Címszó: Ultimogenitura Legfiatalabb fiú joga (lat. junioratus, minoratus, ultimogenitura) öröklési szabály, amely abból állt, hogy a testvérek közül a legfiatalabb fiút meghatározott előjogok illették meg a szülői vagyon egy részének öröklés címén való megszerzésében (ellentéte: → legidősebb fiú joga). Ide tartozott a feudalizmus időszakában Európa és Ázsia legtöbb népénél a szülői vagy az ősi házhoz […]