ÚGYÁM

Címszó: ÚGYÁM!

Czuczor Gergely, Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. [1862.]

 (úgy-ám) ösz. indulatszó, melylyel valamit határozottan valamihez hasonlónak bizonyítunk, vagy nyomatosan igazolunk,

erősítünk máskép: igenám! Megfelel gyakran az idegen ,persze’ (latin per se) szónak.
UGYAN, (úgy-an) ih. Am. az egyszerü ,úgy’, az an végzet inkább csak toldalék mint az ,olyan’, ,ilyen’, ,hogyan’ szókban. Ma

nem igen van használatban – kivévén a rövid u-jú ,ugyan’ szót, de ennek némileg más értelme van; azonban a régieknél gyakran

találjuk ,úgy’ jelentésben, pl. a Góry-codexben: “A részögös torkosokat ördög úgyan bírja, mint embör ű barmát.” (3. lap.).

Így Pesti Gábornál, a Nádor-codexben, Debreczeni Legendáskönyvben.

A bejegyzés kategóriája: Ösnyelv, úgyám
Kiemelt szavak: Címszó.
Közvetlen link.