Címszó: forgalomszabályozás

Forgalomszabályozó- és információs rsz-ek osztályozása

 

I. Kollektív átmeneti információs és forgalombefolyásolási rsz-ek:

  • szabályozási funkció: forgalmi menedzsment alapvető célkitűzései (gazdaságosság, forgalombiztonság növelése, környezetszennyezés csökkentése)
  • csoportosítás: 1. hálózati (a forgalmi terhelés kiegyenlítésére szolgál az azonos célhoz vezető utakon), 2. vonali (vészhelyzetekhez való igazítás), 3. pontszerű (a forgalmi folyamok szabályozására szolgál az egyes csomópontokban)
  • tendencia: 1. a változtatható jelzésképű táblák a jövőben is a forgalomszabályozás eszközei maradnak, 2. a rendszerintegráció fontos szerepet játszik

 

II. Kollektív, járművön belüli információs rsz-ek:

kiegészítik az útmenti statikus információkat és a dinamikus útmenti forgalombefolyásoló rsz-ek információit. Járművezetőket informálja pl. a forgalom és időjárás körülményeiről.

ROS-TMC:

  • Digitális közlekedési rádió, URH frekvencián nem hallhatóan digitális közlekedési információk továbbítása a rádióprogram megszakítása nélkül (mindig aktuális adatok).
  • Lehetőségei: a vezető akkor hívja le az információkat, amikor szüksége van rá; az információ írásban is kérhető; az infok saját anyanyelven jelennek meg; csak az aktuális útvonal információit kapja meg.
  • Tendencia: háttérbe szorulnak a hagyományos eszközök, a ROS-TMC rsz-ek kerülnek előtérbe.

 

III. Individuális információs- és forgalomszabályozási rsz-ek:

járművön belüli és útmenti telematikai eszközök. Fő területei:

  • utazás előtti információk: megkönnyíti a járművezető döntését az út megkezdése előtt; új médiák elterjedésével fokozatosan növekszik a térhódítása
  • forgalmi menedzsment: információszolgáltatás az út során, optimális útvonaljavaslat; a telematika legfontosabb területe
  • intelligens járműfunkciók: egyszerű figyelmeztetéstől az automatikus vezetésig. Cél a vezető támogatása vészhelyzetben és az utazási kényelem növelése (automatikus sebesség- és távolságszabályozó rsz-ek segítségével)

 

Forgalomszabályozó rsz-ek

STATIKUS

DINAMIKUS

kollektív

Kollektív

Individuális

útmenti

járművön belüli

útmenti

járművön belüli

közúti jelzések (horizontális, vertikális)

közlekedési rádió (ARI, ARIAM, RDS-TMC)

pontszerű (időszakos vészhelyzet), vonali (köd, torlódás, sebesség), hálózati (változtatható útirányjelző), parkolási inf. rsz (szabad helyek)

individuális inf. rsz.