Ujgur

Tiltott múlt 2.

Ősidők

Az Ősmagyar történelem valóságának megértése, a magyar népért történő aggódás nem a mai kor találmánya. Egy ilyen kitagadott, de legalább is elhallgatott kutatónk Kolozsvári Grandpierre Endre. Történelmünk központi titkai „A Magyarság eredete”  című művének az elején ezt írta:

Félő, hogy emlékezetvesztés áldozatai vagyunk. Félő, hogy eredeti mivoltunk tudatát és őseredetünk valóságos tényeit feltáratlan kataklizmák és félreértelmezések, bujtogató tévtanok hatására elveszítettük, valamiképpen kizökkentettek bennünket, önmagunkból, őseredeti pályánkról és már nem tudjuk pontosan, hitelesen, kik voltunk, kik vagyunk. Félő- számtalan jel utal ere- hogy valamikor ősrégen, vadrégen, meghatározatlan homályfedte időben, vagy talán a közelmúltban, valamiféle végzetes fordulaton estünk át, ami kifordított bennünket önmagunkból.

Homályban a nemzeti múlt, jelen és jövő.

Homályban a magyar emlékezet és vele a magyar eszmélet.

Három  mondást kell felidéznünk.

Elvész a nép, amely tudás nélkül való, és amely a legfontosabb tudásnak, az önmagáról való igaz tudásnak híján van.

Elvész a nép, amely meghasonlott önmagával, és eltűri, hogy nemzeti összetartozó kötelékeit fellazítsák.

Mert a közszólás szerint akit Isten nagyon meg akar verni annak előbb az eszét veszi el.

Szerezzük vissza hát igaz tudásunkat valós múltunk megismerésével.

Ezek a szavak, sajnos ma még talán jobban igazak mind valaha.

Ha tudásunk visszaszerzésének útját járjuk, akkor hazaárulónak kell kikiáltani azokat, akik, eltagadják, a múltunk, hazug igazságra oktatják a gyermekeinket, nem hagyják megelevenedni a nép álmát, eltitkolják a valóságos történelmet, a legendákat, meséket.

Mai világunkban, amikor a legendák fantasztikus, vagy elvont írásokban, filmekben elevenednek meg, nincs olyan személy, aki ne álmodott volna az emberiség, a saját népe, általa elképzelt hős múltjáról. Így vagyunk ezzel mi magyarok is. Minden ember a saját kultúráját helyezi előtérbe a másikéval szembe, én őszintén remélem mi magyarok is. A mi népdal és mesevilágunk az egyik leggazdagabb a világon, egyedül felér szinte az összes többivel együtt, erről tesznek tanúbizonyságot azok a meséink, amik a kisgyerekeink száján a mai napig megelevenednek. A mi gyermekeinket, unokáinkat ne a nemzetközi általános emberi kultúra iskola, felé terelgessük, hanem a magyar mesék, a magyar emberek elképzeléseiben megszületett csodás, magyar történetek, legendák, mesék irányába. Ha ezt megtesszük, akkor tegyük úgy mind más nemzetek, hősként tisztelve jelenítsük meg hőseinket, és nem gúnyos elfajzott művészetekbe burkolt nemzeti értékeket romboló fércművekben.  Hazaáruló az a magát polgárpukkasztónak nevező művész, vagy közszereplő, aki a saját pillanatnyi gazdasági érdekeit, a nemzeti jelképeink, hőseink, mesefiguráink, kigúnyolásával akar magának előnyt szerezni.

Ne hagyjuk!

Tisztában vagyok azzal is, hogy a nemzetközi kultúrák nagy része a magyarság múltjából szétlopott morzsák. Ezeket a morzsákat kívánják számunkra az Indoeurópai népek által lefűzetett hitszegő magyart beszélők, pénzért elmásítva visszaadni, ránk erőszakolni. Nem tudják, hogy nekünk a nép nyelvén van minden témáról eredeti történetünk is. Jelenítsük meg azt!

A mai modern ember képzeletének kiegészítésére, tovább adására, különféle, technikai eszközöket vesz igénybe ahhoz, hogy ezt kifejezze. Ezek lehetnek filmek, PC játékok, manapság már online játékok is. Ki ne képzelte volna magát a Jurassic Park vagy az Elveszett világ hősei közé. Az emberiség fejlődése, kialakulása, a tudomány és technika fejlődésével, szinte naponta változik, bővül, kiegészül.  A történelmi változásokat, igazságokat mindig a győztesek írták, ehhez igyekeztek hozzárendelni a saját népük kialakulását, beleillesztették egy általuk törvénynek kikiáltott rendszerbe. Most ezeken az oldalakon ettől a rendszertől rugaszkodom el. Nem teszek mást, mind összefoglalom azoknak a gondolkodóknak az ismereteit, akik mindig igyekeztek, a magyarság igazi küldetésének bemutatására. Itt most nem nevezem meg ezeket az általam igen tisztelt szerzőket, mert akárhogy is van hosszú a sor. Csak egyszerűen leírom a magyarok történetétek egy darabját.

Ebben a részben az emberiség kialakulásának azon szakaszával foglalkozom, ami még mindig az Eocén földtörténeti korban a jégkorszakban játszódik. Arról olvashattok, hogy ebben az időszakban, merre lehetett a magyar ember őse. Az,az őse akit már akkor is Mag-ary-nak hívtak. Hogy éltek, több millió, vagy több tízezer évvel ezelőtt. Elrepülünk egy pillanatra a dinoszauruszok világába, a jég hátára, a paradicsomba. Mindenütt a világon ezerféle módon elbeszélték  a Vikingek, a Frankok, a Zsidók történeteit. A magyarokét a hunokét elfelejtik. Ez a fejezet az Ujgurokról szól a magyarok, a sámánok emlékezete szerint. Most arra törekszem, hogy ha nem is annyira hivatalosan tudományos, nem is annyira művészies, de az egónkat kielégítve bemutassam a magyarok eltitkolt, elhallgatott múltjának egy darabját.

Szebb jövőt remélve!

Következzék a második mese:

Ujgur

Ujgur MU legnagyobb gyarmatbirodalma volt. Ujgur a világon valaha létező gyarmatbirodalmak közül, a legnagyobb.

Időrenden három egymást követő birodalmat különböztetünk meg.

Az első birodalom fennállásának fénykora a Pleisztocén földtörténeti korban időszámítás előtt 18000 évvel volt. Itt meg szeretném jegyezni, hogy a régészeti kutatások szerint a legidősebb kőeszközök kora akár 2,5 millió év is lehet. Ujgur Keleti határa a Csendes Óceán, Nyugaton az Atlanti Óceánig húzódott.  Az Északi határait írásos bizonyítékok nem támasztják alá, de valószínű a végtelen jég. Délen a birodalomnak része volt Kína, de Ujgur uralta Perzsiát és Indiát is.

Az Ujgurok története:

Az első birodalmi Ujgur két emberi csoportból alakult ki. A jégkorszakok ciklikus felmelegedési és lehűlési periódusaiban, a mai Kárpát medence területéről kiáradó népekből, az egyik csoport. Ők voltak a Mag-ary-k. (a továbbiakban csak magyaroknak hívom őket). A felmelegedések során délről a Kárpát medencébe áradó magyar népek szorították ezeket a népcsoportokat az Ujgur földre. Ezek a népek egy nyelvet a Mag-Ari nyelvet beszélték. A medvelehűlési periódusok során a visszafelé vezető út elzárult, Északra Ázsia irányából, mivel a Kárpát medencét kivéve, Közép és Nyugat Európát legalább harminc méteres jégtakaró borította. Ezekben az eljegesedési időszakokban Ázsiát és Kelet Európát csak Északon borította jégtakaró, de ez esetenként elérhette a 3000 méteres vastagságot. A melegben történő kitágulás, a hidegben a medencébe történő visszaáramlás úgy biztosította a földnek az értelmes embert mind a szív az emberi testek a vért. A föd szíve az emberiség emlékezete szerint a Kárpát medence ez a dobogás látta el friss erővel az emberiséget. A jégkorszakok idején, amamut1jegesedés határán Ázsiában és Kelet Európában a jéghegyekből táplálkozó bővizű gleccserek buja élővilágot alakítottak ki. A jéghatár egyes kutatók szerint Moszkva magasságában húzódott.  A jegesedési periódusok változása során ez a határ is állandóan mozgott. Ebben a változó korban a mamutokat, és egyéb nagytestű állatokat, ragadozókat mind például a kardfogú tigris kellett az embernek kijátszani, velük együtt élni. A ragadozók kivételével ez a világ felért a paradicsommal, de a kemény küzdelem harcossá nevelteaz itt élőket. A Kárpát medencéből származó népek adták a birodalom kézműveseit, tudósait, a magyarok képviselték az első Ujgur birodalom Összetartó erejét, ez a nép volt a tudomány, a fejlődés képviselője. A magyarok irányították Ujgur társadalmát. Az Ujgurok másik származási csoportja a Csendes óceánban akkoriban még meglévő elsüllyedt földrész MU földről állandóan bevándorló Árja népekből alakult ki. Ez volt a másik jelentős a magyaroknál nagyobb népcsoport. Az Ujgur birodalom fennállásának teljes időszakában láncszerűen kiépített település hálózattal rendelkeztek a csendes óceántól, egészen Közép Európáig, a Kárpát medencéig. A megoldásokat mindig ennek a láncnak a végéről várták. A területen élők egymással szemben, és együtt folyamatosan vándoroltak, keveredtek. Az egymás mellett élésből alakultak ki az Ujgurok. A pleisztocén időszakban a mai Ázsia területe a mérsékelt égövig eljegesedett. A jég vastagsága az északi területeken egy jéghegy esetében meghaladhatta a három kilométer vastagságot. Ez a hiányzó vízmennyiség az óceánok szintjét az egész földön legalább száz méterrel lejjebb vitte. Egyes beltengerek szintje még ennél lejjebb több száz métert is süllyedhetett.

A birodalomban egyszemélyes irányítás nem létezett. A hatalmat gyakoroló magyarok szava volt a törvény. (Ez annyira nem kitaláció, hogy csak el kell olvasni a mai Oroszországban élő Kínai elnyomás alól felszabadulni vágyó, felszabadító Ujgur közösségek történelmi web lapjait, és látszik, a történelmi tudásban kialakult korai kőkorszaki magyaroktól való félelem, rettegés, a jelenlegi elnyomott helyzetükből való megoldás elvárása.)   Ahol ma a Góbi sivatag van ott fejlődött ki a birodalmi központi város Uighurs. Ez a város a Bajkál tó déli oldalán volt. A mai sivatag a gleccserekből táplálkozó folyókkal egy jól öntözött termékeny síkság volt. A Keleti népek legendáiban egészen a Csendes óceántól a Himalájáig, a Kárpátokig, kövezett útrendszerre felfűzött települések voltak kialakítva. Termékeny megművelt földek, mezők, erdők, tavak és ezeket szőtte át a kövezett út. Szerencsére nem kell mindenben a legendára támaszkodni, Ujgur történelmével kapcsolatban. Az egyik tibeti kolostorban fennmaradt néhány „nakalskih” dokumentum, amely 70 000 évre! visszamenően leírja a birodalom fénykorát. Pár idézet gépi fordítással: “Hetven ezer évvel ezelőtt hozták a fény az ujgur főváros a listák szent ősi otthont a szentírások ihletett.”  Ez a legendás történet azt állítja, hogy Ujgur ősi otthona valahol a Sárga tenger partján jött létre. Innét jutottak el egy lapos területre a mai MUgóbi sivatagba, ezek az emberek MU földjéről jöttek hajókkal. Aztán a katasztrófák után a maradék Ujgurok különböző utakon visszatértek közép Európába, a Kárpát medencébe.

A legendák szerint ennek a birodalomnak az irányító városát majd 10 000 év fennállása után egy mágneses vihar okozta katasztrófa pusztította el. Miután a birodalom egy központi épület által okozott Mágneses viharban, katasztrófában elpusztult a maradék népek, és utódaik visszaköltöztek Mag-áriába. Ez a tragédia a Pleisztocén korban történt. Az ujgurok magukkal hozták Európába a köréjük sereglett kiszolgáló és határ népeket. A tercier időszakban azok, menekültek el az Ujgur területekről, akik túlélték a mágneses hegyek kialakulása, közben létrejött, katasztrófákat. Ezek a szlávok, germánok, kelták, írek, bretonok és a baszkok. Ezek a népek mind rendelkeznek Ujgur ilyen módon magyar gyökérrel. Még nem tudtam megállapítani, azt, hogy miért nevezik, vagy azonosítják a mai Ujgurok a katasztrófa után elköltöző népek között magyarokat az Angolok ősekén. Ezt több helyen is leírják. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, a mai Góbi sivatag területén több Ujgur város romja található, a homok alatt. A kínai írásos források melyek errre az időszakra vonatkoznak, az Ujgur embert „tejfehér” bőrű csillogó személyiségnek tartják.  A leírások szerint az Ujgur kék szemű és szőke, de a vezető rétegek fehér bőrű sötét hajú sötét szemű emberek voltak. De tulajdonképpen mi okozta az első Ujgur birodalom, a csodálatos főváros pusztulását?  Mi az oka annak, hogy a gazdag termőföldek góbi sivataggá változtak? A felfedezett legrégebbi Tibeti kolostorban található leírásokból kapunk erre választ. „ Uighurst a fővárost, annak minden lakósát árvíz pusztította el. Ezzel a pusztítással, ami kiterjedt a birodalom keleti felére megszűnt az Ujgurok befolyása.”  A Kelet Ázsiai területek Önálló életre keltek. Ezt az ősi bizonyítékot több geológiai jelenség is támogatja. Az elpusztult Ujgur városok, a tetőtől a pincéig, olyan geológiai rétegben vannak, ami a víz üledéke, sziklák, kavics, homok, folyami homok. A világ tudósai elismerik, hogy ez a réteg egy nagy árvíz üledéke. Kétségtelen, hogy ez a szökőár ez a kataklizma volt a bibliában is leírt Özönvíz. Ujgur, városait Angol és Orosz tudósok már a XIX. században feltárták, az  Özönvíz egész Eurázsiát letarolta. A lerakódásokból megállapítható, hogy az utolsó legnagyobb lerakódást képező árhullám délről északra haladt. Erre egész Eurázsiában vannak geológiai bizonyítékok.  Egyesek szerint az Északra áramló árhullám fő iránya a Léna folyó völgye volt. Északon a Léna folyó torkolatában a Lyakov sziget csoport található. Az egyik ilyen szigeten található a csontok, mamut agyarak, a világon, egy helyen legnagyobb mennyiségben található állatok és emberek maradványai. Ezért hívják ezt a helyet, a Mongol síkság és Szibéria utolsó nyughelyének. Ez az utolsó lerakódás nem hozott magával jeget, ez megállapítható.  Orosz és Kínai geológusok, valamint a fennmaradt írásos bizonyítékai alapján, az Első Ujgur Birodalom beleértve a tudást, a kialakult központokat, a jégkorszak alatt bekövetkezett szökőárral, megsemmisült.  Ami megmaradt az a birodalom nyugati, és délnyugati része, valamint a Kárpát medencei központ, és Kína területének egy magasabban fekvő része. A Nagy hegyek közép Ázsiában Ujgur földön minden irányában előfordultak ezekben az időkben. Az özönvíz idejének meghatározása pontosan nehezen határozható meg. A Birodalom területén kialakult nagy hegyeket, szó szerint letépte a földről, újak keletkeztek, Ázsia átrendeződött. Ez a kataklizma, földrengésekkel, a vulkanikus tevékenység fokozásával, lávafolyamokkal biztosította a teljes megsemmisülést. Nem lehet megmondani hány ember élte túl a kataklizmát, az biztos, hogy kevesen.  A birodalom délnyugati határa a Kárpát medence és Kína területe. A meglévő feljegyzések nem tartalmaznak olyan adatokat, ami a kataklizma pontos idejét határozná meg. Ez a pusztítás teremtette meg a Góbi sivatagot, föld alatti folyókat hozott létre. A sivatag alatt pár métertől hetven méterig egészen biztosan található víz. Ez a történet, vagy legenda eljutott egy változatban az 1800-as években Közép Európába, Magyarországra a neve Ujgur nyelven Ayurvéda,  angolul “The Book of Manu” Ezek a történetek, ha nem is az én megközelítésemmel, de ezt írják le. Többszöri és folyamatos Közép európai kiáramlások biztosították Ujgur lakóságát, az ott élőket tanították, képezték. Ők voltak a vezető rétege az Első Ujgur Birodalomnak. Ez a lüktetés biztosította tíz ezer éven át a természeti katasztrófáig a birodalom fennmaradását. A katasztrófák, túlélői akik tehették visszavonultak a Kárpát medence védelmébe.

Nagy Ujgur birodalma MUEzeknek a bizonyítékoknak a birtokában mesélik el legendáink az eltűnt „MU” történetét. De az már egy másik mese.

Folytatás: a második és a harmadik Ujgur Birodalom.

A bejegyzés kategóriája: Magyarság, Ősmagyar, Ujgur
Kiemelt szavak: A tiltott múlt, Ősmagyar, Ujgur.
Közvetlen link.

Ujgur bejegyzéshez 2 hozzászólás

  1. Paul szerint:

    Mindent lehet csak akarni kell.A magyarok keresik es kutatjak multukat,nyakatekert elmeleteket epitgetnek fel a multrol es mindenki bizonygatja a maga igazat.Elsonek talan azt, hogy a mai magyarorszag nepei 85%-ban idegen ver es semmi kozuk a magyarhoz.Ezek kozt az amberek kozott sokan valjak maguk tenyleges magyarnak es ez nagyon szep es dicserendo,de az alap igazsagon mitsem valtoztat,ok nem magyarok!Ok nemetek,svabok,szlavok stb leszarmazottai.Ezeknek a nepeknek lesz a leg nehezebb elfogadni a valosagot,azt hogy az eredeti magyarnak semmi koze a szoke hajszinhez es a kek szemekhez!Mi a hunok es az avarok utodainak valjuk magunkat!Milyenek is lehettek ezek az emberek,akik hazat es nevet szereztek a magyarnak???Hol elnek ma ezek a nepek es milyen a kulsojuk?Ezeket az eredeti hunokat kell keresni,hiszen nagyon sokkal tartozunk nekik!Legyunk oszintek magunkhoz es ne forduljunk el toluk megegyszer,ha rajuk talallunk vegre.Tizenot millioan vannak,csak europaban,nemlesz nehez nemegtalani oket!Problema majd ott kezdodik ezzel,hogy a mai magyarorszag 85%-kaval eltudjuk fogadtatni oket.Ez a 85% majd koromszkadtaig ellenezni fogja oket,mind ahogyan idaig is tettek.Nem erdekuk a valodi hunk es avarok utodainak megtalallasa!Az O erdekuk az hogy megtartsak a mai all-magyarorszagot,de amig a magyar foldon mart szinte nincs is magyar,addig csak csokkeni fog tovabb a letszamuk,mindaddig mig elnem tunnek a terkeprol!A magyaroknal valoban az a mondas ervenyesult,hogy agy szallast a totnak…..Pontosan igy lettek kinyomva othonukbol a papak tamogatasaval az eredeti hunok es avarok.A papasag mindig is felt toluk, es meg a hit altal meglancolva is felelmet keltettek.Nemvolt birka nepseg,akiket meglehetett felelmiteni es papi maszlagokkal felre vezetni!Megvolt bennuk pontosan az,ami a mai magyarokbol hianyzik!Buszkeseg,dac es ratermettseg!Ugye senkinek sem kell magyaraznom azt,hogy milyenek is voltak a hunok es az avarok.Birodalmakat dontottek meg es epitettek fel,pontosan ez nem passzolt a papak elkepzeleseiben.Nekik olyan nep kellet akik birkak modjara elturtek toluk minden igazsagtalansagot, barmi legyen is az!Ezt addig tettek a neppel,amig a foldek es vagyonok tokeletesen tulajdonukban nem kerultek.Ezerketszazas evektol kezdve bevezettek az inkviziciot, es azutan a vagyonszerzes meg konyebbe valt szamukra,mert csupan rakelett hogy fogjak valakikre azt,hogy az ordoggel cimborall,es lam-lam,mind a szimbad mesejeben a titkos kincses barlang kapuja megnyilott elotuk!A hun fajta kemeny feju es konok nep volt,akik nem altalottak dacolni es megtagadni a papi tizedeket fizeteset, es ezert pusztulniuk kellet!El is pusztultak,hogy helyukben behozott,idegen nepek lepjenek.Most ezek a behozott idegen nepek valjak magukat magyarnak es keresik a multjukat,de rettegnek azt megtalalni!Ket ut vezet a magyarsag ujra ebredesehez.Az elso talan azvolna,hogy szemben nezzenek a mult valosagaval, es azt eltudjak fogadni olyannak, mind ami az a valosagban volt!Masodik volna a hunok eredeti hitenek vissza alitasa.A hunok nemfeltek meghalni,es pontosan ez tette oket oriasokka.Szamukra minden ment tovabb a halal utan mert,hittek a tulvilagban.Az O tulvilaguk nem a biblia altal osszezagyvalt menyorszag volt, es a pokol meg egyenesen nem letezett,mert abban ok nemhittek!Ez adta a harcosaiknak az erot,a mai, magukat felrobbanto arabokhoz hasonloan.Pontosan ez adta a dact a japan kamukazi pilotaknak is!Amerika sohasem tudtak volna legyozni oket az atombomba nelkul!Tortenelmukben csupan egyszer volt az,hogy megvoltak remulne az amerikaiak ellenfeluktol.A kamukazik miatt.Egyszer csupan a tortenelmukben,veszitettek el moraljukat az amerikai katonak.Ez a hit ereje, es pontosan ezen a hiten voltak a hunok,avarok es az eredeti magyarok is.Ez a hit teszi a nepet legyozhetetlenne,mind Romat tette evszazadokon keresztul!Keresztenyseg felvetele utan,Roma ereje szertefoszlott.A hunok es az avarok,nembeszelve a magyarokrol,akik,lam-lam, szinten igy jartak.Ezutan mart csupan a papok hatalma erosodott,mindadig,amig kinem csikartak a vagyonokat a nepek kezebol.Ezert kellet a krisztusi,ha valaki megut,tarsd oda az arcod masikfelet,hit-re azt cserelni!!!Ezt a ragyogo igazsagot meg nemzeti nagy koltonk Petofi Sandor is ismerte, amikor azt irta!Sehonani bitang ember,az ki ha kell,halni nemmer,kinek dragabb rongy elete mind a haza becsulete!

  2. Paul szerint:

    Addig amig a nepfajok eredetenek kutatasa valami okbol tilos,addig minden titok mestersegesen zarva marad!Ezen a foldon elsonek csupan mongol fajok eltek!A nasodik legidoseb faj az indiai faj!A feher faj a legujab faj ezen a foldon es a feltetelezesek szerint mindossze 6000-eves!Ezert a nagy titkolodas a fajok eredeterol.Ez a feher faj csupan igytud vezeto pozicioban kerulni a fold legnagyobb reszen!A fehej fajok megerkezese elott a szines fajok voltak a civilizacio megteremtoi es eppen ezert a feherek nemtudnak semmifele olyan hatalmas epitmenyeket,mind a piramisok es ezekhez hasonlokat felmutatni!Ezek a valodi tenyek!Minden irastudast,szamtant es mertant a sotetboru nepektol tanultak,ez is teny!A klasszikus gorogokrol,akiket a tudomany elinditojanak neveznek,kiderult hogy azt ok a canaanitaktol tanultak!Canaanitak ellemben sotetboru nepek voltak!!!Egyiptom eredeti lakoi es epitoi szinten sotetboru nepek voltak!Bizonyitottan fekete boru uralkodi voltak az elso dinasztianak es csak joval kesobb,itt-ott kezdett elofordulni a vilagos borszin uralkodoiknal!Ezek a tenyek es ha tetszik vagy nemtetszik a feherboru nepeknek,ez a meztelen igazsag!Egyetlen olyan osi epitmenyt nemmondhatnak magukenak,sehol ezen a foldon, mind a piramisok es hasonlok!Adig a pontig amig a feherek a maguk szupremaciojat hangoztassak es igy jogokat formalnak a szinesboruek le-igazasahoz,nemlesz beke a foldon!Ez a szupremacio csak mondva csinalt,hiszen a bizonyitekok pontosan ezellen beszelnek.A hasonlo mesek,mind az itt felul irottak,pontosan ezeket a celokat tamogassak!A magyarsag sohasem volt szoke es kekszemu,es az angolok sohasem voltak a magyarok rokonai,ha csak nemkotottek hazassagot nehannyan!Az angolok az O-german nepektol szarmaztak es meg a nyelvuk is azt bizonyitja.Ezekhez az O-german nepekhez soha semmi koze a magyar nepnek nemvolt!Akkor,ha a magyarok tenyleg tudni akarjak azt,hogy milyenek is voltak az osi hunok es avarok,nemkeves hun,avar sir all rendelkezesukre!Tessek ezeket a koponyakat rekonstruani,de neprobaljunk egy mongoloid fejre vilagos bort huzni es ne ultessunk be nekik kek szemeket!Ugyan ez megteheto a honfoglalo magyarok sirjaibol kiasott koponyakkal is!Tegyunk fel itt egy apro kerdest,miert bizonygassag a magyarok szokeseget,milyen celokat szolgalnak ezek a hamisitasok?A valasz erre nagyon is kezenfekvo.Ezzel akarjak nehanyan megtagadtani a magyarral a magyarok igazi oseit akik viszont nemvoltak szokek!Sem a hunok sem az avarok nemvoltak szokek es erre talani is tudunk szamtalan bizonyitekot.A magyarok meg ezek a nepek rokonai!Ezt a valosagok,ha a magyarok eltudjak fogadni,akkor a csata felet mart is megnyertek!Ismerjetek vegre magatokra es ne szegyeljetek az eredetetek mivoltat!