Blogkönyv

Ez a könyv értékromboló!

A fikciók olvasását kifejezetten érett emberek számára ajánlom. A könyv, a világnemzet elképzelést, a nyugati típusú, az európai, a társadalmi, a kulturális, értékeket rombolja. Csak azok olvassák, akik szilárdan bíznak a nyugati típusú civilizációban, mert ez kiábrándítja őket. Különösen ártalmas a fiatalok, számára, megronthatja őket, esetleg nemzeti útra tereli. Ajánlom a könyvet, a hatvan éven túli korosztályok részére, azoknak, akikben már megdönthetetlenül kialakult, a nyugati érték típusú, civilizáció iránti elkötelezettség.

A Magyar.

Úgy gondolom, még ebben a multikulturális világban is, alapvető, és elengedhetetlen, a nemzeti hovatartozás értelmezése mindenki életében. Ha valaki Magyarnak vallja magát, akkor az a Magyarság tudat. A magyarságtudat nem azonos az identitással.

A MAGYAROK ELTITKOLT MÚLTJA I.

Kromek Blog Blogkönyv

Az évezred első éveinek szociálliberális kormányzatai, a polgáriasodás vágyát terjesztő, Zsidó- Keresztény politika, ezt másként gondolja. Évezredek óta új, és egyre újabb kultúrát, történelmet, fedeznek fel számunkra, ezt a hit, és a tudomány köntösével letakarva kufárok módjára árulják. A tudományt művelő emberek munkásságuk során, vagy az aktuális, jól fizető tudományos, politikai irányzatokat követik, vagy kirekesztődnek ezekből a körökből, és kiátkozottak lesznek, ellehetetlenülnek. Magyarországon már ezer éve, a háttérben háború folyik a „Hivatalos” és a „Nem hivatalos” körök között a történelmi kérdésekben. Ebből a háborúból napjaink politikája sem képes kimaradni.  Az utóbbi években felerősödő, a magyarság múltját, és ezzel a jövőjét befolyásoló teóriák két fő irányt rajzolnak ki.

Az egyik a hagyományos, még manapság is a „Tudományos” körökben elismer hivatalos irányzat, amikor azt mondják, hogy a magyarok, egy finnugor eredetű nép, aki úgy ezer, ezerötszáz éve feltűnt és eltűrt vendég lett a Kárpátok között. Persze ezek a tudományok mondaná a nép, Ördögtől valók, nem a magyar össznépi nyelvünkbe, hitünkbe, gyökerezett népi tudást, hanem minden esetben más népek a „győztesek”, belénk vert, olykor hamis tudását tükrözi. Aki az Ő álltaluk felkínált tanulmányokat, az úgynevezett Nyugati tudományokat nem teszi, magáévá azt a nyugati kultúrára épült magyarellenes társadalom nem fogadja el. A magyar ember munkájából pénzelt, zsíros jövedelmen tartott, „Tudósaink” magától értetődően ezt a tudást terjesztik és harcolnak érte a néppel és Önmagukkal szemben.

Ezzel a nézettel ellentétben a másik, ma már nem jelentéktelen méretű csoport azt mondja, hogy a magyarok az úr közvetlen, és egyetlen, igaz emberi leszármazottjai, feladatuk az állati sorból kiemelkedő emberiség hajnalától, az emberiség tanítása, irányítása, úgy a múltban, mint a jövőben. A feladatunk a mag csírázásától, a növekedés, a termőre fordulás, a megtermékenyítés, majd az érett mag szétosztása. Ez a mag népének a feladata. Eszköze a nyelv.

Nincs még egy nyelv, melyben az emberiség fogantatásáról, az igaz emberi jóságról, a szeretetről, az értékes és szép tudományokról, a matematikáról, a zenéről az egy istenhit jegyében annyi információ legyen beágyazva, mint a magyar nyelvbe. Meg kell említenem, hogy az anyanyelvünk nem tartalmazza a kultúránkkal ellentétes, kufárok tudását, a gyilkolás mesterségét, a hazug filozofikus alapgondolatokat, ezeket más nyelvekből vettük át, erőltették ránk. A magyar nyelv, és annak tudása, a jó fogalmának megjelenítése, képviselete nélkül, az ember lealjasul, állati sorba süllyed vissza! A magyar nyelv elvesztése, egyben az állati életformába sodorja vissza az emberiséget.

Amíg egy ember is beszéli, ezt a nyelvet addig van reménye és jövője az emberiségnek! A tudósaink a „Győztesek” nevében azoknak eladva magukat, tudományosan alázzák ezt a népet már több ezer év óta! A hivatalos körök a politika rendelésére eldöntik, hogy TE, aki ezt olvasod, milyen identitással rendelkezz. Eldöntik helyetted, hogy egy nyomorult ezer éven át szenvedő nemzet tagjakén bűnösnek érezd magad, mert magyarnak születtél. Ha ez mégsem úgy jön be, ahogy elképzelik, és úgy látják, hogy mégis talpra állsz, ebből a rád kényszerített életformából, akkor minden eszközt megragadnak arra, hogy átalakítsák a Te tudatod, olyanra, aminek látni szeretnék.  Mindig voltak, és jelenleg is vannak olyan emberek, akik ezen hamar átlátnak és tesznek ellene. Még többen vannak olyan lázadók, akik nem fogalmazzák meg ezeket a gondolatokat és mégis tesznek ellene, ha másként nem ösztönösen. Ha többet nem tudnak tenni, hát leírják, ha kell az egzisztenciális lejáratás ellenére is terjesztik. Ezeknek az embereknek a tudományos munkássága teremti meg a Magyar Ember magyarságtudatának új kézenfekvő lehetőségét. Ebben a bejegyzésben megpróbálom a jelenlegi, többségi magyarság által még mindig tudott, bár a hivatalos tudományos köröktől elátkozott, nézeteket összefoglalni. Ezek azok a feltevések, amit a hatalom nem mer a gyerekeink kezébe adni még mese formájában sem. Nem merik gyermekeinkben még rege, vagy legenda, segítségével sem erősíteni ezt az azonosságtudatot. Attól, tartanak, hogy a magyar nyelvbe ágyazott alapismeretekkel ez annyira felerősödik, hogy a tudományos propaganda, tehetetlen lesz vele szembe. Az, hogy mennyire bizonyíthatóak ezek a magyarság sorsát meghatározó írások, történelmileg csak egy pillanatnyi állapot. A bizonyítékok egyre jobban ellentmondást nem tűrve, minden titkolózás ellenére előkerülnek. Az egyetemes tudás, és az azt közvetítő technológiák, már meghaladták a kitalálóik képességeit. A ma élő magyar ember magyarság ismeretei, ami az emberiség egyetemes tudásának az alapja, szembeszáll a hivatalos tanítással, és egyre jobban beépül a világ ismeretanyagába. A felgyorsult információcsere lehetővé tette, és biztosítja ennek a tudásnak a kibontakozását. A magyar nyelv, a magyar ember ismereteinek eltiprása, annak tudományos tartalmától függetlenül, a hivatalos körök a tudományt irányítók gyűlöletét, ellenszenvét váltja ki. Ez a belviszály, a magyarságon belül az-az ellentét, ami elutasítja a magyarság eltitkolt tudásának a terjesztését, függetlenül igazság tartalmától, ez a magyarság megosztásának az eredője. Az igazság urai a fáraók, hasznára, milliók halálával, építettek a jövőnek hazug, piramisokat. A multinacionális, életformával támogatott demokráciák mindenkori urai rettegnek a magyar szóból eredő igazságtól.

 

Van mitől félniük.

A magyarság, elhallgatott történelme többet ér a világnak, mint amennyit más nemzetek, kitalált, ellopott figurái, és históriái.

Kromek Pál
2009. február.

Vissza a Kromek Blog kezdő oldalára.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .