A Szellem korszaka 2.

A Szellem korszaka

A föld fejlődése, élete, ciklikus.

Föld

Föld

Felmelegedések, szárazságok, lehűlések, jégkorszakok, forróságok, szakadatlan vízözönök, követték egymást a föld történetében. Az utolsó pár ciklusban már ott volt az ember. Szenvedője, de mindig túlélője ezeknek a gigantikus tragédiáknak. Az eddigi földtörténeti változások minőségi fejlődést jelentettek az emberiség számára. A minőségi változások között eltelt idő az emberiség fejlődésének korszakai. A jelenlegi korszak a Halál Korszaka ér véget ezzel a ciklussal.

 

Eljött az ideje egy ilyen új fordulópontnak, a föld és a rajta élő ember történelmének.

 

Nem tudom, mi okom lenne azt feltételezni, hogy a földtörténeti ciklusok leállnak azért, mert az ember eljutott a technikai fejlődés, számára legmagasabb elérhető szintjére. Vagy azért mert egyes tudományok már meghaladták az egyén felfogásának képességét, és már csak csoportosan, vagy segédeszközökkel érthetők. Ezek a technikai tudományos ismeretek még nem állítják le azokat a folyamatokat, amelyek millió éveken keresztül ismétlődnek. Még nem nőt fel addig az ember.  A túl sok tudományos ismeret, csak szűk területeken, és a haszna még szűkebb rétegek számára adatott meg. A haszonélvezői pedig alkalmatlanok a túlélésre. Olyan helyzetbe került az emberiség, amikor azt gondolja magáról, hogy a tudomány birtokában ép bőrrel megússza a föld törvényszerű változásaiból adódó újabbnál újabb, egyre gyakrabban előforduló természeti katasztrófákat. Az is könnyen lehet, hogy tudósaink, a vezető politikusaink tisztába vannak ezzel a veszéllyel, de elhallgatják. Az is nyilvánvaló, hogy az emberiségnek, csak a kisebbik fele éli túl.

Ez az időszak a tudományok és a technikai vívmányok földel szembeni vereségével ér véget. A halott anyagú elméletek fölé kerekedik az élő föld, és elsodorja a Halál korszakát.

Hasonlóan az előző ciklusváltozásokhoz, a gyakoribb katasztrófák oda vezetnek, hogy az ember egyre gyakrabban hibáztatja saját magát, és társait. Felveszi a harcot a túlélésért. A tudósok igyekeznek, gyógyírt találni, hogy legalább szűk rétegek, az álltaluk arra érdemesnek mondott kiválasztottak éljék túl ezeket a földtörténeti változásokat. Tévednek. No, nem abban, hogy mindenki elpusztul, nem, hanem abban, hogy az Ő álltaluk kiválasztottak élik túl.

 

 

A magyar nyelv szerkezete összetétele a szavai eredete különös jelenséget tár fel a számomra.  Megelevenednek a gyerekkori álmaimban megjelenő ősök, hősök képében. A magyar nyelv, a magyar szavak varázsa, későn úgy hatvan éves korom körül kezdett magával sodorni. A kigúnyolt „magyarkodókra” eddig soha nem figyeltem oda. Sőt… Manapság már tudom, hogy vak és süket voltam. Az ellenreklám a tudománytalanság köntösének homályába sodorta előttem is, azoknak az embereknek a gondolatait, akik a józan paraszti észre hivatkozva újra és újra elmondják nekünk a magyarok igazát. Igen a magyarok igazát. Nem téved az olvasó, amikor azt gondolja, hogy ez a megvénült ember átállt a másik oldalra. Igen a „tudománytalan”, magyarkodókkal értek egyet abban, hogy a történelem során elnyomták és a végsőkig, de még azon túl is ellehetetlenítették az eredeti magyar gondolatot. Ma már meggyőződésem, hogy a jelenlegi tudományos nézetek képviselői a kapzsiság hálójában eladják az igazságot. Az igazság, ami a mindenkori magyar ember számára a valóság, különféle, magyartól eltérő, de sok más nép nyelvétől is idegen, úgynevezett „Tudományos nyelvezettel” felruházva eltereli a valódi útról az igazság követőit. A legjobbjaink képesek ezt a hazug nyelvezetet elsajátítani, azt magukévá tenni, és azzal leszólni az igazságot. Ez ellen a több fronton nyitott háború ellen nincs és nem is lehet a népnek kitartása, így felőrlődik, felmorzsolódik, feladja.

Elsősorban azok miatt a fiatalok miatt írom le a gondolataimat, akik látják és esetleg hajlandók valami keveset tenni ennek a felmorzsolódásnak a megállítására. Miért van bennem ez a tudománytalan makacsság?  Mert meggyőződésemé vált, hogy a magyar nyelv, a magyar emberrel, önmagába hordozza az emberiség múltját és jövőjét. A mag népe újra és újra kihajt, frissíti, nemesíti az elvadult gyom népek hajtásait. A világ problémáinak megoldásához minden esetben vissza kell nyúlni a forrásokhoz a mag csíráihoz, hogy új hajtásokkal, a nyelvek új elemeivel frissülve, azok tartalmát megértve, mindig egy szinttel magasabbra jusson a fejlődési spirálban az emberiség. Ha ezt a lehetőséget kihagyja az ember, akkor a fejlődése megszakad, vessen magára, mert visszasüllyed a kivetett csontért marakodó kutyák közé, az állatvilágba.

A magyar nyelv kialakulását a Mag nép folytatólagosan alakuló nyelvének tartom, eredetét Magáriába teszem. A történelem előtti időkre visszavezethető ősnyelv kialakulásának helyszínét a Kárpát medencébe helyezem. A Kárpát medencéből indult el az első értelmes gondolkodásra késztető kommunikáció. Ez a nyelv volt az ismert legelső emberi kultúrák nyelve, a magja. Lehet, hogy a mai nyelvtudományok, a győztesek által írt történelmek, a genetika, a bizonyítható tudományos álláspontok nem ezt a gondolatmenetet ápolják, de akkor is minden anyanyelvi szinten magyart beszélő ember számára egyértelmű, ezeknek a szótöveknek, ragoknak, szavaknak, a gondolati jelentése, tisztasága. Ma már elengedhetetlen feladatunk a magyar embereket rávezetni, megismertetni a kialakulás folyamatával, az emberi Ősnyelvvel, a Mag népének nyelvével.

Lehet, hogy ezek a szakszerűtlen gondolatok, eretnek tanok, idegenek az indoeurópai és a zsidó kultúrától, de a magyar ember megérti. Lehet, hogy az általam, és még sokak véleményével egyezően feltételezett Mag nép nyelve, egy kitalációra épül, de mondjon valaki nekem még egy olyan nyelvet a volt és valaha létező nyelvek közül ahol a történelmi, vallási, nyelvi, kulturális, sőt tudományos, stb.. egyezések száma ennyire kézzel fogható. A világ valaha létező közel négyezer nyelve közül, beleértve a kihalt és mesterséges nyelveket is, egy sem alkalmas ennek a bemutatására, csak a magyar.

Kiss Dénes írja,

– A “TITOKZATOS” MAGYAR NYELV TÖRVÉNYEI ÉS JÁTÉKAI- művében: Aligha véletlen , hogy azt mondták vagy írták a magyar nyelvről: olyan, mintha a Marsról hozták volna. Amikor a magyarok beszélgetnek, mintha szórakoznának. Ugyanis a szóragozó lehet szórakozó is, a szórakozás pedig szóragozás. Nem csupán játék ez, hanem a magyar nyelv törvénye. Mert a magyar nyelv lényeges tulajdonságait tekintve

ELTÉR A VILÁG LEGTÖBB NYELVÉTŐL!

Aki magyarul gondolkodik, sajátos rendszerben és eredeti logika szerint működő nyelvvel képes erre. A világon mintegy 3000-3500 nyelvet tartanak nyilván, a nyelvjárásokkal együtt. Illetőleg, pontosabb, ha azt mondjuk: ilyen számura becsülik a valaha volt és a mostani nyelvek összességét. Ha ez a szám éppen háromezer, akkor a magyar nyelv, alapvető rendszerét, legfontosabb tulajdonságait tekintve eltér a világ kétezerkilencszáz-kilencvenkilenc nyelvétől! Kissé egyszerűsített jelzés ez – arányosítás – a magyar nyelv “marsi” származásával kapcsolatban.

A most következő fejezetet ennek a képnek szánom. Igyekszem az Internet segítségét igénybe venni a véleményem terjesztéséhez. Nagyon sok esetben megjelölöm a forrást ahol találkoztam az általam megfogalmazott gondolatokkal, máskor nem találom, amit egyszer már olvastam valahol. Előfordulnak saját, másutt nem olvasott szó-ragozások, Kiss Dénesnél maradva szórakozások.

Kerülni szeretném a politikát ebben a fejezetben, de úgy látszik, sajnos nem tudom. Akkor, amikor a gyermekeink, unokáink iskolákban történő nyelvoktatásáról beszélünk, akkor ezek az oktatások miért nem ezzel a szórakozással, a szóragozással vannak tele? Miért mások által kitalált vasfegyelemmel rendezett nyelvet kell elsajátítaniuk? Miért nem azt az egységes magyart kell a gyerekeinknek megtanulni, amit a nyelv magától is tud, és késszen, átnyújt. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy a nyelv tulajdonságaira épített (már nem létező magyar nyelvtan) szórakozva, játszva való tanítása teremtheti meg egy erős magyar nemzet jövőjét! Hazudik az a nyelvész aki ezekkel az érvekkel szemben az egységesítésre hivatkozik. A nyelvszerkezeti átalakítás, nem a nyelv egységesítése.

A megfogalmazásaim, megértéséhez a szavak jelentéséhez gyakran vissza kell nyúlni az eredeti jelentéstartalomra, mivel ismételten előfordul, hogy egyes szavakat nem a mai köznyelvnek megfelelően használok, így azok sokak számára nem érthető, leginkább a heles írás eldöntött szabálaiva se egyezik. Pl. a fenti ragozás szónak itt legalább két jelentése van. Az egyik a nyelvi ragozás, a ragképzés. A másik a köznyelvben /ne ragozd!/ használatos kifejezés, amikor egy gondolatot addig elemezünk, boncolgatunk, visszafejtjük, a hangig, a magyar nyelv logikája alapján, akkor az a szó már nem válik tisztán azzá, amit jelent. Sajnos azoknak, akik ezt a logikát nem követik (nem ismerik az előzményeket, vagy egyszerűen nem értik) vissza kell lapozni, hogy érthetővé váljon, a szöveg.

Sajnos a magyar nyelv, annak ellenére, hogy egy racionális nyelv magában hordozza a világ vallásainak alapját, köztük még a zsidó vallás eleinte félreértett évezredekkel később félremagyarázott magyar eredetű, a Mag népének szavait is. A Mag népének a nyelve az egyetlen, fennmaradt olyan nyelv, ami a szerkezeténél fogva magyarázatot ad, a fő irányt mutató Zsidó- Keresztény teremtéselméletekre, is. A sajnos szót használtam, igen, azért mert az információs robbanással, a magyar emberek tömegesen a nyelvüket használva egyszerű körülmények között rájönnek, megértik azokat a gondolatokat, fogalmakat, amit a magyar nyelv közvetít. Sajnos, mondom, mert ez egy átok, mondaná a keresztény tanítás. Ma Magyarországon több ezer, talán több tízezer, embert foglalkoztat ez a gondolat. Az interneten megjelenő írások, egymástól ellesett információi, az egyre több, újabbnál újabb eredeti gondolat, a napnál világosabban bebizonyítja, a nyelv gyökerére vonatkozó kiátkozott tanításokat.  Ez a megvilágosodás a nyelvünk megértése, egyre inkább rávezet bennünket arra, hogy ez a nép a mag népe, meghatározó, sorsdöntő eszközökkel rendelkezik az emberiség jövőjét illetően. A magyart beszélők, most ennek a kivezető útnak az irányát keresik.  Az idegen nyelveket beszélő emberek, vagy azok, akik nem a nép nyelvén az édesanyjuktól tanulták a magyart, hanem iskolában, soha nem fognak arra a szintre eljutni, hogy megértsék a nyelvbe rejtett igazságot. Soha nem fogja megérteni ezt a nyelvet az az ember, akinek sikeresen úgy alakult ki az identitása, hogy a magyar nyelv jelenlegi szabályokba zárt helyesírása nem okozott gondot. Ez az ember nem magyar beállítottságú, valószínű egy ilyen ember más identitású. A magyar ember kitűnő elme, ezt a kalickába zárt nyelvet is meg tudja tanulni, de magáévá soha nem teszi.

Nézzük a zsidó keresztény teremtéselmélet gyökereit.

A zsidó vallás kialakulása előtti eretnek tanok szerint, Isten a világ teremtését hét teremtőre bízta. Ezek az eretnek gondolatok, ma is kísérői a Zsidó keresztény kultúrának. A Kialakulóban lévő Zsidó tanok ezt a teremtőt (ELOHIM) néven nevezték mely szó eredendően többes számú szó. Az egyes számú formája (ELOAH). A zsidók ősei alapvetően szemiták, a szemiták eleinte Istent EL néven emlegették.

Az ELOHIM bekezdés alatt a Katolikus lexikon így ír:

Elohim: 1. Istennév. Az egyes számú héb. eloah (arám elah) csaknem kivétel nélkül emelkedett stílusú szövegben fordul elő, olykor köznévként (Ez 28,2; Zsolt 18,2; Dán 11,37), nagyobbrészt az igaz Isten neveként (MTörv 32,15; Hab 3,3; Zsolt 50,2; Jób: 41-szer). A többes számú ~ több mint 2000 helyen szerepel az ÓSz-ben, s rendszerint az isteneket jelöli (Kiv 18,11; MTörv 10,17; Bír 9,13), de ritkán áll többes számú állítmánnyal (Ter 20,13; 35,7; Kiv 32,4.8: Józs 24,19; 2Sám 7,23). Az ~ az egy v. az egy igaz Istenre utal, aki →El minden tulajdonságát birtokolja. Így az eredetileg köznévi ~ tulajdonnévvé válik; főleg az →Elohista, a papi teremtéstört. él vele gyakran. – 2. Lények, akik Isten környezetéhez tartoznak, v. emlékeztetnek az Istenre, pl. Isten fiai (Ter 6,2.4; Jób 1,6; 2,1; 38,7), halottak lelkei (1Sám 28,13); rendkívüli erőkkel rendelkező emberek: Mózes (Kiv 4,16; 7,1; vö. Szám 11,17.25), a király (Zsolt 45,7; vö. 2Sám 14,17), a fejedelmek és a bírák (Zsolt 82,6; vö. Kiv 18,15-19; 2Sám 16,23).                                                                                                  **

Az EL bekezdés alatt így:

El (héb. Él, akkád Ilu, arab Ilah): Isten legrégibb szemita neve. – Különösen akkád és kánaáni nyelvterületen terjedt el. Eredeti jelentését nem sikerült kielemezni;…

Érdekes nekem sikerült. Egyszerű, mert magyarul van.

L

betűt (hangot) csak kiejteni próbáljuk, akkor Isten legrégibb eredetű nevével találjuk magunkat szembe. Hogy is ejti ki a magyar az „L” betűt (hang)? = El ami nem más, mint maga az eredendő Isten. Az ördög nem alszik, több internetes hangtárban előfordult, hogy meghallgatom az L hang kiejtését, érdekes módon kemény L-nek (LÖ) mondják, ahogy a magyar gyerek soha nem halhatta az anyjától.Az-az Ősi Isten, akit a szemiták, a Zsidók ősei imádtak. Véletlen ?

Mondhatná bárki, hogy véletlen egyezés, de nézzük tovább.

Amennyiben vesszük a fáradságot és arra vetemedünk, hogy megnézzük azokat a civilizációkat, vallásokat melyek sajátjuknak ismerik el ennek az isten elnevezésnek valamelyik változatát akkor, íme, a hiányos sor: Szemiták, Izraeliták, Babilonok, Asszírok, Arabok, Arámok, Föníciaiak, Ugarit, stb. (Ugariti királyság ékírásos nyomai, érdemes lenne megvizsgálni.) Katolikusok.

Visszatérve a teremtés történetünkhöz, többes számú névvel, azaz a hét teremtővel értelmezett Isten egyike a Zsidóság Istene, amely a héber köznyelvben már egyes számú formában jelenik meg, míg ha az egyetlen Istenről beszélnek, akkor emelkedett formában, azt az egyet tisztelik.

A katolikus lexikon szerint „EL”:

„Az izraeliták főleg emelkedett nyelvhasználatban az ~lel v. az istenek egyikét illetik, köznévi értelemben (Ter 31,13; Kiv 20,5; MTörv 5,9; 6,15; 33,27; többes számban: Elim, Kiv 15,11; Dán 11,36; Zsolt 58,2), v. pedig az egyetlen Istent (Iz 40,18; Zsolt 10,11; 16,1; 68,20).”

Mégegyszer: a hit gyökere szerint az egyetlen Isten Egy Isten (talán Eloha) a világ teremtését hét teremtőre (talán Elohim) bízta. A hét teremtő a teremtésben nem tudott megegyezni, ezért az egyik teremtő különvált és megteremtette az anyagot. Ö egy különc-teremtő, aki saját szakállára, a másik hat teremtő Isten szándékától eltérően, az Egy Isten akarata ellen teremti meg az anyagi világot.  Érdekes egy ellentmondás, mert a megmaradt hét isten, mert ugye hét maradt, mégpedig a hat teremtőisten és az Egy Isten az összesen hét Isten. Közben az Egy Istennek része mind a hét teremtőisten melyek között ott van az-az egy, aki különvált és a világot teremtette.

Érdekes egy összefüggés jelenik meg a honfoglaló törzsek és a teremtő istenek között. Tudjuk, hogy a magyar törzsszövetséget hét törzs hozta létre, de a magyar törzs magába tulajdonképpen két törzsből állt. Ez az ellentmondás magában hordozza a hetes szám titkát. A magyar történelemben, mondákban, mesékben ez a szám pozitív értelmű tényleges tartalmat hordoz. A zsidó, és a belőle eredő keresztény tartalmak ennek a számnak negatív értelmű jelentést sugároznak. Ha ennek az ellenkezője jelenik, meg akkor már gyanakodhatunk, hogy ott valami tudatosan ellenünk a magyarok vagy őseink, de legalább a hitvilágunk ellen van. Pár példa: Milyen csodálatos a szivárvány mely hét színből áll. A Hét vezér, a hetedhét ország, a hét vármegye.  Az ókori ember szerint a naprendszer hét égitestből ált. A Göncöl szekér 7 csillagból áll.  Egy héten hét nap van! Nem hagyhatom ki a már nem ismert sámán hitvilágból, honfoglalás előtti magyarok istenhitére is jellemző hét égben lakó isteneket, a hét égi szintet, és annak tagozódását. E szerint a honfoglalók által közvetített hit szerint a legfelső szint a „Mennyei Szent Birodalom” a napban lakó atyaisten helye, a legalsó a magyar szóhasználatba is használatos elvonatkoztatott régies fogalom a használt, de már, ismeretlen szó a „Terembura” ami a halandók világa, a földanya lakóhelye. Azt elmondhatjuk, hogy a hetes szám pozitív jelentése általában a természettel összefüggő racionális dolgok, jelenségek megjelenítéseként történik. A pozitív jellegű jelentése a hetes számnak minden esetben magyar eredetű. Az ember a fejlődése során felfigyelt arra, hogy a hetes szám a természetben gyakran előfordul, ezért a magyar ember nyelvében előkelő helyt kapott a hozzá kapcsolódó jelenségekkel együtt. Ilyen alapszavunk a hang, amennyiben a zenei hangokról beszélünk azok száma is hét. A szín, ami szintén alapszavunk ebből is hét létezik. A testünket működtető szív, hét izomrétegből áll. Sőt még a mirigyeink száma is hét.   Ez a nyelv anatómiai kapcsolata. Megjegyzem, hogy a magát fejlettnek tartó Angolok kénytelenek több tudományban, de első sorban, az orvostudományban a Latin szakszavakat használni, mert a nyelvükben nem léteznek eredetileg ezek a szavak. A magyar nyelv az egyetlen olyan nyelv, ami kialakulása óta tartalmazza ezeket a tudományos szavakat, kifejezéseket. Többek között ezért is érthetetlen számomra, hogy miért kell a tudományos konferenciákon, a politikába egy holt nyelv a latin kifejezéseket használni, amikor létezik a latinnál ősibb, pontosabb, és ma is élő nyelv, ahol mindezek a kifejezések léteznek, ez a magyar nyelv. Még inkább nem értem a tudományok irányítóit miért hagyják elveszni ezt a nyelvi kincset! Amennyiben folytatom értetlenségem a témában akkor az csak hab a tortán, hogy aki ezeket a kifejezéseket eredetibe magyarul érti, annak a világ dolgaiban sokkal könnyebb az eliga(z)do(d)zás.

Bátran állítom, hogy ez a magyar nyelvbe kódolt tudomány az oka annak, hogy a magyar emberek kitűnő eredményekre tettek szert a világban. Ezt a tudást az oktatásunk nap, mint nap, lealacsonyítja és pusztítja.

Láthatjuk, hogy a magyarban, a nyelvben, a gondolkodásmódban, az eredeti hitvilágban, stb. a hetes szám pozitív tartalma természetes, sajnos ma már egyes területeken, a beavatkozások nyomán szégyenletes. Ezzel szemben a hetes szám a vallásban, a zsidó és keresztény hit világban, az Indoeurópai nyelvekben, negatív példák soraként jelenik meg. Hét szűk esztendő, Hét főbűn, hét szentség, a hét gonosz, általában a mesterségesen utólag kitalált belemagyarázott jelentéstartalmak, ezek negatív jelentésűek, itt már egy tudatos félrevezető szándék jelenik meg a vallásokban a hetes szám megítélésével kapcsolatban. Vannak, a hetes számmal kapcsolatos fogalmak melyeken a tartalma eredetisége miatt nem tudnak módosítani. Ilyen az újabban, újra felfedezett teremtéselmélet az életvirága. Az életvirága tulajdonképpen a zsidó keresztény teremtéselmélet egyik kitalált Egyiptomi kultúrától lenyúlt őse.

A hetes számmal kapcsolatba ne feledjük a teremtést, ami hét napig tartott!

Talán még ez sem tetszik a vallásoknak?

Amennyiben elfogadjuk a Katolikus lexikon leírását, hogy a Zsidók héber nyelvén megjelenő Isten legrégibb neve Él akkor szembe találjuk magunkat a magyar Él szóval. Csak egy kicsit kell tovább ragozni ezt a szót és már tudjuk is ki a magyarok Istene az pedig az

ÉL –e-t.

Tehát a magyar szó az Isten mag(y)a!

Folytatás: Az L- Gyökhang

Kromek Pál
2006. április.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .