„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK”                            A DEBRECENI EGYETEM                                    XXXVIII, 187-196                        DEBRECEN       MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK                                                                            2000.                                        ÉVKÖNYVE A magyar mint „európai” nyelv – mit kellene ezen érteni? 0. A szakirodalomban időnként találkozni olyan állításokkal, amelyek szerint egyes finnugor nyelvek, mégpedig a földrajzilag legnyugatibbak, azaz a magyar, a finn és az észt – mutatis mutandis – „europaizált” […]