A farizeusok

Anyám hosszú életű volt. Késői gyerekként már asszonyi befogadásának utolsó éveiben születtem, mégis elég sokáig negyvenhat éves koromig élhettem vele együtt. Anyám rögtön lefarizeusozta, akit képmutatónak talált. Nagyon sokáig nem értettem a fogalom jelentését. Eleinte, a pártban dolgozó emberekre gondoltam, – talán csak azok között voltak többen, akikre ráakasztotta ezt a jelzőt,- csak később, anyám példáival fogalmazódott meg bennem a szó igazi mondanivalója. Később persze megtanították a szó jelentését.

Napjainkban, amikor a globális válságok korszakát éljük, nap, mint nap emberek milliói száján megfordul, a hazug világ, a mellé beszélő és hamis politikus, egyház, ember. A társadalmak, az átlagemberek többsége nincs tisztába azzal, hogy mi is ez, hogy honnan van ez a jelenség. Az tény, hogy az emberek nagy tömegei manapság farizeusok. Szinte minden ember tudja, hogy egy politikus azért, hogy megválasszák, mindent elkövet, még hazudik is érte, ennek ellenére az emberek többsége úgy tesz, mintha ez nem így lenne, szeretne hinni, és a hit reményében álszentként viselkedik. Ha valaki álszent, akkor az már képmutató, ha képmutató, akkor farizeus. Ezt mindenki tudja, legfeljebb nem fogalmazódik meg benne. Mégis. Az emberek többsége elmegy szavazni, Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Jó és a Rossz

A villanykörte és az elektromos izzó.

Az ember élethosszával számolva, a semmibe tűnik a földi élettér adta lehetőségek hossza. Mondhatnám azt is, hogy a végtelen határait súrolja, de nem mondom, mert a gondolataim meghatározzák a szavaimat is, és szeretném kihangsúlyozni a nyelvünk eredeti lehetőségeit. Szeretném elmondani a magyar beszéd mai értelembe vett tudományos tartalmát, amit arra képzett „tudósaink” igyekeznek elfelejtetni velünk, akik ezt a nyelvet beszélik a magyarokkal. Igen azt állítom, hogy nyelvünk a magyar nyelv, jobban ismeri a világmindenséget, mint ahogy azt a világon előforduló, szánalmas tudósok sora. Ezek után, hogy helyesen használom e, semmi szavunkat a végtelen helyett? Nem ez a lényeg, hanem az, hogy a semmi ürességet jelent, aminek a mélysége végtelen. A semmi alap esetben csak valaminek a hiányát, míg a végtelennel kiegészítve, már a világmindenséget, annak zsúfolt tartalmát jelenti. A világ, vezető tudósai évszázadokon át próbálják ezt a két fogalma a primitív nyelvek egyikén megmagyarázva, aztán magyarra lefordítva eladni a hat éves magyarul beszélő, nagyon rossz oktatási rendszerünkbe kényszerített gyermekeinknek. Kár ez az igyekezet. A nyelvünk ezt jobban tudja. A magyar hivatalos nyelvtanítás, igyekszik kiverni a gyerekből azt, amit eredendően tud. Állítom, a legtöbb értelembe elvesz, a helyett, hogy hozzáadna. Állítom, hogy a mai oktatás Magyarországon elveszi a gyerekeink eredendően megszerzett tudását, amit a nyelv adott neki. Amikor Stephen Hawking elgondolkodik, a világegyetemről nem tud annál többet mondani, mind, amikor elfantáziálunk a két fogalom, a semmi és a végtelen szavaink jelentésének összetettségén. Mert ez a két fogalom együttesen jelenti a magyar nyelvben a végelláthatatlan üres űrt, az ürességben lebegő égitesteket, bolygókat, holdakat, napokat, a naprendszereket, de ha ismerjük, és ma már tudjuk, hogy létezik sötét anyag akkor azt is tartalmazza ez a két magyar szó, sőt a felfedezett és a felfedezésre váró objektumokat is. Úgy tűnik, vannak szavaink, melyek jelentése olyan alapfogalmakat hordoznak magukban, amit az indoeurópai kultúra, csak félremagyarázva érti meg. Ilyen a katolicizmus kezdetén kialakult, a nyelvünkben már rég óta élő hit, vallás, egyház szavaink, vagy ide sorolhatók a mai tudományos körök közreműködésével, kialakuló új fogalmak, amit, az emberiség manapság fedez fel, vagy még el sem jutott a felfedezés határáig. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Meleg felvonulás

 Buzi barát

Kenték rám a gyerekkoromban. Volt a falunkban egy fickó, talán még ma is él, akiről azt állították, hogy másokat szeret. Nem is annyira másokat a maga fajtáját. A nővérem volt az, aki midig ezzel szekált, igaz könnyen ment neki az intrika, mert megtanulta Dunapentellén, ott horta a sárt tezgeren, hogy épüjjön szépüjjön ez az ország. Volt ott akitől megtanulta  a cinizmust, jó volt a környezete ahol elsajátította, de ez egy másik mese.

Mit láthatok napjainkban?

A fővárosban a melegek tüntetnek, mert megtehetik, a zsidók ünnepelnek, mert van nekik mit, és miből ünnepelni. Én meg már lassan azt sem tudom, hogy mikor vannak a magyar ünnepek, de igyekszem és alkalmazkodom. Megtanultam május elsejét, anyák napját, április negyedikét nagy ünnep volt az kérem, mindig volt jutalom. Aztán november hetedikén szintúgy.  Most másnak kell örülnöm. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Nem zörög a haraszt…

Mai e-mail…

BIZONYÁRA TÚL NAGY VOLT NEKÜNK EZ A HAZA …

Bajnai Gordon és a Velencei-tó …

Előtérben Sukoró

Előtérben Sukoró

70 hektár az 700 000 négyzetméter. 0,7 négyzetkilométer. Vízparton még értékesebb. A Velencei-tó partján pedig egyenesen  aranyat ér. Íme a remek földterület, Sukoró, az M7-es autópálya és a Velencei-tó között.

„Március végén áll a nyilvánosság elé a részletekkel az az amerikai,  izraeli, német és magyar üzletemberekből álló  befektető csoport,  amely 2011-re Kings City (Királyok városa) néven egy gigantikus idegenforgalmi komplexumot kíván megépíteni a Velencei – tó északi partján. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Vissza a feladónak!

A minap kaptam egy e-mailt  a következő szöveggel:

Tárgy:     A mai napi jótanács

Kezelj minden helyzetet úgy, mint egy kutya!

Amit nem tudsz megenni, megdugni, vagy elásni azt hugyozd le,  és menj tovább!  

 

                Az élet sem áll meg!

Vissza a feladónak!

A jópofának tűnő szöveg első benyomásra mély igazságot sugall.  Pedig miről is van szó? Ez a spam az erkölcsileg fellazított,  mai  liberalista társadalmak egyik elengedhetetlen viselkedési formája. Én úgy gondolom teljes erőnkkel, minden lehetséges módon harcolni kell ellene. Nem a magyar, de még nem is a keresztény mentalitás megjelenítési formája, ez a cinizmus. Talán azok a politikai,  körök melyek teret engednek a liberalista eszme ilyen irányú szabadságának, úgy vélik még mindig nem lazultak fel eléggé a nyugati társadalmak ahhoz, hogy  teljes egészébe rá lehessen telepedni, minden rezdülésére. Úgy látszik, a mai napig szükséges a hasonló romboló gondolatok közvetítése, modern formában, e-mailben is, mert még mindig nem érte  el célját a cinizmus.

Egy antiszemita emlékiratai

Egy antiszemita emlékiratai

Nekem nehezen megy e gondolatok elfogadása. Hiányzik az önfeláldozás, belőle, amire engem neveltek. Az Önfeláldozás helyett a cinikus mások feláldozása az -Én- céljaim elérése érdekében, gondolat fogalmazódik meg.  Ez a gondolat, az idézett napi  jó tanács  tagadja minden közösséghez való legkisebb kapcsolódást is. Ezek után elutasítja a magyarsággal való kapcsolatot, tagadja a Magyarországhoz való  tartozást,  elutasítja a család értékét, elutasítja a hitet, a vallást, de még a szocialista erkölcsi normákat. Mit is mond ?  Amit nem tudsz elásni, saját magadnak, bármilyen módon magadévá tenni, azt tedd tönkre, és jelöld meg, hogy legközelebb más véletlenül se használhassa, de ha a tönkretett dolgokból bármit ki is hoz, az a gyámoltalan, akkor az a tiéd, mert azt megjelölted, lehugyoztad.

Ezek és a hasonló cinikus gondolatok minden értéket tagadnak.

Harcoljunk ellene. Ez nem a mi értékrendünk.

A mi értékrendünk az, amikor mindenáron segítjük, egymást, akár a saját kárunk árán is.

A mi értékrendünk az, amikor segítünk fajtársainknak, honfitársainknak, a nemzetünknek, a településünknek, a szomszédnak, a család minden tagjának, a hitközösségünknek. Még a szocialista közösségek megformálása során sem tudták ezeket a minimális emberi értékeket kiverni belőlünk, nemzetünkből.

Én nem nevezem nevén, ezt a más faját, más embert gyűlölő gondolatsort, hívjuk csak cinizmusnak,  de tartózkodjunk tőle.

A fenti gondolatok jegyében visszaküldöm ezt az E-mailt mindenkinek, aki megkapta az eredetit. Mindenkinek, aki velem együtt, ha csak egy pillanatra is felült, most gondolja át és küldje vissza az elsődleges feladónak, esetleg a szerzőnek.

Linkek:

Cionista üdvösség, zsidó megváltás

A Vatikán lopta el Jézus fitymáját?

Kritikus Cinizmus.

Altruizmus

Könyves blog