Barbár

Címszó: Barbár

.>>>Tovább hosszabban a „“BARBÁROK” ÉS “CIVILIZÁLTAK”” >>>

A <a href=

barbár" width="428" height="276" srcset="https://i0.wp.com/blog.kromek.hu/wp-content/uploads/2009/03/a_barbar_the_pathfinder.gif?w=428&ssl=1 428w, https://i0.wp.com/blog.kromek.hu/wp-content/uploads/2009/03/a_barbar_the_pathfinder.gif?resize=300%2C193&ssl=1 300w" sizes="(max-width: 428px) 100vw, 428px" />

Nyelv: lat, gör
az ókori görögök, majd a rómaiak szemében az, akinek nem volt az övékéhez hasonló műveltsége
durva, faragatlan, műveletlen ember
kegyetlen, embertelen, vad
A mai németek valják magukat a barbárok utódainak.

 

Pallas Nagylexikon szerint:
A régi görögök, kik származásukat az istenektől vezették le, B.-nak nevezték mindazokat az idegen népeket, melyek más nyelvet beszéltek, mint ők. Ezen ellentét megjelölésében eredetileg nem volt semmi lealázó. Csak lassanként, azon mértékben, hogy Görögország a főhatalmat a szomszédos államok fölött megszerezte s szellemi fölényét biztosította, kezdték a barbár nevet a szellemi durvaság és műveletlenség megjelölésére használni. A rómaiak, kik a görögök szemében előbb maguk is B. voltak, mihelyt Görögországot meghódították s a görög művészet és műveltség meghonosodott Rómában, ugyanarra az álláspontra helyezkedtek, mint a görögök, s barbároknak nevezték azokat a népeket, melyek a görög-római műveltségnek nem voltak részesei. A császári korban ezen lenézett barbár törzsek mindazonáltal úgy politikai, mint társadalmi befolyásra szert tettek s az ellentétek a római birodalom bukása idejében a műveltségben is elsímultak.
Az érintkezések, melyekbe a B. a klasszikus népekkel léptek, nem maradhattak behatás nélkül a művészetre sem. Az alakok, melyeket a legrégibb görög müvészet mint B.-at mutat be, a monda köréből valók. B. a trójaiak, az amazonok, barbár Medea is Ganymedes és Orpheus. A művészet előállításában azonban csak ruházataikról lehetett megismerni, hogy B. Páris mindig szép ifju marad görög tipussal, hogy nem görög, egyedül idegenszerű fövege, az u. n. frigiai süveg, s lábhoz simuló ruházata árulják el.
Történeti kompoziciókban a B. a persa háborúk óta jelennek meg. Polygnotos azon idő legnagyobb festője, falfestményeken örökítette meg e háborúk eseményeit. Hogy az ellenséges alakokat miképen jellemezte, arról semmi bizonyosat nem tudunk. A nápolyi muzeumban látható mozaik-képen, mely ugyan római időben készült, de aligha más, mint egy az alexandrin korban alkotott nagyszerű csatakép másolata, a macedonokkal harcoló perzsák már arcvonásaikról fölismerhetők. Az alexandrin művészet érdeme, hogy meg nem elégedett többé valamely barbár nép külső sajátságainak utánzásával, hanem a szellemi egyéniséget igyekezett érvényre juttatni. Az alkalmat a kelták (gallok) betörése Kisázsiába szolgáltatta. Pergamon királyai, annak emlékére, hogy a keltákat visszaverték, hadi tetteiket szobrokon örökítették meg. Egy részük jeleneteket ábrázol magukból azon ütközetekből. A kapitoliumi muzeumban őrzött a «haldokló gallus» s a Ludovisi-villában látható gall csoportozat ezen alkotások maradványai. Mindkét emléken úgy a test kiképzése, mint a harcos arctipusa elárulják nemzetiségét. A rómaiak, minthogy hódításaik révén oly barbár népekkel jöttek érintkezésbe, melyeket a görögök nem ismertek, az ókori barbár tipusok körét tetemesen kibővítették. Művészetük a legnaturalisztikusabb módon állította őket elő. A történeti reliefek a háború jeleneteit a legnagyobb hűséggel ábrázolják. Vannak azonban figyelemre méltó szobrok is. Különösen érdekesek a germánok alakjai. Firenzében, a loggia dei Lenzi alatt látható germán nőt a németek éppenséggel Thusneldának szeretik tartani. Mint tipusok nem kevésbbé érdekesek a dákok, kiknek alakjaival Traianus diadalkapuját és forumát fölékesítette.

A sciták nem voltak barbárok!

.>>>Tovább hosszabban a „“BARBÁROK” ÉS “CIVILIZÁLTAK”” >>>

Egy beszélgetés Jancsival!

katalinjanos üzenete (2008.12.12. 15:46):
Szia! azt gondoltam,én már ilyen vén fejjel, az emberi aljasság minden szintjét megtapasztaltam! Tévedtem. Üdv: János.
apu üzenete:
No mi a baj ?
apu üzenete:
Be avatsz ?
katalinjanos üzenete:
Hát hogyne ? Néhány nappal ezelőtt,eltűnt a fajtatiszta skótjuhász kutyám. Kiraktam egy cédulát , a buszmegállóhoz hogy keresem ! a maii napon kaptam egy levelet, amennyiben nem fizetek 100000- Ft-ot a kutyáért rám gyújtják a házamat! Na erre várjál gombot!
apu üzenete:
Ez szép
apu üzenete:
Szólj a rendőrségnek
katalinjanos üzenete:
Ilyen magyarországiért tanultam én a kisdobosok ,/- és az úttörők 12 pontját? Molnárné, Tuskó Margitka most mit mondana?
apu üzenete:
Talán kérdezd meg De ezt nem lehet csak annyiba hagyni
katalinjanos üzenete:
Sebaj, Mr Magnum itt van velem ő még nem tévedett!
apu üzenete:
Egyébként nem erre tanítottak bennünket. Csak nehogy én vigyem a pakkot, mert a zsaroló jogait azt védik Tudod.
katalinjanos üzenete:
Sok mindent nem lehet tenni, Ujkéri Csaba úr SM -megyei biróság elnöke mondta, nemkívánatos ,de eljő az idő amikor az állampolgár a bíróság helyett maga dönt! Itt van!
apu üzenete:
Emlékszel a Zsidó logikára amíg van korrupt hivatalnok, meg rendőr addig van jövője az ilyen embereknek De a becsületes embert lecsukják Csak ki igazán nagyot szakít az ússza meg
apu üzenete:
Másként meg aki a bíróságon keresi az igazát az úgysem találja meg
katalinjanos üzenete:
Ez az én ( ami hazánk) a galiciai „gyüttment” hazátlan ,összeférhetetlen senkiházi itt nem fog szabályokat alkotni, bármennyi pénze van.
apu üzenete:
Mondod Te, de látod a gyakorlatot Lehet itt igaza a Magyar embernek ?
apu üzenete:
És nem is gondolod ki vitte el a kutyát ?
apu üzenete:
Az enyémet meg megmérgezték Kétszer
apu üzenete:
A menyem hordta az állatorvoshoz Ez is most volt egy hete Ez cigány Aztán az András fiam beszabályozta
katalinjanos üzenete:
Lehet Palkó? Hinni kell,és tenni érte, és én teszek is ! A házam leéghet majd a biztosító kifizeti. de ilyen kondorikálmán félék után nem én fogom a szaros bilit kiönteni,mert a ző fajtájuk szar sem lehetne a biliben.
apu üzenete:
Ez jó
apu üzenete:
Megjött a menyem megyek majd szólok
katalinjanos üzenete:
OK!
katalinjanos üzenete:
Dr Ceizler ( szép magyar nevű )doktorunk aki itt ami bőrünkön lett híres genetikus( mellesleg a fia köztörvényes bűnözi) eladta nekik a magyar genetikai állományt! Miért akarnak ők a mi agyunkal gondolkodni? Erre csak Árpád népe képes ,ez a hunok igazi kincse,és ez mindig meghozta a jó megoldást!
katalinjanos üzenete:
Azután itt van még egy igen érdekes kérdés. Kolompár Orbán kolompár e?,és ha nem kolompár akkor Orbán, aki nem kolompár, miért nem tesz semmit azért,hogy kolompár Orbán ne lehessen kolompár?
apu üzenete:
Jancsi!
Itt olvasd http://kromek.hu/blog/
katalinjanos üzenete:
Ok,természetesen hozzájárulok, sőt örömmel venném ha aq jövőben e tárgyban egyéb gondolatainkat is megosztanánk,abban a reményben,hogy agymosott ártatlan honfitársaink szemét kinyissuk! Jó éjt,János.

Jancsi!
Mindenben igazad van.

Azt, hogy tenni kell tudom. Azt nem tudom, hogy mit kell tenni. Nincs jó megoldás. Talán az egyetlen az amit Te mondasz, hogy ki kell állni a végsőkig.
Mi aki az „átkozott” kommunizmusban nőttünk fel töltöttük el a gyerek éveinket, édenben éreztük magunkat. Kívántuk a Kánaánt, a nyugati civilizációt, a szabadságot. Hát megkaptuk. Bár legyen az a javunkra írva, hogy ennek a globalizált világnak, közbe nem csak a volt szocialista országok, hanem a volt nyugati fejlett demokráciával rendelkező országok is áldozatául estek. Valahogy ki kell törni ebből a bűvkörből. A megoldást biztos, hogy kisebb elszigetelt csoportok nem hozzák el. Egy ember meg pláne nem fogja a magyarságot megváltani. Jelen korban a magyarság sorsa két lényeges prés között szorult meg az egyik a történelem hamisító német kultúra, amely a sötét kor óta sújt bennünket mert Atillát nem védtük meg. Lassan lejár az átok. A HUN kultúra által teremtett birodalmat azért követte a Sötét középkor, mert a Barbárok (Németek) és a Vandálok a (Frankok) Árpád népének ismeretei szerint eltüntették felégették, minden írásos emlékét ennek a kornak, hogy még az emléke is tűnjön el a magyarságnak. Hiszem, tudom, hogy a magyar nép többre hívatott és el fogja érni a célját, teljesíti küldetését. Be fogják a nyugati elsősorban német tudományos körök látni, hogy nem találnak más megoldást fennmaradásuk érdekében mind azt, hogy szövetségre lépjenek és véget kell vetniük a magyarságot a magyarok történelmét befeketítő meghamisított történelem gyártással. Én nem akarom a magyarságot a szóból eredő hitet különféle jelzőkkel ellátni, pld, hogy ez a küldetés isteni küldetés, de azt hiszem hogy igazuk van azoknak a gesztáknak melyek nap mind nap előkerülnek. Ha a nyugati kultúrát megtestesítő a magyarság létét is, létezése óta eláruló német ideológiát követő tudományos akadémia, az általa elismert első magyar írásos emlék első sorát elfogadja, akkor ez a harc nem a mostani évezredekben, hanem több ezer évvel ezelőtt kezdődött. Így szól az első mondata Kézai Simon „ELSŐ KÖNYV. A HÚNOK TÖRTÉNETEI EREDETÖKTŐL ATTILA HALÁLÁIG S BIRODALMUK FELBOMLÁSÁIG I. FEJEZET.A húnok és magyarok eredetéről és ősi lakaikról.” és itt találod : http://vmek.oszk.hu/02200/02249/02249.htm#1 Ez az első magyar írásos emlék amit a az ismert tudomány elismer. De a tartalmával nem akar foglalkozni ! A politika nem vesz róla tudomást ! Tehát a mondat: „1. §. Bévezetés a magyarok krónikájába. Hajdan az ó szövetség idejében és most a világ hatodik korszakában különböző irók, különböző történeteket sokszor és sokféle módon irtak le, mint Josephus, Isidorus, Orosius, Gotfridus és mások minél többen, kiknek neveit említenem nem szükség. Én pedig a világ azon korában, kezdtem e munkához, midőn a szeretet meghűlt, a gonoszság eláradott és minden test hajlandóbb vala roszra mint jóra.” Ha utána nézel, hogy ki volt az a Josephus, és miket irkált, és miért üldözték a zsidók, akkor megvan a magyarázat a sorsunk másik felére. Persze itt is mind mindenűt az éremnek két oldala van. Tény „Annonymus” szerint, amikor Álmos vezér Pannoniába jött és Taksony kijelölte, az ország határait akkor „Ugyanis Bulárföldről nagyon sok izmaelitával jöttek némely fölötte nemes urak: Billa meg Baks. A vezér Magyarország különböző vidékein földet adományozott nekik, s még azonfelül a várat is, melyet Pestnek hívnak, örökre nekik engedte.” … Itt olvashatod : http://mek.niif.hu/02200/02245/02245.htm
Mivel kezdődik a „Géza” (nálunk itthon így hívjuk a Barátok közt című népbutítót) megyek. , délután a teszkóba (TESCO) voltam, vettem vörösbort. Most megiszom. Lehet, hogy csak holnap folytatom. De ha nem okoz gondot akkor ezeket a gondolatokat, ha hozzájárulsz a tiéd is a blogom egyik oldalán közzé teszem. Ha gondot jelent akkor nem.
Elnézésed kérem a kissé hosszabb beszédért.
szombat, 2008. december 13. reggel.
Nem mondom, hogy korán, mert korábban szoktam felkeni, úgy hat óra után van.
Emlékszel amikor „gyerekek” voltunk, nyári éjszakákon át a Kultúrház előtti padon rengeteget beszélgettünk. Felültünk általában hárman, négyen a pad tetejére és folyt a szó a nagyvilág általunk ismert oldaláról. Nem nagyon tudom mi van a többiekkel. Az Orbán Jóskáról itt ott hallani. A Mészáros Ferkóról semmit sem tudok. Most látom már megint, a magyar helyesírás nem ismeri a Ferkó szót. Úgy emlékszem Tüszi-nek szólítottunk. Ha nem zavar ezen túl így szólítalak. Szóval minden szóba került ezeknek a beszélgetéseknek az alkalmával. Első sorban a Technika, a technológiák fejlődése, a zene, az áhított nyugati civilizáció, a magyarság, a politika, a vallás, a kommunizmus, ja és ne feledjem a magánéleti szférát a nőket se. Talán az előfordulási sorrend is ez volt, az én emlékeim alapján. 15-17 évesek lehettünk, esetleg 18. sokszor eszembe jutnak azok a beszélgetések, hajnali órákban amikor a gerincen miatt nem tudok aludni.
Ma a fiatalok szemében keverednek a kultúrák, és keverednek a nemzeti, családi és egyéb értékek már nem tudják mi az a nemzetközi kulturális kavalkádban ami magyar. Azért nem tudják mert az oktatásunk nem akarja, hogy megtanulják. Sokan szidják Magyarországon az oktatást, csak a lényegre nem világítanak rá. Ezt ma így kell tanítani. Ahogy írtad, a Tuskó Margit Pacemakerre zárlatot fog előbb utóbb kapni mert az unokáink nem azt tudják, tanulják amit Ő belénk vert. A nemzetek kultúráinak keveredése mellett ami részben szép és ígéretes jövő felé mutat , keveredik a nemzetek történelme. Nem cél ma Magyarországon megtanítani a magyar történelmet. Lassan oda jutunk, hogy diadalként könyveljük el azokat a történelmi csapásokat melyek a nagy nyugati nemzetek történelmében ellenünk irányultak és mi vesztettünk, majd szégyellni fogjuk, ha esetleg egy,egy csata a mi javunkra dőlt el. Itt van például a Barbárok dicsérete az EDDA előadásában. (A barbárok tudva levő a németek ősei. Llegalább is a németek azt válják magukról, hogy Ők voltak a barbárok.)
Föld kellett a népnek, és sok hús,
Ez volt az elsõ nagy program.
A vezérnek elöl kellett menni,
Esélye volt gyõzni vagy meghalni.
Ez volt a cél, ez volt a cél.

Egymáson át tapostak a népek,
És jöttek az újabb programok.
Veszélyre kissé hátrább kerültek,
De a mi esélyünk semmivel se több.
Ez volt a cél Ez volt a cél!

Szeretem a fákat, szeretem a levegõt és szeretnék élni,
Sötét fegyverekkel ne játsszon hát senki!
Elvenni a jövõt: nincs rá mentség semmi.

A XX. század barbárai lettünk,
Kik jóllakottak. Ott éhezõk hada.
De a programokból semmit sem engedtünk,
A végzetünk fele törtetünk.
Hol van a cél? Hol van a cél!

És vérré vált az õrület,
Már programozás nélkül is ölünk,
Nem kellenek hozzá vezérek,
A végzetünk felé törünk.
Eltûnt a cél, eltûnt a cél, eltûnt a cél.

Az egyébként nem rossz a zenét itt megtalálod:
http://www.actionext.com/names_e/edda_lyrics/barbarok.html
Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy minden nyugati nemzet legalább a nagyobbak, a saját történelmüket úgy mesélik el, hogy az a mese elmegy, elbeszél a másik nagy nemzet által tanított történelem mellett akkor nekünk se kellene szégyellni azt a változatot előadni ami az egónkat csak egy kicsit növeli. Talán ha így gondolkodnának a tudósaink, politikusaink akkor nem egy depressziós nemzet lenne itt.
Csak az a gond, hogy ha ezt tettük régen akkor pogányok voltunk, a Bécsi arisztokrácia szemében parasztok, de még a Horti és a Kommunista időszak alatt is élt ez a gúnyos jelző amivel naponta kellett nekünk vidékieknek szembesülni. Ma ha elővesszük ezeket a gondolatokat, akkor lehetünk nacionalisták, zsidó gyűlölők, faj gyűlölők stb.
Más nemzeteket is sújt ez a gond M. Kundera: A nevetés és a felejtés könyve című művében az alábbiakat írja:
„A nemzeteket úgy likvidálják, hogy legelőször elveszik az emlékezetüket. Megsemmisítik köny­veiket, műveltségüket, történelmüket. És valaki más­féle könyveket ír, más műveltséget nyújt, és más történelmet gondol ki nekik. A nemzet aztán lassan nem érti jelenét, és elfelejti múltját. A környező világ pedig még sokkal hamarabb felejt.”
Itt olvashatod: http://www.magtudin.org/Kosa%20Andras%20-%20Meglopott%20iskolak.htm
Ha ezt a folyamatot nem állítjuk meg akkor elvész a nemzet.
Mondják a történelem ismétli magát. Ha bele olvastál a Kézai Simon féle MAGYAR KRÓNIKÁJA írásba akkor az előbeszédben már arról ír, hogy a nyugati királyok elferdítették a magyarok hőstetteiről való írásokat. „Minthogy erősen szíveteken fekszik, hogy a magyarok tetteit ismerjétek, s azt én igazán tudom, gondoskodtam, hogy azon nemzet történeteit mellyek különbkülönbféle irományokban Olasz-, Franczia- és Németországban szerteszét vannak szórva, egy kötetbe szerkeszszem, nem követve Orosiust, ki Ottó császár kedvét keresve, kinek a magyarok különböző csatáikban sok zavart okoztak, könyveiben sokat hamisan koholva az állította, hogy a magyarok lator ördögöktől származtak.” és mindezt az 1200-as években írta. És akkor még nem rugaszkodtam el a jelenleg is tudományosnak vélt anyagtól. Nem érhet az a vád ami sok,sok magyar embert ér manapság, hogy hamis tudományok felhasználásával serkentik a nacionalizmust.