Primogenitura

Címszó: PRIMOGENITURA

 Latin eredetű szó, jelentése: elsőszülöttség, elsőszülötti jog. Az öröklési jogban a család vagyonát, jogait – köztük a trónt – az apa halála után az elsőszülött fiú örökölte. Az intézmény talán normann eredetű, elterjesztésében nagy szerepe volt az egyháznak. A primogenitura biztosította a birtok osztatlan öröklését, a trónöröklésnél pedig a hatalom legitimitását. Magyarországon Kálmán király uralkodásától lett a trónbetöltési jog vezérlő elve.(ellentéte: → legfiatalabb fiú joga).

forrás: http://mek.niif.hu/01900/01992/html/index675.html 

——–

PRIMOGENITURA (1)Elsőszülöttségi Jog

 
Az örökösödésben az elsőszülöttet illető elsőbbség. Közjogilag monárkikus államokban a trónörökösödés az Elsőszülöttségi Jogon alapszik és pedig úgy, hogy nemcsak az elsőszülött, hanem annak ága is, a többiek fölött elsőbbséggel rendelkezik.

———

PRIMOGENITURA (2) Hitbizomány

szorosabban családi hitbizomány (fideicommissum familiae), hazai jogunkban oly rendelkezés, amellyel valaki – az alapító – bizonyos vagyont minden jövendő vagy legalább több nemzedékre a család lidegeníthetetlen vagyonának nyilvánítja.

 ———

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

A primogenitúra gyakori öröklési rend, melyben a szülők tulajdonát, birtokait vagy rangját az elsőszülőtt fiúgyermek örökli.

Magyarországon az Árpád-házban a primogenitúra a 10-11. században váltotta fel a szeniorátust.