Viz minősítés

6. Mi a vízminőség és a víz minősítése során milyen paramétereket kell vizsgálni?

 

A vízminőség a víz tulajdonságainak összességét jelenti. Meghatározására nincsenek módszerek vagy jellemző mutatók. A vízhasznosítási szempontok szerint vizsgáljuk, melyek

 • ivóvízellátás
 • felszíni víz üdülési célú felhasználása, pl.: Tisza nincs kiépítve, fontos ilyen helyen az ivóvíz minősége (ciánszennyezésàvízbázist érintettàvédekezés ellene iszappal)
 • öntözés
 • ipari felhasználás

 

A vízminősítés paraméter szempontjai:

 • fizikai jellemzők: sűrűség, viszkozitás, illóanyagok, elektromos vezetőképesség, oldott anyagok, lebegő anyagok, radioaktív sugárzás (atomerőművek mellett mérik)
 • kémiai jellemzők: ammónia, ammónium, pH érték keménység, Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn,klorid, CO2, hidrogén-karbonát koncentráció, BOI, KOI, nitrát, szerves és összetett nitrogén, klór
 • biológiai jellemzők (az élettelen környezet és az élővilág közti anyagcsere): trofitás (a vizi ökoszisztéma elsődleges szerves anyag termelésének mértéke), szaprobitás (a vizi ökoszisztéma szerves anyag lebontó képessége), halobitás (szervetlen kémiai jellemzők összessége), toxicitás (víz mérgezőképessége)
 • bakterológiai jellemzők
 • toxikológiai jellemzők

 

A vízkészletek mennyiségének megőrzése mellet gondot kell fordítani azok minőségére is. 1993-as adatok szerint a felszíni vizek 5%-át ráfordítás nélkül, 90%-át elfogadható költséggel használatra alkalmassá lehet tenni. Vízminőségi adatok elemzése alapján a vízfolyások minősége az országon áthaladva nem romlik, sőt egyes folyókon még javul is.

 

Az ország állóvizeinek vízminőségi helyzete kedvezőtlen, javulás vízutánpótlással érhető el. A talajv1z csaknem az egész ország területén szennyezett.

Csatornázás

5. Mi a különbség az egyesített és elválasztott rsz-ű csatornázás közt, mik az előnyeik, hátrányaik?

 

I. Egyesített:

 • a szenny- és hulladékvizet ugyan abban a gravitációs üzemű rendszerben vezetik el
 • csatornahálózati túlfolyókat helyeznek el bizonyos távolságban
 • nagy keresztmetszetű csatornaelemek alkotják a rendszer főgyűjtő vezetékeit
 • nincs duzzasztás és túlfolyás ideális esetben

 

Előnyök:

 • kedvezőbb az épületbekötés, egyetlen vezetéknek kisebb a helyigénye
 • kisebb a beruházási költség
 • egyszerűbb egy csatorna nyilvántartása, üzemeltetése, fenntartása
 • egyszerűbb üzemeltetés a csatornarendszerbeli hidraulikai lefolyási viszonyok miatt

 Hátrányok:

 • a rendszerben gyakran felléphet vízduzzadás, mert nagy az elvezetendő vízmennyiség
 • a közműalagútban nem helyezhetők el nagy átmérőjű gravitációs csatornák
 • nem felel meg a mai környezetvédelmi előírásoknak
 • új területek bekapcsolását és a fedettségi viszonyok változását tekintve kevésbé rugalmas a rendszer (a korlátozott hidrodinamikai kapacitás miatt)
 • nő a feliszaposodás veszélye (ha kedvezőtlenek a hidrodinamikai viszonyok, a lefolyási idő növekedése a szennyvíz berothadását okozza)
 • kiegyenlítetlen a szennyvíztisztító telep terhelése

 

II. Elválasztott:

 • úttest alá 2 külön vezeték kerül
 • szennyvízelvezetéshez zárt, felszín alatti rendszer, csapadékvízhez nyílt árok is lehet (gravitációs mód)
 • a csapadékot a csapadékvíz-elvezető csatornák, a szennyvizet a szennyvízelvezető csatornák szállítják

 

Előnyök:

 • a szennyvízcsatornák közműalagútban is vezethetők
 • az alkalmazott szelvényméretek gazdaságosabbak
 • jobban alkalmazkodik a helyi adottságokhoz
 • kiegyenlítettebb a szennyvíztisztító telep hidraulikai- és szennyezőanyag terhelése
 • helyszínrajzilag a bekötési helyhez közelebb fektethetők a szennyvíz- és csapadékvíz csatornák
 • hidraulikai szempontból kedvezőbb a csatornahálózat kialakítása

 

 

Hátrányok:

 • a csapadékvíz tisztítatlanul jut a befogadóba
 • nagyobb a teljes kiépítés beruházási költsége
 • nagyobb lejtéssel kell építeni a szennyvízcsatornákat az öblítőhatásfokuk fenntartása miatt
 • szűk utcában nehezen helyezhető el kétféle csatorna
 • nyilvántartás, fenntartás, üzemeltetés költségesebb

Vizellátó rendszer

4. Ismertesse a vízellátó rsz felépítését, sorolja fel jellegzetes elemeit!

 

Energiaellátás:

 • lakosság ivóvízzel való ellátása
 • ipari üzemek, termelő egységek ellátása a termékek előállításához szükséges mennyiségű, minőségű és nyomású ipari vízzel
 • mezőgazdasági üzemek, gazdaságok ellátása öntöző vízzel

 

Vízellátó rendszer feladata:

a fogyasztók jogos mennyiségi, minőségi és nyomásigényének folyamatos kielégítése a költségek minimalizálásával.

Vizellátó rendszer

Vizellátó rendszer

 

Vízellátó rendszer jellemzői:

 • folyamatos üzem
 • veszélyes a csővezeték-hálózat állandó magas nyomása miatt
 • permanens üzemzavar léphet fel