Magyar

 Többször említettem a Somogyi-as, Magyar beszédet.

Ma amikor az urbanizáció túljutott a Somogyi kanász ostorpattogtatásán, ideje újból szóba hozni a nyelvújítást. A nyelv a nép kommunikációs eszköze, a beszéd annak megjelenítési formája. A nyelvújítás a nyelvfejlesztés egyik fajtája. Nálunk, magyaroknál elsősorban a gondot az jelenti, hogy vannak tájegységek, ahol elveszik, vagy már el is veszett a tájszólás a tudatos változtatások miatt. Igen gyakran előtérbe kerül az idegen eredetű szavak nyelvbe történő integrálása. El kell mondanom, hogy ezeknek az idegen nyelvű szavaknak a hiányát elsősorban azoknak a nemzeteknek a nyelvészei kifogásolják a legjobban akik azt szeretnék ha minél előbb elárasztanák az idegen kifejezések a magyar nyelvet is. A mai világban amikor a technika beláthatatlan fejlődésen megy át az élet minden területére betolakodnak az idegen elsősorban angolszász jó esetben szavak, rosszabb helyzetekben a rövidítéseik mozaik formában. Egyes munkahelyeken már égő, ha ezeket a kifejezéseket, rövidítéseket nem érti valaki. Ma már a műveltség látszatának egy emeltebb szintjét  igyekeznek egyes emberek kelteni, azzal, hogy tele tűzdelik szakmai, valós, vagy kreált áltudományos idegen szakkifejezésekkel a beszédüket. Ezeket az embereket meg kell állítani. El kell távolítani, előbb beszéljenek magyarul utána alhassanak oda másokat oktatni.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Nyelv

Címszó:  A nyelv

A nyelv az emberek közötti beszéd, első eszköze. Tagolt egymástól elkülöníthető, de mégis egymásra épülő hangok sora. Később rögzített formában megjelenő kifejezésmódja az írás, ami nem más mind a beszéd, mások számára történő rögzítése, írásjelek formájában. Az emberi kommunikáció napjainkban már több megjelenési formát tartalmaz, de az alapja mindnek a nyelv. A beszéd sajátossága az artikuláció, amely meghatározza a nyelvet, a nyelvjárásokat. A nyelv az emberi azonosságtudat ( identitás ) kialakításának elsődleges, egyéni és csoportos eszköze, kifejezi azt, hogy kik vagyunk, úgy mind egyed, és mind, nép, vagy nemzet. A magyarul beszélő ember számára a magyar nyelv fejezi ki , a magyar nemzethez való tartozást.