Blogkönyv

Ez a könyv értékromboló!

A fikciók olvasását kifejezetten érett emberek számára ajánlom. A könyv, a világnemzet elképzelést, a nyugati típusú, az európai, a társadalmi, a kulturális, értékeket rombolja. Csak azok olvassák, akik szilárdan bíznak a nyugati típusú civilizációban, mert ez kiábrándítja őket. Különösen ártalmas a fiatalok, számára, megronthatja őket, esetleg nemzeti útra tereli. Ajánlom a könyvet, a hatvan éven túli korosztályok részére, azoknak, akikben már megdönthetetlenül kialakult, a nyugati érték típusú, civilizáció iránti elkötelezettség.

A Magyar.

Úgy gondolom, még ebben a multikulturális világban is, alapvető, és elengedhetetlen, a nemzeti hovatartozás értelmezése mindenki életében. Ha valaki Magyarnak vallja magát, akkor az a Magyarság tudat. A magyarságtudat nem azonos az identitással.

A MAGYAROK ELTITKOLT MÚLTJA I.

Kromek Blog Blogkönyv

Az évezred első éveinek szociálliberális kormányzatai, a polgáriasodás vágyát terjesztő, Zsidó- Keresztény politika, ezt másként gondolja. Évezredek óta új, és egyre újabb kultúrát, történelmet, fedeznek fel számunkra, ezt a hit, és a tudomány köntösével letakarva kufárok módjára árulják. A tudományt művelő emberek munkásságuk során, vagy az aktuális, jól fizető tudományos, politikai irányzatokat követik, vagy kirekesztődnek ezekből a körökből, és kiátkozottak lesznek, ellehetetlenülnek. Magyarországon már ezer éve, a háttérben háború folyik a „Hivatalos” és a „Nem hivatalos” körök között a történelmi kérdésekben. Ebből a háborúból napjaink politikája sem képes kimaradni.  Az utóbbi években felerősödő, a magyarság múltját, és ezzel a jövőjét befolyásoló teóriák két fő irányt rajzolnak ki.

Az egyik a hagyományos, még manapság is a „Tudományos” körökben elismer hivatalos irányzat, amikor azt mondják, hogy a magyarok, egy finnugor eredetű nép, aki úgy ezer, ezerötszáz éve feltűnt és eltűrt vendég lett a Kárpátok között. Persze ezek a tudományok mondaná a nép, Ördögtől valók, nem a magyar össznépi nyelvünkbe, hitünkbe, gyökerezett népi tudást, hanem minden esetben más népek a „győztesek”, belénk vert, olykor hamis tudását tükrözi. Aki az Ő álltaluk felkínált tanulmányokat, az úgynevezett Nyugati tudományokat nem teszi, magáévá azt a nyugati kultúrára épült magyarellenes társadalom nem fogadja el. A magyar ember munkájából pénzelt, zsíros jövedelmen tartott, „Tudósaink” magától értetődően ezt a tudást terjesztik és harcolnak érte a néppel és Önmagukkal szemben.

Ezzel a nézettel ellentétben a másik, ma már nem jelentéktelen méretű csoport azt mondja, hogy a magyarok az úr közvetlen, és egyetlen, igaz emberi leszármazottjai, feladatuk az állati sorból kiemelkedő emberiség hajnalától, az emberiség tanítása, irányítása, úgy a múltban, mint a jövőben. A feladatunk a mag csírázásától, a növekedés, a termőre fordulás, a megtermékenyítés, majd az érett mag szétosztása. Ez a mag népének a feladata. Eszköze a nyelv.

Nincs még egy nyelv, melyben az emberiség fogantatásáról, az igaz emberi jóságról, a szeretetről, az értékes és szép tudományokról, a matematikáról, a zenéről az egy istenhit jegyében annyi információ legyen beágyazva, mint a magyar nyelvbe. Meg kell említenem, hogy az anyanyelvünk nem tartalmazza a kultúránkkal ellentétes, kufárok tudását, a gyilkolás mesterségét, a hazug filozofikus alapgondolatokat, ezeket más nyelvekből vettük át, erőltették ránk. A magyar nyelv, és annak tudása, a jó fogalmának megjelenítése, képviselete nélkül, az ember lealjasul, állati sorba süllyed vissza! A magyar nyelv elvesztése, egyben az állati életformába sodorja vissza az emberiséget.

Amíg egy ember is beszéli, ezt a nyelvet Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kína.

Közös HUN HAN Magyar múlt

A mai globális világ lassan felemészti a számunkra érinthetetlennek, vélt távolba vesző országokat, hatalmas népeket, így a Kínai embert is.

Az Interneten böngészés közben az érdeklődő elolvashatja még a Kínai nyelven írt oldalakat is. Az ott élő emberek gondolkodásmódjában megjelenő változás szembetűnő még azok számára is, aki eddig nem ismerte a Kínai embert. Nem vagyok abban biztos, hogy egy olyan történelmi múlttal rendelkező népnek mind a Kínai szüksége van a nyugati kultúrák, terjesztésére, majmolására. Nem kell több mind száz év, és ha a Kínai kormány nem változtat a politikáján, akkor a terjedő tőke, a globalista, liberalizmus, a saját filozófiájával, a halivudi, agymosással eltörli, kisajátítja ennek a hatalmas népnek a múltját is. A saját történelmünkből tudjuk, egy kommunizmust megszenvedett nép, nem tud ellen állni a csábításnak, hajlamos, a megtévesztéseket elhinni. A Pekingi olimpia szellemének továbbvitele egyre jobban elszakítja a kínai népcsoportokat, etnikumokat egymástól, ez belső feszültségek, konfliktusokat teremtenek. A globális felmelegedés után baktató állami politika nem tud megbirkózni a saját népének a szenvedéseivel, a fellazítás politikája által elvárt életszínvonal emelkedések a viszályára fordulnak, a nép szenvedését, ami eleinte csak a növekedés stagnálása lesz, csak erőszakkal tudják és fogják megoldani. Ezt az erőszakot a nyugat a bevált cionista eszközeit alkalmazva, kihasználva megosztja, és tovább mélyíti a belső feszültséget a globális, gazdasági és környezeti válságot. Tulajdonképpen ez a folyamat egy időre el fogja hárítani, de legalább száz évre lelassítja az USA és az EU gazdaság végleges összeomlását. Örülhetnénk ennek, akkor, ha nem tudnánk azt, hogy „Aki szabályozza a múltat, az fogja szabályozni a jövőt. Aki szabályozza a jelent, az szabályozza a múltat.” Ebből a veremből mi magyarok már nem igen kerülünk ki, feloldódunk, az Izraeli származású bank csoportokat irányító, multinacionális, világban. De amíg magyar ember él addig az hisz és remél, minden lehetőséget megragad ahhoz, hogy átlendítse a magyarságot ezen a globális minden népet érintő kataklizmán. Meglepődve tapasztaltam a Kínai Web oldalak böngészése közben, hogy rengeteg helyen foglalkoznak a Magyar nép eredetével, a magyar emberrel, Magyarországgal. Persze egy ilyen nagy népnél ez nem meglepő, de annál jobban meglepődtem azon, hogy vitáznak egyes fórumokon a magyarság eredetéről, jobban védik az Ősi örökségünket mind mi, mind a Magyar hivatalos tudományos világ. A Kínai nép emlékezetében a Han faj őse a magyar, a magyarokból alakultak ki a Hanok és a Hunok. Érdekesnek találom, egész addig amíg a nyugati kultúra nem fertőzte meg a „tudásával” a kínai embert, addig ez egy átlag kínai, tibeti számára nem volt kérdés. A jelenlegi vitát is a kiterjedt nyugati szemét, amit hivatalos történészeink alátámasztanak, okozza. Ahol nem értenek egyet a Magyar – Hun – Han folytonossággal ott mindig a hivatalos nyugat európai, elsősorban magyar állam által pénzelt történészekre, tudósokra hivatkoznak. A következő fejezetben a fentiek figyelembevételével szeretném elmondani az Ujgurok emlékezetében élő Kínai birodalmi mesét. Egy kattintás ide a folytatáshoz….