1370.

Január 2

Nagy Lajos aacheni alapítványa. E
napon kelt a király oklevele, mely szerint
Aachen rajnai városban Szent István és
László tiszteletére templomot építtetett
és javadalmaztatott.