Család

Címszó: A Család

A legkisebb emberi közösség.

Általában a szülő pár Férfi és Nő kapcsolata, együttélése. A családi közösség tagja a gyermek, a nagyszülő. Hagyományos értelemben a vérrokonság egyik legszorosabb alapja. Társadalmanként eltérő a családhoz tartozók rokonsági foka, és száma. Beszélhetünk hagyományos értelembe vett családról, de lehet szó nagycsaládról is, ahol a család tagja még az unokatestvérek, rokonai is. Lehet szelektív elválasztása a családnak, amikor egy családtag ágát, külön családként, vagy a másik család részeként, ágaként, emlegetjük. A társadalmak zöme elfogadja a befogadó családot, ahol egy nem vérrokon tagod is elfogadnak családtagnak. A jog általában követi ezeket a szokásokat.

Más értelemben a család lehet több közösség kapcsolata is. Közös jellemző mindkét esetben a leszármazói kapcsolat.

Az emberré válás során, a Magyar ember kialakulásában a család meghatározó jelleggel bír.