Bál

Bál

Bálról, a mitológiáról, arról, hogy mégis mit jelentett a magyarságnak sokkal többet tudunk, mint bárki is gondolná. Ő az, aki Jézus előtt legyőzi a halált. Egy mitológia szerint feltámadt a halálból, mint később Jézus. A HURI területről kiáramló népek Bál és Ana (anya) isten gyermekei a világ négy égtája felé indultak. Talán ez a hetvenhetes szám jelenti azt a meghatározhatatlanul sok embert, aki ezt az istenhitet tovább viszi. Talán a nyelvünkben ezért használjuk a sok meghatározására a hetvenhetet. Pl. hetvenheten voltak. Ezek a kiáramlások, a szemiták, később a zsidók üldözése elől eljutottak többek között, egészen a Kárpát medencéig, ahol mentségre leltek.

A Kárpátok által átölelt földrész a Balti tengerig, a Balkán. Bál-Kán-ja uralja, azaz a Bál által uralt terület a Kánaán. Bál nem más, mint a vízözön elötti Jégkorszak alatti első, Északi, Kánaáni Birodalom Királya. Rengeteg bizonyítékkal rendelkezzünk ezzel kapcsolatba. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete 7. részében, a Duna-medence népessége a bronzkor végén, a Magyarország területén előforduló helynevek vizsgálata során talán több száz erre a HURI mitológiára visszavezethető Bár isten névvel történő egyezést bizonyít be. Többek között ilyen: Bál (Béla), a, Bél, Pál, Pél, a Balaton = Bál- Otthon szóból ered, középpontja,  Bál-ványos – Bál hona.3

Bál neve nem csak Magyarország területén jelenik, hanem nagy számban előfordul Erdélyben, a Baltikumban és Eurázsiában. Pl. Bálkai-tó (Bál Földi tó, Bálványosi szabadegyetem). A Bál név olyan, mint a Mén vagy a Keleti, „ti” mindazokon a területeken megtalálható, amelyeken a szóban forgó isten magyar hívei nagyobb tömegben letelepedtek. Megörökíti a nevet a Balkán félsziget, a Balaton vidéke, a Balti-tenger (Bál-Ta-i, azaz Bál-földi tenger) és Belgium neve is, ahol Cézár idejében Bellovak (azaz Bál emberek, Bál lovak) tartózkodtak. (Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete 7. rész) Ilyen a Bál nevéből nyelvünkben megjelent új szó a bár6, ami áthallással alakult ki és a másik változatot jelenti. Ugyanis a név alakja és írásmódja a magyar ősnyelvben nem számít, (manapság sem számít). E miatt is lényegtelen a ránk erőltetett heles írás. A magyar nyelvben, minden eredeti magyar szó, szóképhez kapcsolódik. A szóképekkel történő kommunikáció az adott szó megjelenési formáját, a helyes írását, másodlagossá teszi, mert nem a leírt szöveg alakját, módját, formáját, fogja fel a magyarul gondolkodó ember, hanem annak az adott szónak a képét. Itt amennyiben tudjuk, hogy Bál sok változatban továbbélt, akkor a bár rámutatás a másik változatra természetes. Természetes Nyelvünkben több gyök kialakult az Bál isten nevéből. Ilyenek a bal (ball) ami a szemita hatásra a rosszat a rossz oldalt asszociálja. Szavaink kialakulása ősrégi. Amikor az anya istenhez (anához) mentek az emberek, hogy hit béli vágyukat teljesítsék akkor egyszerűen mesélték az élményeiket arról az útról, ami az ana istenhez vezetett, ez a szó lett a z Út-ana > út-ána > utána. Miután hazatértek –utána- mesélték el mi történt. A nyelvünk alakulása sokkal egyszerűbb, mint bárki is gondolná. Az elemi kézenfekvő magyar- ázat (magyar alázat) amit mindig eltagadnak előlünk, mert nem illik bele a tudományos világképükbe. A sémi népek igyekeztek Bál és Ana istent lejáratni, elfelejtetni, ezzel próbálták az isteni jelképet tönkre tenni, közbe a tetsző részeket kisajátították. Egyik mitológiájuk szerint Él8 isten felesége felajánlotta magát Bál istennek, Ő ezt nem fogadta el. Bál ezt elmondta Él8 istennek, aki azt tanácsolta Bálnak, hogy leckéztesse meg, a feleségét. Bál, hallgatva az apjára, azt mondta a mostoha anyjának, hogy elpusztítja hetvenhét gyerekét, ha nem hagyja nyugodtan. Erre Él isten felesége, megbüntette száműzte Bált. Ezt a mitológiát többféle változatban jelenítik meg a sémi népek. A mondanivalója mindenűt megegyezik a Noé lerészegedésének11, kánaáni elbeszélésével. Mindkét történetben a jó az igazat beszélő lesz a sémi népek ellensége. Ők, az igazak viszik el a balhét. Ráadásul a mai napig ezekben a hittörténetek, gondolatvilágba élnek a sémi népek, de első sorban a zsidók. Az új időkben, az Újszövetségben ez a motívum ismétlődik meg Jézus meghazudtolásában, halálában és feltámadásában. A Keresztény egyházak méltó követői a zsidó tanoknak.  Mindhárom eset precedenst teremt arra, hogy ettől kezdve a bűnös, az igazat beszélő, a valóságot elmondó. A valóság kimondása miatt veszi kezdetét az igazság üldözése, a hamis prédikátorok és papok, vezetésével. Az erény a képmutatás lesz, amikor a példák alapján a bűnös parancsára, eltaszítják, az őszinte, igazságot, majd ezt a legfondorlatosabb módokon kiforgatják, és igyekeznek a gúny tárgyává tenni. Ezért hangzik a szánkban csúfondárosnak, annak a területnek a neve ahol Bál megfogant, Isteni atyjától, ezért lett a viccelődés középpontjába a terület nevét viselő nép. Így került be a magyar nyelvet beszélők szókincsébe a URU">HURU a jelenlegi gúnyos tartalmával. Mivel a magyar nyelv nem felejt ezért, ha rejtve is, de megtartotta Bál nevét, a terület nevét, és a nép nevét, ezer formában. Bál az alternatív isten, aki mindenütt ott van. A megszállott prédikátorok már szinte számlálhatatlan klónját hiszik, ezért még a nyelvünkből is kiirtanák.

A nyelvünkbe megőrzött népnevek változatos sorában a Huru, Huri, Hurrita, Hun, Hung, Hungari, mind a bálványimádónak hazudott, Bál istent követő egyazon nyelvet beszélő népet jelenti, és a közel keleti Kánaáni és a Kárpátmedencei népekkel (BálKánaita) már a vízözön előtt azonos.

 

Nyelvünkben a Nap kultuszt megelőző Bál isten a természet istenének a neve teljesen beépült. Bál az érem egyik oldala. A BAL (old) ala. A másik (old) al Ana, az anya Isten Nagyboldogasszonyunk, kinek a tiszteletét a Római papoknak sem sikerült a magyarságból kiverni, hiszen a tudatunkba, nyelvünkbe, ösztönünkbe, hagyományainkba, legendáinkba Bál párjaként, jobbján, mindenűt jelen van.  Bál az Isten, aki fel (old) ja, meg (old) ja a hit világának elvont misztikus jellegét a természetben jelen lévő, fűben-fában rejlő biztatással, tisztelettel, párban az Anya istennel a termékenység megtestesítőjével, aki példamutatással az anyaságra, és nem a pornográf örömökre mutat rá. Anya istennel, a föld tiszteletével a nevébe szereplő anyafölddel. Ana aki segíti párját visszatérni annak mártírhalálából. A két isten sokszínű megjelenésének bizonyítéka a nyelvünk, a ma magyarnak nevezett nyelv, ha akkoriban nem is így hívták. Több ezer éves bibliai idők előtti létét, Kárpát medencei küldetését, a „megnem” értők igyekeztek elmásítani, bálványimádással vádolták, gúnyolták a természet védelmének tanítását, közbe olajat öntöttek titokba, a hamis igazságaik igazolására a tűzre.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .