Path

TeremtőistenPath

Teremtőisten

Path

Egyiptom egyik legősibb istene. Memphisz város istene.

Az Egyiptomi újbirodalom kezdetétől mind a három birodalom isteneinek, a termtője.

Társai a héliopoliszi Ré és a thébai Amon. A leideni Amon himnuszban így írják le őket:

Minden isten három: Amon, Ré, Ptah. Társuk nincsen. Aki elrejti nevét az Amon. Ő Ré, mint arc, teste Ptah. Fennmaradnak városaik a földön mindörökre: Théba, Héliopolisz, Memphisz.

 

PATH isten, (a név kifordított változata is él, PTHA) érdekes a kékeszöldes rézoxid színű fej ábrázolása, talán rézveretű volt a feje? Olyan patinás. A szobrai rendre réz vagy bronz veretűek, a koponyája kékeszöld, mint amikor a réz elkékül. A kezében tartott bot vagy tárgy egyiptológusok szerint „dzsed-oszlop” egyesíti a magyar királyok koronázási tárgyait, beleértve a szent korona „jó szó” megjelenítését is. PATH isten (Ptah), a legősibb teremtő isten, ember alakban ábrázolták, de bikaként is megjelenik.  Érdekes a bika megjelenítésének egyezése Bál isten mitológiai alakjával.

A bál bejegyzésnél a következőket írtam: Bál isten az, aki Jézus előtt legyőzi a halált. Egy mitológia szerint feltámadt a halálból, jézushoz hasonlóan. A Zsidó mészárlásokat követő, HURI (Kánaán) területről kiáramló népek Bál és Ana (anya) isten gyermekei a világ négy égtája felé indultak. Talán ez a hetvenhetes szám jelenti azt a meghatározhatatlanul sok embert, aki ezt az istenhitet tovább viszi. Talán a nyelvünkben ezért használjuk a sok meghatározására a hetvenhetet. Pl. hetvenheten voltak. Ezek a kiáramlások, a szemiták, később a zsidók üldözése elől eljutottak többek között, egészen a Kárpát-medencéig, ahol mentségre leltek. A kiáramló Huriták a Kárpát-medencében rokon népekre a mag népére leltek. Tudásuk gyökeret vert a Kárpátok között.

Path neve megjelenik Memphissz egyik nevében is Hut-ka-Ptah.  Magának a Memphiszi Teológiának fennmaradása is érdekes történet. A szövege szerint egy ősrégi, féregrágta papiruszon találták Sabaka fáraó idején, és, hogy a pusztulástól megóvják, kőbe vésték. A megmaradt töredéke a British Museumban található. Ezzel a férgek dolgát jócskán megnehezítették, de korunk kutatóiét is. Nem lehet tudni ugyanis, hogy a régi korokat nagyra becsülő, a régi iratok nyelvét jól ismerő és ügyesen utánzó időszakban nem csak a nagyobb nyomaték kedvéért hivatkoztak-e az ó birodalmi ősökre, mint az gyakori volt ebben a korban.

A kizárólag emberi alakban ábrázolt Path a teremtéselméletek szerin, „a gondolataival és szavakkal” teremtett.  Ő teremtette magán kívül a hét főistent, a Path-okat. Ő maga az első Path a NUL-adik. A teremtéselmélet isteneinek száma nagyon hasonlít egyes pogánynak mondott, teremtéselméletekkel, többek között az Arvisura teremtéselméletében megjelenő hét szinttel is. Path leszármazottja minden isten. Path az ősvíz ura volt Egyiptomban. A magyar patak, pocsolya, víz, vese, pisa, pisi. Pathal a ponty régies neve, tudjuk, hogy a halak testét a pikkely borítja véddi. A pikkely egy védő réteget, képez, az élőlények, testén. A későbbi korokban egyes páncélokat is pikkelyszerűen alakították ki.  Áthallással a fűz (fa), fazék, mind a nevéből kialakult szóképre épült szóbokor része. Ptah vagy inkább Path a legenda szerint, a teremtő Fazekas!

 

„Ptah elégedett volt, minekután megteremtett minden dolgot és minden isteni szót. Megalkotta az isteneket, létrehozta a városokat, kijelölte Ő a kerületeket (nomoszokat). Elhelyezte az isteneket szentélyeikbe, elrendelte áldozataikat, szentélyeiket megalapítván. Olyanná tette a testüket, hogy szívük elégedett legyen.”

 

(Kákosy László fordítása)

 

Path isten a teremtő, szentháromságban élt, feleségével Szahmettel és fiukkal Nefertummal. Szahmet Hathor istennő egyik alakja, a felesége Path istennek. A fiuk Nofertum vagy Nefertum, aki nem más, mint, Hórusz lótuszvirágban született gyermekként. Path felesége, az orvosok gyámolítójaként, gyógyítóként, méregkeverőként, a betegségek, járványok kezelőjeként vált ismerté.

Nem véletlen a későbbi P> Path> Patika> aPhoteka> aPotéka gyógyszer, és méregkeverő helyeknek a megnevezése.

Kolumbán Sándor a következőket írja a PATIKA,  szóképekre:

PATIKA, PATINA 

PATIKA – Gyógyszertár. [MÉKSZ: latin < görög]

A görög szó apotheke a latin apotheca. A latin apotheca jelentése: 1. patika. 2. raktár, éléstár, kamara, boros kamra. Vagyis a PATika tőszavát fordítva: TÁPszereket tároló hely, amelyekkelTÁPlálkozunk, de (gyógyszerekkel) t/ÁPOljuk is magunkat betegség esetén. Mindkét nyelvi szó az ősmag(yar)-nyelvből ered. A tÁPOló, azaz TÁPlálék TÉKonyság (munka), TevÉKenység nyomán kerül a TÉKÁba, azaz raktárba.

 

Ilyenek gyökhangok még: PAF mind a (piff, puff, paff) a hozzá illő POF-on, a PACS (PICCS, PACCS amikor a vízbe csapunk, az ember gyereke, vagy felnőttes jány amikor a legények közt válogat, csapkod jobbra, ballra, akkor PAJ-kos, PAJ-zán.  Aztán pár példa még, a PASZ, labdát, passzol, vagy pattogtat, a potyog PATTY, POTTY, a vonat amikor PÖF –ög, de más is áthallással BÖF-ög. Ide sorolható ebbe a szókép családba a PER, a PÖR, és több száz szavunk, gyökünk vezet vissza erre a gyökszóra.

Az alföldi emberek szókincsébe, jelentős mennyiségű olyan szó van, ami tartalmazza a „path” gyökszavunkat.  Csak felsorolásszerüen, az idegen hangzások ellenére, és magyarázat nélkül. Kárpáth, Kárpáthang, spatha (érvágó balta), lapath (ma lapát), pathala, csapathalo (Halfogó háló), siphatikus, pathai, pathológia, felsorolás nélkül, több orvosi kifejezés. A szó beépült a településeink nevébe, Path, Páthi, Páti, Apáthi, Apáti, Patics. Érdekes településnév volt „Zsup-apáti”, ahol nyilvánvaló az elnevezés, a házfedés, a zsindely, a zsupp, manapság, a cserép, a pikkelyes, fedésre, utaló szóképet jelenti. Karrakteres magyar családnév a Kárpáthi.

Egy nemzetközi vizsgálatban meghatároztak 100 alapfogalmat, aminek a szóbeli kifejezéseit lehet összehasonlítani. A nyelvek rokonságának vizsgálatánál, azt az időpontot, amikor tanulmányozzák két nyelv szétvállását, egyéb eszközök hiányában alapfogalmak nyelvben történő megjelenésével szemléltetik. A vizsgálati módszer elemzése nélkül könnyen belátható minél több alapszót, (amit mi gyöknek hívunk,) vonnakbe a vizsgálatba, annál nagyobb időszakot lehet átölelni, annál pontosabb eredményeket kapunk. Ebbe a nemzetközi vizsgálatba bevonták a path szót is, mint ősi angol szót. (Természetesen a szó magyar eredetét nem lehet elvítatni, csak a jenkije elértette átnevezte út-nak.)

A vizsgálat a megrendelői számára nem a legkívánatosabb eredményt hozta, ezért az eredményeit mélyen eltemeték. Itt lehet a módszerről többet olvasni: Cser Ferenc, Gyökerek, Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei származásáról. c. művében.

A Path szó, szógyök szóképe, egy úton mozgó gyors folyamat, amivel valamit eltávolítunk, vagy másik útra térítük, esetleg csak az eltérítés cselekvése erre a folyamatra irányul. (Persze egy jobb megfogalmazás nem ártana.)

Érdekes már-már talányos vonása, vagy ismétlése a mitológiának, hogy Hathor istennő imádata tehén formájában jelenik meg, ami nagyon hasonlít Bál isten feleségének An istennek az alakjára. Nagyon feltűnő, hogy a két isten és társaik is mennyire hasonlítanak egymásra, mintha a történelem sodrában megismétlődött volna Pat, és Bál mitológiája. Az egyezés, vagy hasonlóság minket, magyarokat közelebbről érint, mert a nyelvünk ezt az egyezést a B és P hangokban hordozza.

Kromek Pál
2013 November 13.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .