Magyar népek, és nevük

Magyar népek, és nevük:

  • Magyarok
  • Kunok
  • Jászok
  • Lófejüek
  • Palócok
  • Pártusok

Ezek a népek együtt a Szittyák leszármazottjai.

——————————————————————-

Magyarok: 

A magyarok[1] „mageresztők[2]népszaporítók. A szittyák.

Görögül: Scythae.

Magyar> Scythae Georgii

Magyar> Scythae Gergithae

Magyar> Scythae Aroteres

Magyar> Scythae Chorasmii

Magyar> Scythae Agriani

Magyar> Scythae Argiui

Magyar> Scythae Agriaspae

A „Magyar” nevet más népek görögből a következőképpen fordították:

Szlávok, Georgiusból:

Magyar> Georgius> Juria

Magyar> Georgius> Jurhra

Magyar> Georgius> Jura

Latinul:

Magyar> Campanus Scythae

Magyar> Campestres Scythae (Sima szittyák, Országos szittyák, egyszerüen szittyák)

Németül:

Magyar> Anger

Magyar> Angerland

Magyar> Angland

Magyar> Aengland

Magyar> Angria

Magyar> Angaria

Magyar> Angrivária

Magyar> Ongria

Ungania

Magyar> Ungeria> Később Hungeria.

—————————————————–

A Kunok

Kunok> Kun Szittyák

Arab nevük:

Kazári

Görög nevük:

Scythae Basilii

Örmény nevük:

Barselii

Berzelii

Perzsa nevük:

Sachae

Sakkae

Sacae

Sagae

Sugi

Zsidó nevük:

Charranaei

Magyar nevük:

Chazari, olvasd Császári

Sagok

Bulsuk.

A „Kunn” név írásmódjai: Chun, Hun, Con, Can, Kymenus, Cimerius, Cumanus, CamavUS, Comini, Comeni.

A „Kazár” név írásmódjai: Kozar, Kosri, Gazar, Gaziur, Gazux, Gazaeus, Al-Kazir, Akazir.

—————————————————

Jászok

Jászok> Ijjászok névből[3]> (i)Jász Szittyák

Görög név változataik:

Scythae Jon

Scythae Panjon

Scythae Pajon

Scythae Paeon

Scythae Pannon

Scythae Toxotae

Scythae Toxandri

Scythae Jas

Scythae Jassi

Scythae Jazyx

Scythae Jassaeus

Scythae Jason

Scythae Jazymitae

Scythae Jazuingi

Scythae Sagittarii

———————————————————

Székelyek

Lófejüek[4]> Székelyek

Székelyek> Marchiot (végőr)

Székelyek> Bissenusok

Szászok> Bissenusok

Görög neveik:

Scythae Hippomolgi

Scythae Nomades

Scythae Hipoboti

Római neveik:

Equiculi

Equi

Aequiculi

Aequi

Aecani

Aeqnetae

Német neveik:

Marchi

Fali

Vali

Valuen

Faliscus

Phalerers

Falones

Phalagi

Phalangi

———————————————————-

Palócok

A kunok egyik ága.

Elnevezéseik:

Scytha Enareas> Palóc Szittya

Scytha Laestrygones

Scytha Plauci

Scytha Planetae

Scytha Planetcus

Scytha Plotius

Scytha Polowczi

Scytha Placius

Scytha Palacius

Pártusok

A hazájukat, királyaikat, elhagyó, bármely magyar népből származó a jobb megélhetés érdekében „elpártolt” népcsoport a „Pártusok”. A Pártusok, négyezer éve a világhódítóként megismert Szenuszert Egyiptomi király szolgálatába szegődtek. A csillogó egyiptom, a kihívó kultúra, a harcos király, a szittya magyar népek pártütő, saját társadalmával elégedetlenkedő csoportjait hadseregbe tömörítette. A Pártusok a Kárpát medencéből kivándorló népek „Szenuszert” idejében. A világ ura lett! A Pártusok seregeivel győzelmet aratott a Déli Szkíták, a Trákot, és az Etiópok felett. A Pártusok hatására erősödött Széth imádat. Hóditásai kiterjedtek a mai Szíria, és Perzsia, valamint Líbia és Spanyolország területére.

Elnevezéseik:

Görögül:

Allophylus Metanasta

Coptul:

Pelascus

Zsidóul:

Philisteaus

Latinul:

Alieni

Alienigenae

Alienon

Alenon

——————————

  1. Horvát István után: A Magyarokat, mivel mageresztők, szántóvetők voltak, és minden Szittya népek között, mint az egész régi, írói sereg egyezőleg bizonyítja, legnagyobb csinosodással bírtak.
  2. A szó minden értelmében. Az ember világmindenségben történő szétáradásának az elhívatottságával rendelkeznek.
  3. Horváth István után: A Jászok íjaiktól nyervén nevezeteket íjászoknak is hívattak.
  4. A Székel név Marchiót (végőrt) jelent, és azért a Bissenusok és a Szászok is sokszor Székeleknek hivatnak, és Magyar- Országban is az ország szélein több Székelségek, Őrségek, Skopiák és a t. voltak. A Székeleknek Nemzetségi Nevek a Lófejű név, mely a Törvényekben, és a Nemzet XVII-dik századi pecsétén is olvastatik. Nem csúf Név, mint sokan vélik. Most Lófejűnek mondanók. A Görögök őket Scythae Hippomolgi, Scythae Nomades, Scythae Hipoboti névvel illetik; a Római Classicusoknál Equiculi, Equi, Aequiculi, Aequi, Aecani, Aeqnetae és a t. nevek alatt jönnek elő. A német Marchi, Fali, Vali, Valuen, adott okot a Faliscus, Phalerers, Falones, Phalagi, Phalangi nevekre. Oly igazság szeretők voltak a Lófejűek hajdan is, mint mostanában; és azért a Római Nép, mely tőlök tanulta a had izenés módját is, az Igazat Aequus-nak mondotta.

Összeállította:
Kromek Pál 2014. Szeptember. 30.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .