Egy az út,ez lesz a végső ?

Jog és demokrácia.

.

Nehezen jutok szóhoz így Húsvét körül. Valahogy nem látok méltó légkőrt az ünnepre való emlékezésem kinyilvánítására. 2009 áprilisát több dolog árnyékolja be, így az én  életemet és Magyarországot, is.gyurcsany2_atmeretezve

A gazdasági válság,  a politikai botrányok, a Gyurcsány kormány lemondása nyomán, a Bajnai kormány alakulgatása. Nem is említem a szégyenteljes cirkuszt a miniszterelnöki, keresgetés, ajánlgatás, csinálgatás közepette.  A – vállald el – nem vállalom- huzavona, vagy a hoppá, akadt egy “szakértő változat”, esetleg a “heuréka van miniszterelnök jelölt” …

bajnai20gordon211_atmeretezve

Ehhez nem nagyon lehet hozzátenni. Talán ezt most is mind máskor a magyarság lejáratását tudatosan, előre eltervezve  irányították így?  Úgy látszik hinni kell az Összeesküvés elméleteknek. Csak egy kicsit is értelmesen gondolkodó emberek között,  ez a magatartás még ma sem fordul elő, az átlagember jó ízlését erre a szintre még nem sikerült lesüllyeszteni.  Azt sem részletezem, hogy a jelenlegi mameluk vezetői elit,  a hatalomféltő politikusaink, erkölcsi értéke  túlhaladta a krisztusi időkből ismert Szodoma és Gomora vezetőinek erkölcsi felelőség érzetét. Úgy gondolom ezzel mindnyájan tisztába vagyunk. Csak azt nem tudjuk, hogy süllyedtünk eddig, miért türjük, hogy így bánjanak velünk.

A média tulajdonosainak irányításával előkerültek azok a technikai fogások, amelyek a világot megjárva már több esetben bizonyítottak, több népet tönkretettek, asszimiláltak. Ezeknek a magukat üzletembereknek nevező, külső biztatással és támogatással  belőlünk kinövő és élősködők, minden eszközzel az erkölcs mindennapos rombolásával igyekeznek fényt gyújtani embertársaink fejében, többek között a celebek megjelenítésével.   Ők azok akik  jelenleg, leginkább  arra rendelkeztek  be, hogy  a népet úgy elválasszák a valóságtól, a mondvacsinált sztárok gyártásával,  hogy elkerülje a honfitársaink figyelmét, a napi politikai, gazdasági átalakulás, a vesztett út elrejtett célja elöl. Az erkölcsi rombolással, kulturális értékeink, fikázásával, semmissé teszik, létünket, majd életünket. Bár gondolom az

orban_atmeretezve

elhallgatott célok ennél jóval tovább mutatnak.

“Ez a vesztesek útja”

Innét már

„Egy út van csak az Isten útja.”

..

Nem kell arra gondolnotok, hogy ezt egy elvakult hívőként mondom. Nem is próbálom a hitem ebben a pilatus_atmeretezvebejegyzésben kitárgyalni. Ami nem hagy nyugodtan a hatalmas információáradatok közepette ,  az a történelem egy jelentős korszakára emlékeztet. A ma ismert írásos emlékeink, legendáink, mondáink, az emberiség történelme, mind azt mondatják velem, hogy itt Magyarországon egy olyan történelmi helyzet van kialakulóban, mint ami a Krisztusi időkben zsidó földön Palesztinában volt.  Mivel a kisebbik fiam szereti a történelmet ezért a legtöbbet az ő szájából hallom a mindenki pilatus2_atmeretezveáltal  ismert mondatot „a történelem megismétli magát”.  Az is lehet, hogy egy ránk kényszerített Római Jog által diktált  tőlünk  teljesen idegen, számunkra igazságtalan, államszervezet, béklyóit a magyar a mai napig nem tudta megemészteni. Nem kívánom ennek az igazságnak  a ránk kényszerített jognak a vitáját most itt lefolytatni, hiszen ebben a blogban több helyen írok róla, összevetem a magyarság , a HUN birodalom, joggyakorlatával. A lényeg azért kitűnik: kik is a kiemelkedő mindenki által ismert tudói ennek a jognak ?

Talán Pilátus ?

Aki úgy vezette le a cirkuszt, a két elítélt között, hogy biztosítsa a demokráciát.

Bíztosította.  Megszavaztatta, hogy Barabást engedjék el, és Jézust feszítsék meg.

Biztosította a jogot, mind jogtudós, mert ezek után megteremtette a jogi alapját, hogy Jézust megfeszítsék.

Többek között ez a Jog a mi jogunk is a mi igazságunk! Most feszítenek!

Kell ez nekünk? Persze tudom egyenlőre nem tehetünk ellene.

Dr erre az igazságra épül a Magyar társadalom!

Ezért, büntetik, a gyámoltalant, és felmagasztalják  a galádságot.

Az egyik helytartót, a másik istent játszik.  Csak azért mert nekünk ez tetszik.

De ez az Isten a magyarok istene? Ez a Jog a magyarok Joga?

Ezek az emberek kellenek nekünk vezetőnek?

Ezek, mert ezt érdemeljük.

Ismét helyénvaló a fenti idézet:

A jó emberek közügyek iránti közönyének a büntetése, hogy rossz emberek uralkodnak rajtuk.

 “Platón”

tovább bábú vagy>>>

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Rendezvény a művelődési házban

Kari vagy nem kari…  

.                                                        

Tabon a művelődési házat  tegnap este a Katolikus és az Evangélikus iskolások rendezvénye töltötte be, én is ott voltam, mert megkért a függönyhúzogató unokám, hogy menjek el.

Már több éven keresztül  részt veszek ezeken az ünnepségeken amit karácsonyra történő megemlékezésként rendeznek a Katolikus iskolások.  Nagyon meghittek az iskolai rendezvények  amit több éven keresztül  a „Lajos Atya”  támogatásával  bonyolítottak le.  Ezen a Web oldalon több helyen én is  megemlékeztem,  fotók, videók bemutatásával,  erről a növekvő közösségről. 

 Nem méltattam soha azok munkásságát, akik hozzájárultak az unokáim, lelki, és szellemi neveléséhez, oktatásához.

Most ezúton köszönöm a fáradozásaikat, mindenek előtt az „atyáét”, a tanítókét  akinek a határozottsága, eltökéltsége nélkül nem jöhetett volna létre ez az új közösség.

Amikor sok éven keresztül minden alaklommal szívesen elmentem egy, egy, iskolai rendezvényre,  nem merült fel bennem soha, hogy miért  tetszik annyira, miért vagyok ott örömmel,  miért nem érzem tehernek, vagy kihívásnak. Már tudom.  Otthon éreztem magam.

Tegnap meglepődtem.  Azt hittem, hogy az elmúlt negyven év egyik politikai oktatására vetődtem.  Nagy ovációval köszöntötték a rendezők, az Országgyűlési Képviselő Urat, mind valamikor a központból delegált „Főpárt elvtársat”,  aki a hozzá méltó felkészültséggel, kioktatta a népet.  A helyi pártitkár megszemélyesítőjeként megjelent a Polgármester úr aki a Képviselő úr által elmondottakat többször idézve, alátámasztva erősítette a jelenlévőkben, hogy a Karácson az nem kari.

Szánalmas egy „példabeszéd”  volt. Ha olyan körökbe mozgok, ahol a barátaim, a volt osztálytársaim, esetleg a képviselőtársaim, számomra nem tetsző kifejezést használva jeleskednek, akkor azt köztük teszem közzé, az Ő figyelmüket hívom fel arra, hogy a Karácsonyt  ne „karizzák”   le.  Rossz helyen és rosszkor mondta el Tisztelt képviselő Úr,  a véleményét.  Meg vagyok róla győződve,, hogy az ott jelenlévők még nem használták ezt a szót,  de köszönhetően Önnek ismert szleng lett belőle Tab határán.  Ma reggel hallottam a karácsonyfaárusnak kiabálta valaki, „Na hogy megy a Kari ?”  Talán így alakulnak ki a tényleg számunkra nem tetsző kifejezések, bár majd az idő dönti el, hogy beépülne e a nyelvünkbe.  

Nem nevezhetem magam, egy elvakult, hívőnek, de minden tiszteletem azoké  akik a hitük, az egyház elvárásának eleget tesznek, és alakítják, nevelik, gyerekeinket unokáinkat. Úgy gondolom, Tabon eddig jó irányba haladt, az ügy.  Minden tiszteletem a „Lajos Atyáé”, aki szorosan kezébe tartotta, unokáink sorsát.

 Nekem tetszet. Ha lehet ne rontsuk el olyan üzleti, politikai fogásokkal melyek nem méltóak a közösséghez. Kérem a két urat, pénzükkel, anyagi támogatásukkal, vegyenek részt a jövő nemzedék formálásában, és Ne az ismertségük, növelése, politikai  céljaik megvalósítására  fordítsák ezeket a lehetőségeket.