Koppány és sorsa

Koppány

A minap megkértek, hogy egy oldalt ami a Koppány népe nevet viseli készítsem el. Megtettem. Ennek apropóján gondoltam összeszedem, amit Koppányról tudnom kell, amit tudok, és közzé teszem. Az alábbi anyag ált össze:

Koppány Árpád leszármazottja, aki Tar Zerindnek a fia volt. Tar Zerind Árpád dédunokája. Mivel az Árpádházban, Árpádtól eredően az öröklés az ősi magyar jog szerint történt, ezért e szerint a jog szerint Koppány jogos utódja volt Gézának. Ugyan Géza megeskedte Koppányt, hogy lemond erről a jogáról, amennyiben István az Ősi magyar törvényeket követi. De István letért erről az útról, szakított a magyarok szokásaival és törvényeivel, és ezért következhetett be, már jogosan Koppány hatalmi követelése. Koppány látszatra a Görögkeleti vallást vette fel, István ezt tudta. Egy esetleges Koppány  győzelem esetén valószínű a magyarság visszatér az ókeresztény hitre. Géza halála után a Rómától átvett, és mai napig is meghatározó fogalomként használatos, szóhasználat szerint, a Senioratus elve alapján jogosan követelte magának Géza feleségét, és vele együtt a trónt. Ezzel szemben István, az újonnan bevezetett, az addigi magyar jogrendtől eltérő, a sztyeppei szokásoktól idegen, a Primogenitura elve alapján, Koppány fejével a magyarok jogrendje szerint törvénytelenül szerezte meg magának a hatalmat. A hatalom birtokosaként apja akaratával szemben, a magyar jogrendet meghazudtolva, megváltoztatva törvényesítette cselekedeteit. Ez olyan mint amikor a magyar parasztot arra kényszerítették, hogy egy közösségbe a termelőszövetkezetbe önként dalolva vigye be minden vagyonát, és mondjon le róla. Hasonló volt István fejedelmi joga. Ezzel a tettével örökre elszakított a magyarságot a múltjától, elindította a törzsszövetség felbomlását, szétfoszlatta Emese álmát.

Istvánnak ez a magyar szokásjogot elvető trónbirtoklása ezer éve megosztja a magyar népet. Az igazsághoz tartozik az is, hogy Koppány győzelme esetén is fennáll ez a megosztottság. Az is előfordulhatott volna, hogy  Rómával és Bizánccal szembe létrejön egy harmadik keresztény vallási központ. Ilyen szempontból talán a megvalósult változat jobb. A probléma gyökere a Géza korabeli Európai hatalmi törekvésekből adódik. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Tar Zerind

Tar Zerind

Neve a mai irodalomban az Árpádházi leszármazottakhoz hasonlóan többféleképpen jelenik meg.

Ismertebb változatok:

Tar Szerind , Szár Szerind,  nevezik Szár Zerind, és a fent említett Tar Zerind elnevezése is gyakori. Manapság a megújuló magyar történelemírás emlegeti Szár Szerénd-ként is.

Senki nem vitatja az Árpádtól való egyenes származását. Az Árpád családfáján való helyét vita jellemzi. A történészek úgy látszik ebben nem egyeztek meg.

Egyesek szerint a Pozsonyi csatában elesett Árpád, fia Tarhos – unokája, Tevel – dédunokája, Tormás – fia.

Mások szerint ezen az ágon Tevel testvére volt, így Árpádnak unokája.

Az újabb kutatások alapján Bakay Kornél szerint, Szár Szerénd (Tar Zerind) Géza öccse,  aki  nem más mind az ismert Mihály. Így könnyen hívható Koppány, Szár Lászlónak.

Ami biztos, hogy fia Koppány az István ellen harcoló vezér.

Vérbulcsura emlékezve a Bizánci krónika azt írja, hogy Árpádtól, Leventén Bogáton át Bulcsu, Szerénd, Koppány, a Somogyi Vajda aki a mindenkori Horka.

A Horka a Magyarok Árpádházi Állam alapítás előtti történelmében a harmadik legnagyobb rang. Az első a Fejedelem, a második a Gyula a Harmadik a Horka.