Levél Jancsinak

Drága Barátom, Jancsi!

Rövid leszek, nem fárasztalak, hosszadalmas, tő-mond-atok-ba sűrített gondolatok meg-oszt-ásával, igyekszem össze-szedni magam, és egy-két mond-at-ba be-le-tákolni, azokat az esz-méket, ami engem irány-od(b)a ser-kent, még akkor is, ha nehez-eb-ben érthető, bár el kell mondanom, nagyon nehezen tudom megemészteni, a görögök, azon viselkedését, mellyel nem igyekeznek a számukra kijelölt európai útra, folyton sztrájkolnak a nyavalyások, talán az, jár, az eszükbe, hogy akkor elengedik a fizetni valót, ezzel példát mutatva más nemzeteknek is, egy közös Európát megcélzó liberálkommunista szem-lé-let-tel szembe, nekem véletlenül sem jutna ilyesmi eszembe, mer elég hü-le vagyok ahhoz, hogy az adósságot megadjam,főleg az ellen-ségnek,  ha bele döglök is, és ha már többször visszalopták, még akkor is,  tekintet nélkül az előbb vázolt görög helyzetre, miután sűrű elfoglaltságaid közepette, megtestesíteni igyekezvén azon gondolataimat, melyek a pálinka elhelyezésének, igen nagy fáradozásaim, megoldására, a pálinka tárolására hívatottak, beígértél nekem egy rézveretű pántokkal ellátott, Egy kattintás ide a folytatáshoz….