Vissza a feladónak!

A minap kaptam egy e-mailt  a következő szöveggel:

Tárgy:     A mai napi jótanács

Kezelj minden helyzetet úgy, mint egy kutya!

Amit nem tudsz megenni, megdugni, vagy elásni azt hugyozd le,  és menj tovább!  

 

                Az élet sem áll meg!

Vissza a feladónak!

A jópofának tűnő szöveg első benyomásra mély igazságot sugall.  Pedig miről is van szó? Ez a spam az erkölcsileg fellazított,  mai  liberalista társadalmak egyik elengedhetetlen viselkedési formája. Én úgy gondolom teljes erőnkkel, minden lehetséges módon harcolni kell ellene. Nem a magyar, de még nem is a keresztény mentalitás megjelenítési formája, ez a cinizmus. Talán azok a politikai,  körök melyek teret engednek a liberalista eszme ilyen irányú szabadságának, úgy vélik még mindig nem lazultak fel eléggé a nyugati társadalmak ahhoz, hogy  teljes egészébe rá lehessen telepedni, minden rezdülésére. Úgy látszik, a mai napig szükséges a hasonló romboló gondolatok közvetítése, modern formában, e-mailben is, mert még mindig nem érte  el célját a cinizmus.

Egy antiszemita emlékiratai

Egy antiszemita emlékiratai

Nekem nehezen megy e gondolatok elfogadása. Hiányzik az önfeláldozás, belőle, amire engem neveltek. Az Önfeláldozás helyett a cinikus mások feláldozása az -Én- céljaim elérése érdekében, gondolat fogalmazódik meg.  Ez a gondolat, az idézett napi  jó tanács  tagadja minden közösséghez való legkisebb kapcsolódást is. Ezek után elutasítja a magyarsággal való kapcsolatot, tagadja a Magyarországhoz való  tartozást,  elutasítja a család értékét, elutasítja a hitet, a vallást, de még a szocialista erkölcsi normákat. Mit is mond ?  Amit nem tudsz elásni, saját magadnak, bármilyen módon magadévá tenni, azt tedd tönkre, és jelöld meg, hogy legközelebb más véletlenül se használhassa, de ha a tönkretett dolgokból bármit ki is hoz, az a gyámoltalan, akkor az a tiéd, mert azt megjelölted, lehugyoztad.

Ezek és a hasonló cinikus gondolatok minden értéket tagadnak.

Harcoljunk ellene. Ez nem a mi értékrendünk.

A mi értékrendünk az, amikor mindenáron segítjük, egymást, akár a saját kárunk árán is.

A mi értékrendünk az, amikor segítünk fajtársainknak, honfitársainknak, a nemzetünknek, a településünknek, a szomszédnak, a család minden tagjának, a hitközösségünknek. Még a szocialista közösségek megformálása során sem tudták ezeket a minimális emberi értékeket kiverni belőlünk, nemzetünkből.

Én nem nevezem nevén, ezt a más faját, más embert gyűlölő gondolatsort, hívjuk csak cinizmusnak,  de tartózkodjunk tőle.

A fenti gondolatok jegyében visszaküldöm ezt az E-mailt mindenkinek, aki megkapta az eredetit. Mindenkinek, aki velem együtt, ha csak egy pillanatra is felült, most gondolja át és küldje vissza az elsődleges feladónak, esetleg a szerzőnek.

Linkek:

Cionista üdvösség, zsidó megváltás

A Vatikán lopta el Jézus fitymáját?

Kritikus Cinizmus.

Altruizmus

Könyves blog

Jancsi tegnapi leveléből

1970-ben húztam fel a kádárista mundért! Persze nem önként,mint ahogy a kortársaim sem, : kényszerből (közismert tény). Ma már sem államtitok,sem hadititok amit elmondanék, és senkinek az érdekeit nem sérti! (ez fontos ) Ez csak egy fikció vagy ha úgy tetszik véletlen nincs,vagy mégis,? Műszaki katona voltam, és egy Gordon György nevü elemi iskolai végzettségü szakaszvezető volt a felettesem!

Másfél évtized múltán a polgári életben  a verbális fölényem okán én voltam ennek a volt dölyfös,arrogáns katonának a kenyéradója és a léte, a családja léte,  az én empátiámon,és toleranciámon múlt, mivel fent említett dolgozni nem,de lopni annál inkább szeretett .Gordon Gyuri  néhány éve meghalt . Hajléktalanként , néha volt ismerősöktől kuncsorgott egy kisfröccs árát,emberhez méltatlan körülmények közt,egy hajléktalan szállón végezte be. Sok-sok embernek ártott,ameddig”hatalma”volt. Ma már ártalmatlan. Ő Gordon György volt,nem györgygordon. Azért érdekes, vagy nem?Ez csak egy szösszenet az én életemből, és lehet hogy tévesen asszociálok,de a sors ,az sors.

Türgyei János

Egy az út,ez lesz a végső ?

Jog és demokrácia.

.

Nehezen jutok szóhoz így Húsvét körül. Valahogy nem látok méltó légkőrt az ünnepre való emlékezésem kinyilvánítására. 2009 áprilisát több dolog árnyékolja be, így az én  életemet és Magyarországot, is.gyurcsany2_atmeretezve

A gazdasági válság,  a politikai botrányok, a Gyurcsány kormány lemondása nyomán, a Bajnai kormány alakulgatása. Nem is említem a szégyenteljes cirkuszt a miniszterelnöki, keresgetés, ajánlgatás, csinálgatás közepette.  A – vállald el – nem vállalom- huzavona, vagy a hoppá, akadt egy “szakértő változat”, esetleg a “heuréka van miniszterelnök jelölt” …

bajnai20gordon211_atmeretezve

Ehhez nem nagyon lehet hozzátenni. Talán ezt most is mind máskor a magyarság lejáratását tudatosan, előre eltervezve  irányították így?  Úgy látszik hinni kell az Összeesküvés elméleteknek. Csak egy kicsit is értelmesen gondolkodó emberek között,  ez a magatartás még ma sem fordul elő, az átlagember jó ízlését erre a szintre még nem sikerült lesüllyeszteni.  Azt sem részletezem, hogy a jelenlegi mameluk vezetői elit,  a hatalomféltő politikusaink, erkölcsi értéke  túlhaladta a krisztusi időkből ismert Szodoma és Gomora vezetőinek erkölcsi felelőség érzetét. Úgy gondolom ezzel mindnyájan tisztába vagyunk. Csak azt nem tudjuk, hogy süllyedtünk eddig, miért türjük, hogy így bánjanak velünk.

A média tulajdonosainak irányításával előkerültek azok a technikai fogások, amelyek a világot megjárva már több esetben bizonyítottak, több népet tönkretettek, asszimiláltak. Ezeknek a magukat üzletembereknek nevező, külső biztatással és támogatással  belőlünk kinövő és élősködők, minden eszközzel az erkölcs mindennapos rombolásával igyekeznek fényt gyújtani embertársaink fejében, többek között a celebek megjelenítésével.   Ők azok akik  jelenleg, leginkább  arra rendelkeztek  be, hogy  a népet úgy elválasszák a valóságtól, a mondvacsinált sztárok gyártásával,  hogy elkerülje a honfitársaink figyelmét, a napi politikai, gazdasági átalakulás, a vesztett út elrejtett célja elöl. Az erkölcsi rombolással, kulturális értékeink, fikázásával, semmissé teszik, létünket, majd életünket. Bár gondolom az

orban_atmeretezve

elhallgatott célok ennél jóval tovább mutatnak.

“Ez a vesztesek útja”

Innét már

„Egy út van csak az Isten útja.”

..

Nem kell arra gondolnotok, hogy ezt egy elvakult hívőként mondom. Nem is próbálom a hitem ebben a pilatus_atmeretezvebejegyzésben kitárgyalni. Ami nem hagy nyugodtan a hatalmas információáradatok közepette ,  az a történelem egy jelentős korszakára emlékeztet. A ma ismert írásos emlékeink, legendáink, mondáink, az emberiség történelme, mind azt mondatják velem, hogy itt Magyarországon egy olyan történelmi helyzet van kialakulóban, mint ami a Krisztusi időkben zsidó földön Palesztinában volt.  Mivel a kisebbik fiam szereti a történelmet ezért a legtöbbet az ő szájából hallom a mindenki pilatus2_atmeretezveáltal  ismert mondatot „a történelem megismétli magát”.  Az is lehet, hogy egy ránk kényszerített Római Jog által diktált  tőlünk  teljesen idegen, számunkra igazságtalan, államszervezet, béklyóit a magyar a mai napig nem tudta megemészteni. Nem kívánom ennek az igazságnak  a ránk kényszerített jognak a vitáját most itt lefolytatni, hiszen ebben a blogban több helyen írok róla, összevetem a magyarság , a HUN birodalom, joggyakorlatával. A lényeg azért kitűnik: kik is a kiemelkedő mindenki által ismert tudói ennek a jognak ?

Talán Pilátus ?

Aki úgy vezette le a cirkuszt, a két elítélt között, hogy biztosítsa a demokráciát.

Bíztosította.  Megszavaztatta, hogy Barabást engedjék el, és Jézust feszítsék meg.

Biztosította a jogot, mind jogtudós, mert ezek után megteremtette a jogi alapját, hogy Jézust megfeszítsék.

Többek között ez a Jog a mi jogunk is a mi igazságunk! Most feszítenek!

Kell ez nekünk? Persze tudom egyenlőre nem tehetünk ellene.

Dr erre az igazságra épül a Magyar társadalom!

Ezért, büntetik, a gyámoltalant, és felmagasztalják  a galádságot.

Az egyik helytartót, a másik istent játszik.  Csak azért mert nekünk ez tetszik.

De ez az Isten a magyarok istene? Ez a Jog a magyarok Joga?

Ezek az emberek kellenek nekünk vezetőnek?

Ezek, mert ezt érdemeljük.

Ismét helyénvaló a fenti idézet:

A jó emberek közügyek iránti közönyének a büntetése, hogy rossz emberek uralkodnak rajtuk.

 “Platón”

tovább bábú vagy>>>

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Újabb csalás sorozat!

Megint etetnek.

.

penzMég mindig a manipuláció a tudatos csalások sorozata. Megdöbbentőnek tartom az emberi hiszékenységet még a diplomások között is, akik felületes olvasás után küldik tovább, hisz első sorban köztük, rajtuk keresztül terjed a spam, ők a vevők ere, és a közvetítői, ezért több felelőséget, várunk el. A minap közkézen forgott egy PowerPoint bemutató melyben a gazdasági válság megoldására tett javaslatot a szerző. Több e-mail fiókomban is találkoztam vele .  Lehet, hogy még végig is néztem nem emlékszem rá, bár mindig észre szoktam venni a hasonló csúsztatásokat.  A múlt héten egyik kolléga nőm, hívta fel rá a figyelmet, hogy óriási számolási hiba van az anyagban. Igen utána számoltam megdöbbentőnek tartom, hogy a felületes olvasót miként szédítik meg egyesek. Nem tudom, hogy honét indult ez a lánclevél, Egy kattintás ide a folytatáshoz….