5. Mi a különbség az egyesített és elválasztott rsz-ű csatornázás közt, mik az előnyeik, hátrányaik?

 

I. Egyesített:

 • a szenny- és hulladékvizet ugyan abban a gravitációs üzemű rendszerben vezetik el
 • csatornahálózati túlfolyókat helyeznek el bizonyos távolságban
 • nagy keresztmetszetű csatornaelemek alkotják a rendszer főgyűjtő vezetékeit
 • nincs duzzasztás és túlfolyás ideális esetben

 

Előnyök:

 • kedvezőbb az épületbekötés, egyetlen vezetéknek kisebb a helyigénye
 • kisebb a beruházási költség
 • egyszerűbb egy csatorna nyilvántartása, üzemeltetése, fenntartása
 • egyszerűbb üzemeltetés a csatornarendszerbeli hidraulikai lefolyási viszonyok miatt

 Hátrányok:

 • a rendszerben gyakran felléphet vízduzzadás, mert nagy az elvezetendő vízmennyiség
 • a közműalagútban nem helyezhetők el nagy átmérőjű gravitációs csatornák
 • nem felel meg a mai környezetvédelmi előírásoknak
 • új területek bekapcsolását és a fedettségi viszonyok változását tekintve kevésbé rugalmas a rendszer (a korlátozott hidrodinamikai kapacitás miatt)
 • nő a feliszaposodás veszélye (ha kedvezőtlenek a hidrodinamikai viszonyok, a lefolyási idő növekedése a szennyvíz berothadását okozza)
 • kiegyenlítetlen a szennyvíztisztító telep terhelése

 

II. Elválasztott:

 • úttest alá 2 külön vezeték kerül
 • szennyvízelvezetéshez zárt, felszín alatti rendszer, csapadékvízhez nyílt árok is lehet (gravitációs mód)
 • a csapadékot a csapadékvíz-elvezető csatornák, a szennyvizet a szennyvízelvezető csatornák szállítják

 

Előnyök:

 • a szennyvízcsatornák közműalagútban is vezethetők
 • az alkalmazott szelvényméretek gazdaságosabbak
 • jobban alkalmazkodik a helyi adottságokhoz
 • kiegyenlítettebb a szennyvíztisztító telep hidraulikai- és szennyezőanyag terhelése
 • helyszínrajzilag a bekötési helyhez közelebb fektethetők a szennyvíz- és csapadékvíz csatornák
 • hidraulikai szempontból kedvezőbb a csatornahálózat kialakítása

 

 

Hátrányok:

 • a csapadékvíz tisztítatlanul jut a befogadóba
 • nagyobb a teljes kiépítés beruházási költsége
 • nagyobb lejtéssel kell építeni a szennyvízcsatornákat az öblítőhatásfokuk fenntartása miatt
 • szűk utcában nehezen helyezhető el kétféle csatorna
 • nyilvántartás, fenntartás, üzemeltetés költségesebb