Címszó: Preambulum

Az EU abc szerint:

Valamely szerződés bevezetője vagy első mondatai, amely általánosságban határozza meg és írja le annak célját, célkitűzéseit és gyakran megjelöli a létrejöttét irányító alapelveket, elérendő célokat vagy értékeket is.
Bár nem tekinthetők jogilag kötelező érvényűnek, a kontinentális joggyakorlatban az angolszász jogi hagyományokkal ellentétben a bíróságokon a törvényekkel kapcsolatos ügyekben hozott döntéseknél hivatkozni lehet a preambulumra mint olyan jogforrásra, amely jelzi a törvényhozó szándékát és azt, hogy mit kívánt elérni a jogszabállyal.
Az Európai Bíróság gyakran használta fel a szerződések preambulumait ebben az értelemben olyan bírósági ítéletek megindoklásánál, amelyek az angolszász jogtudomány értelmezésének középpontjában álló szerződés szó szerinti szövegének értelmezése tekintetében túllépték az európai uniós jog és kompetencia határait.