Címszó: Preambulum Az EU abc szerint: Valamely szerződés bevezetője vagy első mondatai, amely általánosságban határozza meg és írja le annak célját, célkitűzéseit és gyakran megjelöli a létrejöttét irányító alapelveket, elérendő célokat vagy értékeket is. Bár nem tekinthetők jogilag kötelező érvényűnek, a kontinentális joggyakorlatban az angolszász jogi hagyományokkal ellentétben a bíróságokon a törvényekkel kapcsolatos ügyekben hozott […]