Címszó: SENIORATUS forrás: http://mek.niif.hu/01900/01992/html/index675.html  Olyan öröklési rend, amely szerint a patriarchális nagycsaládban a legidősebb, még vezetésre alkalmas férfi örökölte a hatalmat: rendszerint a báty, az öcs, vagy az unokaöcs. A steppei népeknél szokásos volt, az Árpád-ház tagjai esetében főleg a korai, 10-11. századi időszakban érvényesült, míg István rendeletei szerint Koppány leverése után fel nem váltotta […]