Címszó: Ornamentika . (latinból) = Nyomtatványok vagy épületek díszítésére szolgáló ékítmény, mely az uralkodó stílus elemeibõl tevõdik össze.