Szeptember 11.

The Secret behind the number 11

A titok a 11 szám mögött

 

Pretty Chilling – read to the bottom.  Try it out.  

Félelmetes – olvasd végig és probáld ki.

If you are a sceptical person – still read on as it’s actually very interesting!!

Ha nem hiszel a véletlenekben – akkor is olvasd végig, nagyon érdekes.

This is actually really freaky!! (Mainly the end part, but read it all first)

Tényleg nagyon érdekes ( Főleg a vége, de elöszőr olvasd el az egésszet)
1) New York City has 11 letters

1) New York City 11 betűből áll.
2) Afghanistan has 11 letters.

2) Afganistan 11 betűből áll.
3) Ramsin Yuseb has 11 letters.  (The terrorist who threatened to destroy the Twin Towers in 1993)

3) Ramsin Yuseb 11 betűből áll. ( A terrorista aki 1993-ban megfenyegette az amikat, hogy elfogja pusztitani a Twin Tower épűletet.)
4) George W Bush has 11 letters.

4) George W Bush neve 11 betűből áll. 

  

This could be a mere coincidence, but this gets interesting:

Eddig lehetséges teljessen véletlen de kezd érdekes lenni:
1) New York is the 11th state.

1) New York a 11.-ik tartomány.
2) The first plane crashing against the Twin Towers was flight number 11.

2) Az első repűlő amelyik belement az épűletbe, 11 volt a repűlési száma
3) Flight 11 was carrying 92 passengers. 9 + 2 = 11

3) Ez a repűlő 92 utast vitt. 9 + 2 = 11
4) Flight 77 which also hit Twin Towers, was carrying 65 passengers. 6 + 5 = 11

4( A 77 repűlési számú gép amelyik szintén bele repűlt az épűletbe 65 utast vitt. 6 + 5 = 11.
5) The tragedy was on September 11, or 9/11 as it is now known.  9 + 1+ 1 =11

5) A tragédia Szeptember 11, azaz 9/11 ahogy mindenki emlegeti. 9+1+1=11
6) The date is equal to the US emergency services telephone number 911.

6) Ez a dátum hasonló mint az Amerikai segélyszolgálat telefon száma. 911

 

Sheer coincidence..?

Teljessen véletlen..?

 

Read on and make up your own mind:

Olvasd tovább és döntsd el magad:
1) The total number of victims inside all the hi-jacked planes was 254.  

2 + 5 + 4 = 11

1) Az áldozatok száma az elrabolt repűlőkön 254.

2) September 11 is day number 254 of the calendar year.

2) Szeptember 11 az év 254.-ik napja. 2+5+4=11.  

3) The Madrid  bombing took place on 3/11/2004.   3 + 1 + 1 + 2 + 4 = 11.

3) A Madridi robbantás 3/11/2004 történt. 3+1+1+2+4=11.
4) The tragedy of Madrid happened 911 days after the Twin Towers incident.

4) A Madridi tragédia 911 nappal később történt , mint a Twin Tower épület támadása.
Now this is where things get totally eerie:  

Most jön az a rész ahhol kezd hátborzongató lenni a dolog:

 

The most recognized symbol for the US, after the Stars & Stripes, is the Eagle. The following verse is taken from the Koran, the Islamic holy book:

A legismertebb szimból Amerikának a Stars & Stripes ( Csillagok és Csikok), a Sas. A következő idézet a Koránban található, az Izlámok vallási könyvében:

“For it is written that a son of Arabia would awaken a fearsome Eagle. The wrath of the Eagle would be felt throughout the lands of Allah while some of the people trembled in despair still more rejoiced: for the wrath of the Eagle cleansed the lands of Allah and there was peace.”  

“Ez meg van irva, Arabia fia felfogja ébreszteni a félelmetes Sast. A Sas mérge végig fog söpörni Allah földjén, amig páran kétségbe esnek, addig több és több embert boldoggá tesz:a Sas merge megtisztitja Allah földjét és béke lesz.”
That verse is number 9.11 of the Koran.
Ez az idézet a Korán 9.11 könyve.

 

Unconvinced about all of this still ..?  

 Még mindig kételkedsz..?

 

 

Try this and see how you feel afterwards, it made my hair stand on end:  

Próbáld ki ami most jön és nézd meg , hogy érzel utána, a hajam égnek állt:

Please do the following:

Csináld a következőket:
1. Highlight the Q33 NY. This is the flight number of the first plane to hit one of the Twin Towers.

1. Jelöld be a Q33 NY. Ez volt az első gép száma amelyik neki repűlt az épűletnek.
2. Change the font size to 48.

2. Cseréld meg a betű méretét 48.-ra
3. Change the actual font to the WINGDINGS……………………

3. Cseréld ki a betű tipusát WINDINGS-re
   

What do you think now???? 

Most mit gondolsz????
Send this to as many people as you know and in 11 minutes you will get a nice surprise, if you don’t you will get the shock of your life in 11 min.

 

Ami  most jön abban nem hiszek, de azért ide irom, hogy teljes legyen a forditás.

Küld el ezt a levelet annyi embernek amennyit ismersz, és 11 perc múlva, kellemes meglepetésben lesz részed, ha nem teszed, borzalmas megrázkódtatás fog érni 11 perc múlva.