Címszó: ÚGYÁM! Czuczor Gergely, Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. [1862.]  (úgy-ám) ösz. indulatszó, melylyel valamit határozottan valamihez hasonlónak bizonyítunk, vagy nyomatosan igazolunk, erősítünk máskép: igenám! Megfelel gyakran az idegen ,persze’ (latin per se) szónak. UGYAN, (úgy-an) ih. Am. az egyszerü ,úgy’, az an végzet inkább csak toldalék mint az ,olyan’, ,ilyen’, ,hogyan’ szókban. Ma […]