1956

Nagy Imrére emlékezik az ország

.

A temetés

 

Ma regge és  tegnap este minden média, a rádió, televízió, az Internet, Nagy Imre újratemetésének évfordulójával van elfoglalva. Mondják a médiumok képviselői, hogy méltóképen meg akarnak emlékezni az esemény kapcsán. Az évforduló apropóján többféle hírforrás, nem tudom kinek és milyen érdekekeit képviselő riporterek, sokasága adja elő véleményét a temetés belpolitikai, és külpolitikai körülményeiről, a gazdaságról. Esetenként ezek a felvételek, riportok, erőszakos megjelenítése számomra sokkoló. Itt a tegnap esti, exhumálások, televízióban előadott horrorisztikus részleteire gondolok.  Ezek a vélemények sajnos a gazdasági válság hatása, a belső elégedetlenség növekedése következtében nagyrészt arra valók, hogy a magyar választókat megszólítsák, az adott színezetű média által képviselt politikai tömörülése mellé állítsák. Nagymértékben előkerülnek az ötvenhatos események, a versenyben történő kommunistázás. Persze vannak, olyan pártok melyek nem tudnak, részt venni ebben a versenyben nem tudják a véleményüket előadni, mert nem áll a rendelkezésükre olyan forrás mellyel ezt megtehetnék.

 
nagy_imre_temetese89

1989

Én a hatvanadik évemet élem. Nagy Imre temetése előtt akkoriban értetlenül álltam. Nem nagyon tudtam miről is van szó, hiszen 1956-ban hat éves voltam azokat az eseményeket, gyerekként éltem meg. A Kádári rendszer nevelt fel egyfajta becsületre, tisztességre. Persze akkor még nem tudtam, hogy az a becsület, mások becsülete és nem az én, vagy a szüleim becsülete. De ez egy másik történet. Hittünk mármint a korosztályom zöme, abba, amibe neveltek, amire egy életen át tanítottak. Az ember ilyen, valamiben hinnie kell. Keveset szinte semmit nem tapasztaltunk meg gyerekként Nagy Imre tevékenységéből, csak azt tudtuk, amit az iskolába tanítottak, vagy elhallgattak, és mások meséltek,  de az falun igen kevés volt. A pálfordulás, ami 1989-ben bekövetkezett érthetetlen volt a korosztályomnak. Tudom a hasonló korúak egy kis része az általam kevésbé tisztességes embernek tartott csoportja az első pillanattól nagy hangon kiabálta, hogy vesszenek a kommunisták, éljen a „szabadság”. A nevelésük ellenére, mellé álltak az álltaluk nem ismert, de hatalmat mutató tömörüléseknek. Köztudott volt, több kommunista rendszert támogató, abban résztvevő, vezető politikusról, hogy csak úgy besétáltak egy,egy újonnan megalakult rendszerváltó párt karosszékeibe. Hát Ők, és a hozzájuk hasonlóan gondolkodó, de lehetőségekkel nem élő kortársaim azok, akiket én tisztességtelennek tartok, persze nem vitatom volt köztük egy-kettő becsületes ember, de sajnos nem több. Mit is jelentett emberközelben nekem ez a temetés? Egy csomó ismeretlen figurát, akit csak később tudtam hova tenni, és egy nagyobb csoport általam mélységesen megvetett, talán más fajhoz tartozó politikust, aki megtagadva a múltját, most másik istent imád. Hát ilyen érzelmekkel indított engem útjára a rendszerváltás. Mind tudjuk az ember mindig bízik én is bíztam, most azokban akiket nem ismertem ott a koporsó körül, mert tisztába lehettem azzal, hogy akiket ismerek azok csak elárulnak.

Most a bizalmam kezdi eljátszani az a csoport is Így húsz év után, akit nem ismertem.

De mivel a remény hal meg utoljára reménykedem, most a Jobbikban!

Nem zörög a haraszt…

Mai e-mail…

BIZONYÁRA TÚL NAGY VOLT NEKÜNK EZ A HAZA …

Bajnai Gordon és a Velencei-tó …

Előtérben Sukoró

Előtérben Sukoró

70 hektár az 700 000 négyzetméter. 0,7 négyzetkilométer. Vízparton még értékesebb. A Velencei-tó partján pedig egyenesen  aranyat ér. Íme a remek földterület, Sukoró, az M7-es autópálya és a Velencei-tó között.

“Március végén áll a nyilvánosság elé a részletekkel az az amerikai,  izraeli, német és magyar üzletemberekből álló  befektető csoport,  amely 2011-re Kings City (Királyok városa) néven egy gigantikus idegenforgalmi komplexumot kíván megépíteni a Velencei – tó északi partján. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

A szavak eredete.

Ma reggel halottam a rádióban. Amerikai tudósok szerint az angol nyelv az „én”, „mi”, „kettő”, „három”, szavakra épül állítólag ez a család alapja.

Az jutott eszembe, hogy érdemes lenne összehasonlítani a magyar én, te, ő-vel.

 

Erről már híres nyelvészek is írtak pár gondolatot:

A magyar nyelv

Sir John Bowring* neves angol nyelvész és államférfi sok nyelvet beszélt, többek között magyarul is. Sok magyar költeményt fordított angolra, s egy irodalmi szöveggyűjteményt is kiadott. Könyvének előszavában a következőket írja:

“A magyar nyelv messze áll magában. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb most élő európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődő nyelv, melyben ésszerűség és számtan van, sőt hajlékonyságával és alakíthatóságával erős a hangzatokban. Az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az emberi történelem korszakát tünteti fel. Ki lehet mutatni az eredetét, kivehetők, szétválaszthatók benne az idegen rétegek, melyek a különböző népekkel való érintkezés során rávakolódtak. Ezzel szemben a , magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, melyen az idő viharai karcolást sem ejtenek. Nem az idők változásától függő naptár. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel, nem ad és nem vesz senkitől! Ez a nyelv a nemzeti felsőbbrendűségnek, szellemi függetlenségnek legrégibb, legdicsőbb műemléke… Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, azt mellőzik. A nyelvészetben éppúgy, mint a régészetben. A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatát sem tudják megmagyarázni. Senki nem tudja honnan jött, melyik hegyből vágták ki a csodálatos tömeget. Miként szállították oda, miként emelték fel a templomok tetejéig…

A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény, sokkal csodálatosabb.! Aki ezt megfejti, az az isteni titkot fogja boncolgatni; valójában annak is az első tételét: “Kezdetben vala az Ige, és az Ige az Istennél vala, és Isten vala az Ige.”

* Sir John Bowring (1792-1872): Sok nyelven beszélt és olvasott. Többek között Petőfi verseket is fordított.

A magyart – a legrégibb élő írott nyelvet, melynek őshazája a Kárpát-medence Közép-Európában és nemzeti nyelve Magyarországnak – világszerte 15 millióan beszélik. Páratlanul szép fővárosát – Budapestet – 2 millió magyar népesíti be.

Vérbulcsu