Gulyásleves esete a niggerrel

 Fogalmaink, gondolataink, szavaink eredete.

Avagy a gulyásleves esete a niggerrel.

A mai világ telekommunikációja, a kultúrák, a nyelvek tobzódásával jár. A média ura, a cionizmus, a liberalizmus, ezért a legalázatosabb, eszköze, legerősebb szolgája.  Különféle média felületek, más és más magyarázatok kíséretében, elmásítva, jelenítik meg a szavaink a fogalmaink, eredetét. Ez a pluralizmusuk, egyik bejön nekik a másik nem, a lényeg az, hogy ami összejött az már eredmény. Félremagyarázzák szavaink eredeti jelentését, részben azért mert nem értik, részben azért mert fáj nekik, ha egy félreértés folytán megértik, a szomorú az, hogy a magyar magukat kiműveltnek, tanultnak mondó ifjúság a legjobban elrontott rétege a társadalomnak. A hitszegők a gondolkodásmód bizonyítására tudományos tételeket dolgoznak ki. Csak aki mélyebben beleás, az látja ennek a több ezer éves folyamatnak az eredményét, a rossz szándékait. Ez a tudomány az élet nélküli, a halott anyag tudománya, az embert és istent tagadó filozófiák alapjain burjánzik.

A minap láttam egy amerikai filmsorozatot az „NCIS: Los Angeles” amiben az egyik Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Meleg felvonulás

 Buzi barát

Kenték rám a gyerekkoromban. Volt a falunkban egy fickó, talán még ma is él, akiről azt állították, hogy másokat szeret. Nem is annyira másokat a maga fajtáját. A nővérem volt az, aki midig ezzel szekált, igaz könnyen ment neki az intrika, mert megtanulta Dunapentellén, ott horta a sárt tezgeren, hogy épüjjön szépüjjön ez az ország. Volt ott akitől megtanulta  a cinizmust, jó volt a környezete ahol elsajátította, de ez egy másik mese.

Mit láthatok napjainkban?

A fővárosban a melegek tüntetnek, mert megtehetik, a zsidók ünnepelnek, mert van nekik mit, és miből ünnepelni. Én meg már lassan azt sem tudom, hogy mikor vannak a magyar ünnepek, de igyekszem és alkalmazkodom. Megtanultam május elsejét, anyák napját, április negyedikét nagy ünnep volt az kérem, mindig volt jutalom. Aztán november hetedikén szintúgy.  Most másnak kell örülnöm. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Ezt nem lehet így elkúrni!

Mondaná Gyurcsány, miközben az ország szíjat hasogatna a hátából.

Talán nem is elkúrták, hanem megtervezték?

A Magyar Köztársaság Elnökét nem kívánatos személynek nyilvánították Szlovákiában!

A szlovák külügyminisztérium délután diplomáciai jegyzékben hozta a magyar fél tudomására, hogy Sólyom László 2009 augusztus 21.-én nem kívánatos személyiség Szlovákiában, és nem engedik be az ország területére. Robert Fico kormányfő azt is bejelentette, hogy a döntést nem fogják erővel érvényesíteni. Sólyom László ezt követően döntött úgy, hogy nem vesz részt a szoboravatáson.

A teljes Magyar sajtó, és a Média egyöntetűen kiáll Sólyom László mellett, a Magyar Igazság mellett.

szlovákia1

Akik várták

Nekem gyanús ez az egység, amikor a balliberális, fizetett média, aki elutasítja a magyarságot, nacionalistának kiáltja ki azt is, aki csak a magyarságról beszél, összeuszítja a nemzetiségeket, hogy rendet tehessen. A politikával együtt, most elítéli a Szlovákok viselkedését.

Hol voltak eddig, amíg az apróbb magyarellenes rezdüléseket, amit idejében feltárva egy kis akarattal lehetett volna kezelni, akár Magyarországon akár, Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Ünneprontás a piknik évfordulóján

Nem tudom szó nélkül megállni.

Ma ünneplik egyesek a Pán Európai Piknik 20. évfordulóját. Azt mondják, ez vezetett a teljes Szocialista Rendszer Összeomlásához, majd később a Szovjetunió széteséséhez. A Sopron mellett történt események 1989-ben eufóriás lázba hozták az egész világot, a Németek mellett Örültünk mi is itt Magyarországon.  Szinte büszkék voltunk arra a tettre, amit az akkori Pártállamból ránk maradt vezetőink cselekedtek. Azt mondják, ott van a Német kancellár és a magyar államfő is.

Mi is vezetett ide?

Az I. majd a II. világháborút követően, a veszteseket köztük a Németeket, de minket, Magyarokat is megbüntettek a győztesek. Ez büntetés leginkább a területeink, csökkentésével az országok szétszabdalásával járt. Érthető a német ajkú elsősorban vegyes házasságokban élő, vagy abból származó filozófusok aggodalma, a 20 as 30 as években, valami megoldást kerestek a kiútra ezért a nemzetek politikai egyesítésében látták az irányítás kézbevételét. Már az I. világháborút megelőzően szocialista körökben hódítani kezdett egy eszme, amely a II. világháború után fogalmazódott meg véglegesen az  „Összeomlás vagy összefogás” filozófiájának kidolgozásaként, majd a német  -Vossischen Zeitungban- 1922-ben közzétett cikkben teljesedett ki. Ez volt a Pán Európai eszme csírája.

Az eszme szellemében siratta a világ 1922-től majd a II. világháborús veszteség után a Német egységet a Német széthullást. De ez az eszme nem siratta Trianont, nem ált ki a Magyar újraegyesítés mellett! Ma sem áll ki, hiszen mi büszke nemzet vagyunk büszkén tartjuk a fejünket a bitóra. Nekünk nem számit a csonka ország, nem számít az Oláhok, a Tótok, a Szlávok inspirációja, Mi Magyarok vagyunk és büszkén rohanunk a sírba.

Az alábbi klipben Angela Merkel elmondja nem kértünk cserébe semmit. Itt az ideje, hogy kérjünk!

 Eljött az ideje leróni a tartozást!

A nemzetgazdaság

Rozgonyi Ernő:

A nemzetgazdaság egyes kérdései érthetően

Bevezetés
Mivel valamiféle „bevezetés” elkerülhetetlen, ezért néhány meghatározás, fogalom ismertetését nem nélkülözhetem, bár nem célom az egyes felvetett kérdések „tudományos” körbejárása. Elsősorban ugyanis a józan ész alapállásából szeretném ezeket a dolgokat megtárgyalni. Egy kattintás ide a folytatáshoz….