Ünneprontás a piknik évfordulóján

Nem tudom szó nélkül megállni.

Ma ünneplik egyesek a Pán Európai Piknik 20. évfordulóját. Azt mondják, ez vezetett a teljes Szocialista Rendszer Összeomlásához, majd később a Szovjetunió széteséséhez. A Sopron mellett történt események 1989-ben eufóriás lázba hozták az egész világot, a Németek mellett Örültünk mi is itt Magyarországon.  Szinte büszkék voltunk arra a tettre, amit az akkori Pártállamból ránk maradt vezetőink cselekedtek. Azt mondják, ott van a Német kancellár és a magyar államfő is.

Mi is vezetett ide?

Az I. majd a II. világháborút követően, a veszteseket köztük a Németeket, de minket, Magyarokat is megbüntettek a győztesek. Ez büntetés leginkább a területeink, csökkentésével az országok szétszabdalásával járt. Érthető a német ajkú elsősorban vegyes házasságokban élő, vagy abból származó filozófusok aggodalma, a 20 as 30 as években, valami megoldást kerestek a kiútra ezért a nemzetek politikai egyesítésében látták az irányítás kézbevételét. Már az I. világháborút megelőzően szocialista körökben hódítani kezdett egy eszme, amely a II. világháború után fogalmazódott meg véglegesen az  „Összeomlás vagy összefogás” filozófiájának kidolgozásaként, majd a német  -Vossischen Zeitungban- 1922-ben közzétett cikkben teljesedett ki. Ez volt a Pán Európai eszme csírája.

Az eszme szellemében siratta a világ 1922-től majd a II. világháborús veszteség után a Német egységet a Német széthullást. De ez az eszme nem siratta Trianont, nem ált ki a Magyar újraegyesítés mellett! Ma sem áll ki, hiszen mi büszke nemzet vagyunk büszkén tartjuk a fejünket a bitóra. Nekünk nem számit a csonka ország, nem számít az Oláhok, a Tótok, a Szlávok inspirációja, Mi Magyarok vagyunk és büszkén rohanunk a sírba.

Az alábbi klipben Angela Merkel elmondja nem kértünk cserébe semmit. Itt az ideje, hogy kérjünk!

 Eljött az ideje leróni a tartozást!