Huru

URU">HURU

Kevesen tudják, hogy Palesztina régi neve az ékiratokon “URU">HURU” ma Izraelnek hívják. Nem véletlen a zsidók harca ezért a területért. Az sem véletlen, hogy egy nyáron át égtek Magyarországon, az Inkvizíció idején az ék, és rovásírásos bálványimádó, és pogánynak mondott, írásos emlékek. Így adták ki a parancsot akkortájt: „ezt tűzzel, vassal irtani kell”. Manapság ezért szinte jogosnak mondják, és véletlenül sem tévesztik el, a történelemkönyvekben, a különféle leiratokba, a mai Izrael egykori térségének a nevét, magyarul leírni. Lehet, hogy ennek a könyvnek is ez lesz a sorsa.  A történelemkönyvekben, csak és kizárólag szemita elnevezéssel jelenik meg a terület neve. A zsidók létezése előtt itt élő népeket nevezték Huritáknak. Ma már az is nyilvánvaló, hogy a huritáknak többek között a művelődéstört. szempontból főleg a lótenyésztés terén köszönhetünk sokat.13

Az Al-Ubaid-i nép egy része a “SUBAR” népben maradt fenn, akik a mai Örményország területén URARTU-ban laktak. Azonosítják őket a Hurritákkal, akik a “hegyek népei”, a hittiták tanítómesterei s akiknek nyelvük sem indoeurópai sem semita. Palesztina régi neve az ékiratokon “URU">HURU”. Az Al-Ubaid-i “subar” népet tehát itt Hurritáknak nevezték Huru nevű földje után s ugyanezeket az asszírok Ur-Artu néven említik az asszír – már késői (800-700 Kr. e.) krónikákban. … ez a sumir SUBAR-TU – a “szabadnak születettek” földje.1

Ubaid_kultura

Az Al-Ubaid-i nép egy része a “SUBAR” népben maradt fenn, akik a mai Örményország területén URARTU-ban laktak.

Urartu

Az Al-Ubaid-i “subar” népet tehát itt Hurritáknak nevezték Huru nevű földje után s ugyanezeket az asszírok Ur-Artu néven említik az asszír – már késői (800-700 Kr. e.) krónikákban.

Ha utána nézünk az özönvíz előtti időszakban, a terület hiedelem világának, akkor láthatjuk, hogy Bál2 Istent imádták. Keveset lehet tudni erről a hitvilágról. A kevés forrás a kánaánita mitológiával azonosítja. Azt tudjuk, hogy Bál2 a mitológia szerint Él8 isten fia. Bál a viharok az eső istene, a föld és az élet megtermékenyítője. Ő az, aki legyőzi a halált. Egy mitológia szerint feltámadt ebből a halálból. Élettársa, női istentársa, Anat. Anat a termékenység istene. A fennmaradt ábrázolások szarvasbika és tehén képében ábrázolják a párosodó, példamutató isteni párt. A mitológia szerint hetvenhét gyermeket neveltek. Egyesek később a szemiták, a szarvasbikát agancsos bikaként, a szarvasünőt tehénként azonosították. Itt is látszik a másság, az elmásítás, az elkenés. Ez a szarvas az ősi megtestesítője a csodaszarvas legendánknak.

Geographisk Afritning huru Thet forlofrade landt lzafaes waridt helaget, OOF huru Israels

Geographisk Afritning huru Thet forlofrade landt lzafaes waridt helaget, OOF huru Israels

Tipikus esete a félreértéseknek, az elmásításoknak. A kezébe levő nyilak, lettek később a görög Zeusz villámai. Bál istent, már izraelita időkben villámokkal a kezében ábrázolják. Anat az anyaisten, a harcos vadászó nőisten. Később a félreértések sorozataként ő lett a hinduizmus szent állata, a tehén. Az elmásításból jött az indiaiak szent tehene. Ana isten nevéből származik Anna keresztnevünk, pár indoeurópai átmeneten keresztül, csak az eredeti forrást felejtik le. Bál a természetbe, fűbe, fába mindenben jelen lévő isten. Később ez ellen a kultusz ellen harcoltak a zsidó próféták, elsősorban Illés. Próbálták kifigurázni, lejáratni, versenyre keltek a papjaival a prédikátorok és becsapták őket. (olajat locsoltak a fára.) Anat hetvenhét gyermeket nevelt az Isten Bál párjával. A hetes szám varázslatos többszöröse ez a szám.  Ez a hetvenhét gyermek hordta szét a világban az Él isten vagy magyarul az L4 üzenetét. A hetvenhét gyermek teremtette meg a mai társadalmak szellemét. Ezt az isteni szellemet bitorolják eleinte talán tudatlanul, később szándékosan egyesek, akik szeretnék, magukat a többi ember fölé emelni. Mégis, a mesterkedéseikbe, mindig, szinte napról napra beleszól Bál, a megújuló Isten és párja Ana (anya isten). A tévesen gondolkodók paranoiás körülményeik között azt képzelik, hogy Bál újra és újra teremti magát. Tévednek az ellenségei, mert Bál istent minden esetbe Ők teremtik újjá. Tévednek, mert Bál maga a természet az élet, amivel ha a rossz ember szembe fordul, akkor megbosszulja. Ezt a bosszút szenvedi most az emberiség, mert engedett a csábításnak. A természet (Teremtő) az élet (Él) mindent elvisel bár (BÁL), a kapzsiság, élhetetlenség, túlzott halmozását megbosszulja. A paranoiás tagadói, nap, mint nap megteremtik a maguk ellenségeit.

Egy az út,ez lesz a végső ?

Jog és demokrácia.

.

Nehezen jutok szóhoz így Húsvét körül. Valahogy nem látok méltó légkőrt az ünnepre való emlékezésem kinyilvánítására. 2009 áprilisát több dolog árnyékolja be, így az én  életemet és Magyarországot, is.gyurcsany2_atmeretezve

A gazdasági válság,  a politikai botrányok, a Gyurcsány kormány lemondása nyomán, a Bajnai kormány alakulgatása. Nem is említem a szégyenteljes cirkuszt a miniszterelnöki, keresgetés, ajánlgatás, csinálgatás közepette.  A – vállald el – nem vállalom- huzavona, vagy a hoppá, akadt egy “szakértő változat”, esetleg a “heuréka van miniszterelnök jelölt” …

bajnai20gordon211_atmeretezve

Ehhez nem nagyon lehet hozzátenni. Talán ezt most is mind máskor a magyarság lejáratását tudatosan, előre eltervezve  irányították így?  Úgy látszik hinni kell az Összeesküvés elméleteknek. Csak egy kicsit is értelmesen gondolkodó emberek között,  ez a magatartás még ma sem fordul elő, az átlagember jó ízlését erre a szintre még nem sikerült lesüllyeszteni.  Azt sem részletezem, hogy a jelenlegi mameluk vezetői elit,  a hatalomféltő politikusaink, erkölcsi értéke  túlhaladta a krisztusi időkből ismert Szodoma és Gomora vezetőinek erkölcsi felelőség érzetét. Úgy gondolom ezzel mindnyájan tisztába vagyunk. Csak azt nem tudjuk, hogy süllyedtünk eddig, miért türjük, hogy így bánjanak velünk.

A média tulajdonosainak irányításával előkerültek azok a technikai fogások, amelyek a világot megjárva már több esetben bizonyítottak, több népet tönkretettek, asszimiláltak. Ezeknek a magukat üzletembereknek nevező, külső biztatással és támogatással  belőlünk kinövő és élősködők, minden eszközzel az erkölcs mindennapos rombolásával igyekeznek fényt gyújtani embertársaink fejében, többek között a celebek megjelenítésével.   Ők azok akik  jelenleg, leginkább  arra rendelkeztek  be, hogy  a népet úgy elválasszák a valóságtól, a mondvacsinált sztárok gyártásával,  hogy elkerülje a honfitársaink figyelmét, a napi politikai, gazdasági átalakulás, a vesztett út elrejtett célja elöl. Az erkölcsi rombolással, kulturális értékeink, fikázásával, semmissé teszik, létünket, majd életünket. Bár gondolom az

orban_atmeretezve

elhallgatott célok ennél jóval tovább mutatnak.

“Ez a vesztesek útja”

Innét már

„Egy út van csak az Isten útja.”

..

Nem kell arra gondolnotok, hogy ezt egy elvakult hívőként mondom. Nem is próbálom a hitem ebben a pilatus_atmeretezvebejegyzésben kitárgyalni. Ami nem hagy nyugodtan a hatalmas információáradatok közepette ,  az a történelem egy jelentős korszakára emlékeztet. A ma ismert írásos emlékeink, legendáink, mondáink, az emberiség történelme, mind azt mondatják velem, hogy itt Magyarországon egy olyan történelmi helyzet van kialakulóban, mint ami a Krisztusi időkben zsidó földön Palesztinában volt.  Mivel a kisebbik fiam szereti a történelmet ezért a legtöbbet az ő szájából hallom a mindenki pilatus2_atmeretezveáltal  ismert mondatot „a történelem megismétli magát”.  Az is lehet, hogy egy ránk kényszerített Római Jog által diktált  tőlünk  teljesen idegen, számunkra igazságtalan, államszervezet, béklyóit a magyar a mai napig nem tudta megemészteni. Nem kívánom ennek az igazságnak  a ránk kényszerített jognak a vitáját most itt lefolytatni, hiszen ebben a blogban több helyen írok róla, összevetem a magyarság , a HUN birodalom, joggyakorlatával. A lényeg azért kitűnik: kik is a kiemelkedő mindenki által ismert tudói ennek a jognak ?

Talán Pilátus ?

Aki úgy vezette le a cirkuszt, a két elítélt között, hogy biztosítsa a demokráciát.

Bíztosította.  Megszavaztatta, hogy Barabást engedjék el, és Jézust feszítsék meg.

Biztosította a jogot, mind jogtudós, mert ezek után megteremtette a jogi alapját, hogy Jézust megfeszítsék.

Többek között ez a Jog a mi jogunk is a mi igazságunk! Most feszítenek!

Kell ez nekünk? Persze tudom egyenlőre nem tehetünk ellene.

Dr erre az igazságra épül a Magyar társadalom!

Ezért, büntetik, a gyámoltalant, és felmagasztalják  a galádságot.

Az egyik helytartót, a másik istent játszik.  Csak azért mert nekünk ez tetszik.

De ez az Isten a magyarok istene? Ez a Jog a magyarok Joga?

Ezek az emberek kellenek nekünk vezetőnek?

Ezek, mert ezt érdemeljük.

Ismét helyénvaló a fenti idézet:

A jó emberek közügyek iránti közönyének a büntetése, hogy rossz emberek uralkodnak rajtuk.

 “Platón”

tovább bábú vagy>>>

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Ha Isten egy pillanatra elfelejtené

Gabriel García Márquez (Száz év magány Nobel díjas írója) egészségi okokból visszavonult a nyilvánosságtól
(nyirokrákja van). Úgy tűnik, egyre súlyosabb.
Búcsúlevelet küldött barátainak, ez az Internet
segítségével is terjed.
Ajánlom, hogy olvassátok el az utóbbi idők legzseniálisabb
latin-amerikai elméjének igazán megható írását:

Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy
rongybábu vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna meg, azt maximálisan kihasználnám.
Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de
meggondolnám azt, amit kimondok.

Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem azért, amit jelentenek.

Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden becsukott szemmel töltött perccel hatvan másodperc fényt veszítünk.

Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor ébrednék, amikor mások alszanak. Ha Isten megajándékozna még egy darab élettel, egyszerü ruhába öltöznék, hanyatt feküdnék a napon, fedetlenül hagyva nemcsak a testemet, hanem a lelkemet is.

A férfiaknak bebizonyítanám, mennyire tévednek, amikor azt hiszik, az öregedés okozza a szerelem hiányát, pedig
valójában a szerelem hiánya okozza az öregedést!

Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, hogy magától tanuljon meg repülni.

Az öregeknek megtanítanám, hogy a halál nem az öregséggel, hanem a feledéssel jön.

Annyi mindent tanultam töletek, emberek… Megtanultam, hogy mindenki a hegytetön akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik.

Megtanultam, hogy amikor egy újszülött elöször szorítja meg parányi öklével az apja ujját, örökre megragadja azt.

Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki felállni.

Annyi mindent tanulhattam töletek, de valójában már nem
megyek vele sokra, hiszen amikor betesznek abba a ládába, már halott leszek.

Mindig mondd azt, amit érzel és tedd azt, amit gondolsz. Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erösen átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, hogy a lelked öre lehessek. Ha tudnám, hogy ezek az utolsó percek, hogy láthatlak, azt mondanám neked, “szeretlek”, és nem tenném hozzá ostobán, hogy “hiszen tudod”.

Mindig van másnap, és az élet lehetöséget ad nekünk arra, hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha tévedek, és csak a mai nap van nekünk, szeretném elmondani neked, mennyire szeretlek, és hogy sosem felejtelek el.

Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak.
Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább, tedd meg ma, mert ha sosem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést.

Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz, mondd a fülükbe, mennyire szükséged van rájuk, szeresd öket és bánj velük jól, jusson idöd arra, hogy azt mondd nekik,
“sajnálom”, “bocsáss meg”, “kérlek”, “köszönöm” és
mindazokat a szerelmes szavakat, amelyeket ismersz.

Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolataidért.
Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet, hogy kifejezhesd öket.
Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, mennyire fontosak neked.

Küldd el ezt a linket annak, akinek akarod. Ha nem teszed meg ma, a holnap ugyanolyan lesz, mint a tegnap. És ha nem teszed meg egyáltalán ..az sem érdekes…De szeretteid, barátaid tudják majd, hogy ha csak egy percre is de ma is gondoltál rájuk…
Ez az a pillanat…

Az Ősmagyar hit.

Egy lenyűgöző előadótól láttam egy klipet, a menyem hozta:

Őseink nyomában.  ,

Kovács András táltos előadásából.

A  tudás és a tudománynak az egyik tulajdonsága, hogy nem természetes. Az a tudomány ami nem természetes. Ma az elfogadott normák és értékek mindig a tudományos normák és értékek.

Volt egy világ nem is olyan régen, amikor az emberek természetben éltek, természetesen gondolkodtak, és minden ami körülvett bennünket és mi önmagunk is, része voltunk, egy csöppje ennek az egésznek. Az alapja az Isten volt. Az egy Istenség. Ők hitték és tudták azt, hogy a világmindenség egy nagy rezgés egy nagy informatikai gömb, És ahhoz, hogy ez az információ ez a rezgés megnyilvánulhasson, pici anyag magocskákra is van szükség. Ha elképzelünk egy atomot annak van egy atommagja és elektronok veszik körül, valójában egy atom, ha kinagyítanám, valahol egy öklömnyi atommag körül Bécs és Nyíregyháza körül keringenének az elektronok. Ha kiszippantanám belőle az energiát, az információt rögtön parányi lenne. Ara a pici protonra és ara a pici elektronra van szükség mind anyagi részecskére, hogy az energia az információ, létre tudjon hozni egy atomot. Az energia ami ezeket a parányi anyagi részecskéket fönntartja, az energia az információ, az a megfoghatatlan valami, amit valamikor úgy hívtak, hogy, Isten. Az energia az mindenhol ott van a rezgés, mindenhol ott van a világmindenségben, és az anyag adja a lehetőségét, hogy megnyilvánuljon. Ha az országházból kiszippantanánk az energiát minden atomjából az Országház elférne egy gombostű fején. Az anyag az ami megnyilvánulttá teszi a rezgést. Ezt a rezgést hívták régen Atya Istennek. A mindenség rezgésének. Úgy is hívták őt, hogy Ős Tenger. Az Ég Tengere. ÖsTen. Őstengri. Isten. Az anyácskát az anyagot amin az Isten megnyilvánulhat, ami meg mutathatja magát, amibe formát ölt, az anyácskát az anyagot úgy hívták, hogy Nagy Boldogasszony. A kettejük frigyéből, az ÖsTen és a Nagy Boldogasszony frigyéből származott minden ami teremtmény volt. Így született ahogy mondják az ősi gesztáink, a legelső gyermek a Nap Isten fiú. A Nap Isten fiú, férfiúi mivoltot öltött, hiszen kiáradó volt meleget adott, fényt adott elűzte a gonoszt, a sötétet a hideget. Felruházták a Napistent, Isten tulajdonságaival. Tudták, hogy nem Ö az Isten, de Isten, tulajdonságaival birt. A Nap Isten unatkozott szeretett volna Ő is egy társat egy teremtményt, kérte az atyát, és az atya meg engedte neki. Elképzelt egy csodálatos lényt, egy tündért. Aztán ahogy írja az Ősi gesztánk aludt egyet és mire fölkelt a tündér, a Napisten Tündér élő Nője Tündér Ilonája, valósággá vált, a Napisten első sugaraival megtermékenyítette, és Tündér Ilona elvesztette szüzességét, Ő egy élő Nő lett, Ilona lett Ő lett a Földanya. Földanya azaz Magyar Ilona azaz a Mag Urnak a Mag Urának aki a nap, Magurának az élő nője, Magyar Ilona.

Népmesékben mindenki találkozik ezekkel a csodálatos princípiumokkal. A táltosok valamikor a tudásukat a táltos inkvizíció miatt elrejtették népmesékbe, gyerek játékokba gyerek énekekbe. Találkozunk ezekkel a fogalmakkal, semmi más dolgunk nincs mind újra megfejtsük ezeket, és életre keltsük a kódokat hiszen a kódok bennük élnek.

Kik voltak a Táltosok?

Táltosok azok az emberek voltak akik, gyógyítottak, tanítottak, ismertek minden bölcsességet, hitet adtak az embereknek és a nemzettudatukat fönntartották. Erről is van egy gyerek dalocska,  mindenki ismeri biztosan amikor így szól ez a mondóka : Cifra palota (palota a testünk, amit a föld anyácskától kapunk, minden sejtünket minden atomunkat a vasat, a magnéziumot, a kalciumot,)  Cifra palota zöld az ablaka, ( a táltosnak zöld a szeme, átveszi a szív csakrának, a zöld színét, ezért Ő a lélek kapuja) gyere ki Te tubarózsa, (Indiába úgy is hívják kundalili-kigyo élet energia élet kinyílása, ) vár a viola. (A harmadik szemnek, viola a színe.) Tehát ősi kis gyermek dalocskáinkban, mondáinkban ott van mind, mind az a bölcsesség, amit most Indiából, Kínából, távol keleti ezoterikus helyekről igyekszünk beszerezni.

Van két ősi princípiumunk, a Nap és a Föld ez a természetbeni megjelenítése, az atyaistennek és az anyaistennek. És kettőjük frigyéből, amikor a Földanya befogadja a Nap kiáradását, melegét fényét, megtermékenyül, és létrejön a földi princípium, a férfi és a nő.

Ezek az ismeretek mindig itt voltak közöttünk. Meséinkbe, regéinkbe, gesztáinkba, beszélgettünk róla kódokban voltak, lerakva, olyan kódokba, amelyhez el kellett jönni annak az időnek amikor egy józan paraszt észjárással felszínre tudjuk hozni a kódok üzenetét, és a kódok alapján újra tudjuk magunkba éleszteni azt az erőt azt a karizmatikus erőt amivel egykoron, rendelkeztünk. Csak ezen kódok újraélesztésével, ezen kódok tűzbehozásával, tudjuk újra kisugározni azt a karizmatikus, tiszta egyenes, józan paraszt észjárású, természetes erőt, a világ felé amire most, nagyon, nagyon nagy szüksége van a világnak. A Világ technokratává vált, az érték az ami nem természetes, a lelkiismeret értéke az ősi princípiumok értéke itt van körülöttünk a meséinkben, gyermek dalainkba, jelképeinkbe, ornamentikánkból, szokásainkba és a lelkünkbe.

 

Táltos kétféle képen keletkezhet.

Vannak emberek akik különleges képességgel születnek, úgy születik, hogy megkapja azokat az indítási kódokat,  amelyeket elő tud magából hozni, és látja az érzéken, a hat érzéken túli, érzékleteket, érzi a meleget érzi  a hideget, az egy ember ízét fényét, hőjét gondolatát, bele lát az emberbe, látja a múltat látja a jövőt, így születik.

Vannak olyan emberek akik, arra hívatottak, hogy megtanulják, ezeket a dolgokat, hétköznapi tulajdonsággal rendelkező emberek ezek, rádöbbennek, hogy ezek a dolgok, megtanulhatók, és más emberből is előhívhatók.

Vannak született és vannak tanult táltosok. De a táltos nem csak egy olyan lény mind egykoron volt a mágus, vagy a sámán, aki megszületik, átadja magát a szellemi erőknek, síppal, dobbal nádi hegedűvel,  aktivizálja a szellemi erőket, oda adva a testét valamit majd tesz a szellem, a táltos annyival másabb, hogy Ő nem az ötödik szinten, a lélek szinten a sámán szinten dolgozik, hanem átlépve a hatodik szintet, a fény szintjét bekerül a hetedik szintre, szellemi szintre, tudásával, tapasztalatával, működteti ezeket az erőket, és parancsot ad a szellemvilágnak. Bibliában írják az angyalokról, hogy teremtette az isten az angyalokat, hogy szolgálják az embert, az angyalok szívesen szolgálják az embert, de az embernek parancsot kell adnia, mibe kérje a segítségét.

A táltosok tehet és tesznek is értünk.

Cselekednek, nagyon sok tudós neve elé ki van írva, hogy dr. professzor, adjunktus, én a táltos neve elé azt írnám, hogy meg, ezek az emberek meg – cselekszik, meg – teszik azt amire ma szükség van, emlékeztetni kell az embert arra, hogy Ö a természetnek a lénye természetes lény. A természet erejét aktivizálja működtesse ahhoz, hogy természetesen boldogan emberien tudjon élni, a természetet kell előhívni a természetnek minden rezzenésében egy csoda van, a természetnek mi is egy rezdülése vagyunk egy csodája, olyanok vagyunk mint egy csillag, megszületünk végig visszük a fényt, majd kihunyunk. Közbe a csillagok találkoznak üzeneteket adhatnak át, minden segédeszköz nélkül, egy pillantással egy érzéssel, egy gondolattal, egy cselekedettel. Korunk táltosait meg kell tanítani arra, hogy, cselekedeteivel bizonyságot tegyenek arról, hogy a természetnek ereje van, hogy átadják magukat a testüket a lelküket a szellemüket ennek az érzésnek, a testet da adják mind a föld anyából kapott anyagot, és a szellemet működtessék amit a Nap istentől kaptunk. A Napisten és a Föld anya egységének megnyilatkozása képen, ki tudjuk fejezni ennek a csodálatos misztériumnak, az erejét. Mert mi is ennek a misztériumnak egy parányi kis része vagyunk, a természeti misztériumokon kívül a napon és a földön kívül ott vannak a már megfoghatatlan, misztériumok, a Nagyboldogasszony és az atya. Valójában Jézus Krisztus, ennek a csodálatos szellemi princípium rendszernek, misztérium rendszernek, ugyanúgy a Földi megnyilatkozása volt, Öt úgy is hívták, hogy a Nap fiú, Ö volt a Földre szállt Napfiú, Isten első szülött fia. Ö a földi létével azt akarta megmutatni, hogy, Isten bennünk él ugyanúgy egy, csöpp vagyunk Istenből, mint ahogy egy csöpp, az Óceánból. Ha kiveszek az Óceánból egy csöppet, és megkérdezem, ki vagy Te azt mondja az a csöpp Én vagyok az Óceán, ha megkérdezünk egy embert ki vagy Te?  Minden embernek el kellene magáról tudni mondani, egy csöpp vagyok Istenből.

Mást tudnak a mostani táltosok, mint a régiek. A régi táltosok is eszköz nélkül hatalmas spirituális szellemi tudással, hatalmas tanult tudással igyekeztek, gyógyítani tanítani, és Istennel összekötni az embereket. A hitüknek az volt a lényege, hogy nem az ember és az Isten közé állnak, hanem összekötik az embert az Istennel, a gyógyításuknak az volt a lényege, hogy eszköz, megcselekedték amit meg kellett cselekedniük. Természetesen értetek Ők a sebészethez is hiszen jóval honfoglalás előtti leleteket találunk amikor már koponya műtéteket végeztek a táltosok. Nagyon érdekes módon ezek a leletek, Magyarországon és a Maja birodalomba találhatók. Értettek nagyon sok mindenhez, ismerték a tanítás módszereit, a tanításban nem azt a módszert követték csupán, hogy információt adtak át a tanítás egyik, nagy lényeges momentuma volt, hogy, előhívták az emberből azt ami benne volt. Hitték, tudták azt, hogy a tudást azt nem csak belel lehet rakni az emberbe, hanem elő lehet hívni. Az ember egy olyan lény amelyik genetikusan, őrzi a tudást, csak ismerni kell a kódokat amivel ezt a tudást elő lehet hívni az emberből.

Ez lehet egy lelki kapaszkodó az embereknek.

Jézus úgy fogalmazott: „ Én vagyok az út az igazság, és én vagyok az élet. Én vagyok az élő kenyér. Csak rajtam keresztül juthattok a mennyországba. Aki krisztus igéjét, magába tudja foglalni, és dinamizálni tudja ezt, az krisztus lelkiségét sugározza ki az emberiség felé. Valójában mindenkinek a lelkében szívében, a Nap Isten fiúnak, Jézus Krisztusnak kellene megszólalnia. Ö az egyetlen aki elhozta az üzenetet, hogy lelkiségünkkel, hogy tudjunk tovább menni, hogy tudjuk ezt az utat járni. Amit régen úgy hívtak, hogy Napisten,  Nap fiú hiszen az atya és az anya fia a Nap volt, és az atyát Őseink a Napon keresztül tisztelték, a Napot mind jelképet, ennek az új üzenetét jézus hozta el, akit úgy hívtak, hogy a Nap gyermeke a Nap fia, Ö volt a fény fiú Jézus Krisztus. Ma amikor Jézust tiszteljük, már látjuk azt, hogy az ember fia megnyilvánulhat emberi testben is, és el tudjuk azt hinni magunkról is, hogy igen egy csöppek vagyunk Istenből. A régi embernek minden gondolatát, minden szavát, minden cselekedetét, a napszakjait, az évszakjait, átjárta az egy Isten hit. A pogány magyar mindig egy Isten hívő volt. A Napban mint jelképben tisztelte az egy Istenséget. A Napról nevezte el a napszakjait, a HAJNAL szavunk: a napnak az ereje a sugaraiban van, a napnak a sugarai olyanok mind a haja, a haja szálai, amikor a Nap fölveri az égre a hajszálait, a hajnyilait, ez a haj nyíl ez a „hajnal” szavunk. Amikor a Nap ébred, a Napot úgy hívták Ra régi egyiptomi fáraók nevében is találkozunk Ra a fáraó Ré a fáraó, amikor Ra fölkel akkor azt mondjuk „Ra” a Napisten az egy Isten fia az egy Isten jelképe, fölkel, köszöntöm Őt:  Ra kel , jó ra kel , a jóra kel, nem a félelmetes „Ra” vagy a gonosz „Ra” a jó „Ra” föl kel.  Jó reggelt. Amikor a nap pontosan fönt van a legmagasabb ponton akkor van erejében ezt a régi magyar úgy mondta, hogy Delibe van, deli szép legény, ez a mi delünk, és amikor lemegy a nap, akkor jön el az éj szaka.

Az égtájaink, Dél delibe van a nap, Kelet ahol föl kel a nap, föl kel az isten fia, ahol fölkel az Isteni Princípium, Észak, az éj szaka a hidegség szaka észak, amikor hideg van mert amikor nincs fönt a nap, akkor hideg van sötét van, Nyugat, ahol ö lenyugszik, mindent az egy Istenről neveztek el. Az emberi nevekbe településnevekbe, személynevekbe, mindent átjárt az egy isten hit.

Erre a népre mondták azt, hogy pogány. Sokan a pogányt úgy azonosították, mint Isten tagadó. Ez a nép volt az amely több tízezer év óta hordozta az egy Isten hitet körül a világba, és az egy isten hitet ő mint jelképbe, a Napba élte meg, de nagyon jól tudták, hogy nem a Nap az Isten.

az Ősmagyar hit.

Magyar Népek Őstörténete.

Olyan csodálatos emberektől merítettem, akik egész életüket rászentelték, föláldozták annak érdekében, hogy a Magyarság Ősi múltjából egy , egy szeletet, Nem mind elméletet, hanem mind gyakorlati tényt, kézzelfoghatóan oda tudják adni  a ma emberének. Csodálatos emberek ezek, neves professzorok, akiknek a tudásával Magyarországról távozniuk kellett, ugyanis aki ki meri mondani ebben az országban azt, hogy magyar vagyok, arra az emberre rögtön azt mondják, hogy ez nacionalista. Ha egy német ember azt mondja, hogy én német vagyok, az természetes, ha egy olasz emberen látszik, hogy ő egy olasz és ő a frizurájával öltözködésével ki meri mutatni, hogy ő egy olasz, arra azt mondják, hu ez egy igazi olasz, egy amerikai a western kalapjával, „tu” ez egy igazi amerikai, egy magyar ember azt mondja magáról én magyar vagyok, ez nem természetes nálunk tudományosan, hanem ez nacionalista. Még azt sem mondhatjuk el magunkról amik vagyunk, mióta nem mondhatjuk ezt el a Bach kormány óta kitaláltak a magyaroknak egy teljesen új elméletet a finnugorizmust. A magyarokat az Ural mögül jövő, hideg, sarkvidéki finn népnek mondják, finn népekből leszakadt kis ágnak mondják, aki becsöppentek ide a Kárpát medencébe. A Bach korszakig senkinek ilyen elmélet nem volt a birtokában, hiszen a régi krónikásaink, gesztáink, folyamatosan, följegyezték, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk mi, milyen üzenetet hordunk mi a világban, és mi a küldetésünk a világban. Az eredetmondáink legendáink, Emese álma, a magyar küldetése a geszták egy csodálatos, világról számolnak be, és egyszer csak eljön egy pont az Osztrák-Magyar monarchia, amikor a magyaroknak kitalálnak egy új történelmet, kitalálnak egy új lelkiséget, kitalálnak egy új ősiséget, és a magyarokra azt mondják, a Kárpát medencébe beékelődő idegenek. Ez kedvező volt az akkori politikai fölállásnak, kedvező volt bebizonyítani azt, hogy a magyar egy sehonnai bitang ember.

Volt néhány professzor, aki ezzel nem értett egyet. Hiába lett vége a Bach kormánynak, az akadémián belül maradt ez a szellem, az akadémia ma is ezt tanítja amit az Osztrák-Magyar monarchia alatt kitaláltak, a történészeinknek ezt kell vallania, a történelem tanárainknak ezt kell tanítania, és aki azokhoz a régi ősi elvekhez, feljegyzett dokumentumokhoz, mer nyúlni amelyekből hemzsegnek, a bizonyítékok, rovásírásos bizonyítékok, és ékírásos képírásos táblák,  tömkelegét találjuk meg Mezopotámiában, Egyiptomba, Maya birodalomba, ami egy régi Ősi Magya-Maya Magyar világról szól, akkor gyorsan elhallgat mindenki, és nagy csönd van. Nem támad senki, de a dolog mellett sem mer szólni senki. A Tudományos akadémiának néhány professzorával sikerült, leülnöm egy, egy esti vacsorához, vagy beszélgetéshez és megkérdeztem tőlük, nem tudnak ezekről a dolgokról ? Hiszen én nem vagyok történész, csak a józan paraszt észjárás nem engedi meg, hogy elsikkadjak ezek fölött a dolgok fölött. Néhányan bátorkodtak elmondani azt, hogy igen ők is tudnak ezekről a dolgokról, de nem jött még el az ideje, hogy beszéljenek erről. Én úgy érzem, hogy itt van az ideje, hogy a tények napvilágra kerüljenek, hiszen soha egyetlen olyan titok nem volt még, amelyikre fény ne derülne. Ez a titok ez egy csoda. Ez az a csoda amiből erőt meríthetünk mi magyarok, ez az a múlt ez az a karizmatikus, múlt ami megint erőt adhat nekünk ahhoz, hogy újra a küldetésünket teljesítsük. Volt egyszer egy küldetésünk, küldetés az volt  VIGYÉTEK KÖRBE A FÖLDÖN A FÉNYT TANITSÁTOK AZ EMBERISÉGET  ADJÁTOK ÁT A SZENTLÉLEK ÜZENETÉT. A lelkiség eltűnt a földről, technokrata lett a világ, van még egy kis mag ahol a lélek él, ezt a lelket még jobban föl kell élesztenünk, és ezt a lelkiséget újra körbe kell vinni  a világon.

Múltunk állomásai.

Mi is az-az út mi is az-az elmélet ami megfogalmazódott bennem a sok híres nagy tudású tantó professzor, tudása alapján. Hogy néhány nevet említsek: Mezopotámia kutatásával a régi mezőföld kutatásával azzal a földrésszel amit a meséink úgy mondanak, hogy heted hét országon túl, tehát a hét törzs és a hettiták országán túl ez  Kis-Ázsia volt egykoron, létezett egy régi ősi magyar kultúra amit úgy hívtak, hogy Mezopotámia. A nép aki ott élt a Szumír nép volt, a Szem Úr tehát a Nap Isten népe, Szem Úr >  népe Szumír nép. Ennek a kutatásával nagyon sokan foglalkoztak, több történész bebizonyította már nem magyar történész, hogy a Szumír nyelv több mind 65% a megegyezik a magyarral, nyelvtanába hangtanába szótanába, szinte teljes azonosság van a magyar nyelvvel. Badiny Jós Ferenc http://hu.wikipedia.org/wiki/Badiny_J%C3%B3s_Ferenc  volt az aki ma Buenos Ari lesz Sumerológiai tanszék vezetője, aki komoly tanulmányokat adott ki a Sumer leletekből. Baráth Tibor http://www.angelfire.com/realm3/hmult/barat/mosbar.htm Professzor, Ő Kanadában élt, Egyiptomot kutatta és olyan csodálatos összefüggésekre jött rá, hogy az Egyiptomi Hieroglifák, magyarul olvashatók, nagyon egyszerű észjárással magyarul olvashatók, és Ő volt az aki rájött arra, hogy a világ által sok isten hívőnek fölfestett Egyiptomiak, mind az egy istent hitték, csak az egy Istent nem egy jelképpel ábrázolták mindig, hanem különböző cselekedeteik között, mutatták meg az embereknek. Néhány apró példát, volt olyan oltár ahová egy hatalmas szemet raktak le, és a Nap Isten, az Atya Isten imádását ez által élték meg jelkép volt. Szem Szem Úr aki mindent lát. Volt olyan egyiptomi templom ahol egy kis szekeret találtak, magyarul kiolvasva szék úr a szék Ura, ugyanis a Nap istent úgy hitték, hogy végig kocsizik az égen, és közbe látja, hogy mi történik a földön. Volt ahol szamár formájában jelenítették meg az urat, itt megint minden egyes jelképnél a mássalhangzókat kell kivenni, hiszen az egyiptomiak mássalhangzós üzenettel éltek. A szamárnál megint csak találkozunk a Szem Úr fogalommal. Voltak olyan templomok ahol arany egereket találtak, és rengeteg egér nyüzsgött a templomba, hogy az egér, G R az Ég Úr jelenlétét ezzel a kis szótani játékkal ki tudják fejezni. Baráth Tibor végig vizsgálta minden egyes fáraónak a nevét, minden egyes jelképnek a nevecskéjét, és mindenhol észre vette azt, hogy minden egyes jelkép, egy valamiről szól a Szem Úrról  a Nap Úrról azaz a Nap Istenről, azaz az egy Istenről. Általa bizonyossá vált az, hogy az egyiptomiak, is egy Isten hívők voltak, de csak magyar etimológiával érthető meg ez az egész, a magyar észjárással, a magyar jelképtannal, a magyar szóképpel, nagyon sok Amerikai Professzor magyar nyelvet tanul, hogy megtudják fejteni Egyiptom, és Mezopotámia üzenetét ami kőbe van vésve, képekben hagyta meg a régi ókornak, fantasztikus civilizációk kultúr nyomait. Nagyon érdekes, ha megvizsgáljuk Mezopotámiát, és Egyiptomot egy pillanatot Európára vetni, Európának nincs Ó kora. Sok mai kultúr könyv történelem könyv azt próbálja az emberekkel tudatni, hogy európából jött a kultúra, Európában még kultúra sincs, múlt sincs, amikor ott már csodálatos civilizáció élt. Néhány lépés innen hogy megkeressük, jó de Mezopotámiába, Egyiptomba honnan jött a kultúra? Mert kultúra csak onnan jöhet ahol van. Megpróbáltak kitenni, megpróbáltak megvizsgálni, Afrikai törzseket ahol nem volt semmilyen idegen beavatkozás nem vitt be senki semmilyen tudományt négy öt ezer év óta, ugyanazon a kultúr szinten élnek mint amin voltak. Kultúra csak ott alakulhat ki ahova valaki hoz, ahova valahonnan jön. És nem is kell nagyot ugranunk már ott is vagyunk a ….

 

 

Ajánlom a “Pozsonyi csata” című irást.

Szep vagy, gyonyoru vagy, Magyarorszag.mp3 – Hazafias

Világválság UFO közreműködéssel és a Mindenség Urával.

Pénteken az Amerikai Kongresszus jóvá hagyta a kormány pénzügyi tervét a bankrendszer megmentésére.

Hogy szükségesnek látom e? Nem is tudom, kár lenne azt, mondanom, hogy nem érdekel az ügy, de nem tudom számomra mi a jobb megoldás. Egy-két dolgot úgy erősen sejtek, a jelenlegi bankrendszer a nyugati ingatlan árakat túl magasan a valóságos értéke fölött a plafonon tartja. Azt is tudom, hogy ez nekünk nem jó. Könnyen, mondhatni kilóra megvesznek bennünket. Másként veti fel a kérdést az eladósodásunk, nem lehet tudni, hogy mind ez hogyan befolyásolja a nyugdíjamat, a megélhetésem. Valószínűnek tartom, ennek a szinten tartásához esetleg hozzásegít ez a csomag. De mivel csak amatőrként tudok hozzászólni ehhez a témához ezért nagyon nem is feszegetem ezt a kérdés. Persze a tanulmányainkban oly sokat emlegetett Nagy Gazdasági Világválság előszelét éreztetik velünk páran. Aztán, hogy a saját, vagy adott politikai, esetleg egyes gazdasági csoportok érdekei miatt szédítenek bennünket nem nagyon tudom. Mégis azért írom le ezt a pár sort, mert az előbb az Interneten olvastam egy cikket ami kizökkentett a gondolataim közül és arra ragadtatott hogy ide beidézzem. mert ehhez még csak hozzászólni sem tudok, úgy ledöbbentett.

>„Két durva hír borzolja az elmúlt néhány nap óta a politika iránt érdeklődők amúgy is felzaklatott idegrendszerét:
1. Bankóriások csődje Amerikában, (és most már Európában is) tőzsdepánik, indexek zuhanórepülése.
2. A szélsőjobboldali erők előre törése. (Bár osztrák hír, de világjelenség, nálunk is szemmel látható, ugyebár.)

Kérlek, hogy felhördülve ne kattints máshová, mert nem fogok politizálni ezen a blogon, hanem megvizsgáljuk mi módon kapcsolódnak ezek a hírek a Biblia igazságaihoz. Szeretném a figyelmet felhívni, hogy – mint semmi sem ezen a bolygón, – ezek a történések sem véletlen művei, hanem szorosan illeszkednek Isten tervébe.

Mennyire felgyorsultak az események!
Bármennyire is furcsán hangzik is a fülednek, ezek azok a fejlemények, amelyek az emberi történelem Isten által alkotott forgatókönyvének végkifejletét hozzák!
Azt a végkifejletet, ami az antikrisztusi világbirodalom megalakulásába torkollik.

Hogy merem ezt állítani?

Először is: folyik az emberiség beetetése, annak előkészítése, hogy amikor a természetfeletti invázió fizikálisan megvalósul, ne kapjon frászt a Föld lakossága, hanem egy kivezető út lehetőségét lássa benne, hiszen a relatív, -viszonyításokon alapuló- emberi gondolkodásmódban a tények elfogadása az adott dolgokról való vélekedéseken múlk.

Ennek beszoktatásnak egyik momentuma a médiák által ránk zúdított sok okkult irodalom, horrorisztikus film, sci-fi, transzcendens kapunyitogatás, paranormalitásra való nyitottság. Ezekkel agyunkat oly módon igyekeznek manipulálni, hogy az”idegenek” már hovatovább a hétköznapjaink megszokott részesei, és a valóságos megjelenésük már nem biztos, hogy sokkolná az embert úgy, mint néhány évtizeddel ezelőtt.
Írtam már ezen a blogon, de újra hangsúlyozom, hogy a jövő embere egy olyan transzmutáns személyiség, egy übermensch, aki nemcsak nyitott minden természetfelettire, de rendelkezik is okkult képességekkel. Mivel az Antikrisztus természetfeletti személy lesz, szükséges, hogy az akkor élő emberiség befogadója legyen egy ilyen vezetőnek. Az emberi lények átnevelése elkezdődött a fenljebb felsoroltakon kívül a horoszkópok népszerűsítésén át a reinkarnáció, és más különféle keleti misztikák népszerűsítésével, valamint a new age beszivárgásával a vezető politikai körökbe.

Továbbá: A küszöbön álló világgazdasági válság sokasodó jelei bizonytalanságokat, ezekkel járó félelmeket gerjesztenek, ez pedig újabb egérutak, menekülő pályák és megoldások utáni vágyat plántál az emberekbe. Aki egy kicsit is nyitott szemmel-füllel jár, tisztában van vele, – de őszinte elemzők is ki merik mondani – hogy a mostani, alakuló világválság kimenete megjósolhatatlan! Még az amerikai dollármilliárdos mentőcsomag sem több egy aprócska foltnál a szakadozott, oszlásnak induló világgazdaság köntösén.

Ez pedig még csak a kezdet.

Ízelítőt kapunk abból, amiről a Biblia ír: éhínségek, járványok, válságok az élet minden területén, agresszív tömegek, s e jelenségek kezelhetősége kicsúszik az emberiség kezéből.
Ebben a katasztrofális állapotban a globális megoldást fogja kínálni a zseniális vezér, a nagy diktátor, a Sátán földi helytartója! Az addigra halálosan fáradt, folytonos bizonytalanságtól elgyötört, s az egyre növekvő agresszivitásból kiutat máshol nem találó emberiség kapva kap a lehetőségen, önként és dalolva hajtja fejét a sátáni rabigába. A Biblia azt írja: mindennek rendelt ideje van. (Préd.3.) Ezért nem az a kérdés, hogy eljön-e az Antikrisztus, hanem, hogy mikor.

A világszerte előretörő szélsőjobboldali erők pedig Isten tervében azt a célt szolgálják, hogy a Föld négy tájára szétszórt zsidóság hazatérjen Izraelbe. Annyira logikus mindez! Ha meggondoljuk, hogy hiába zsidó valaki, ha gyökeret eresztett, virágzó egzisztenciát teremtett egy Izraeltől távoli országban, vajon mi vigye rá, hogy mindent felszámolva hazatérjen az „Erec”re? Csak egy létét fenyegető világméretű üldözés! Mert Isten megmondta, hogy az idők végén összegyűjtöm az Izrael szétszórt fiait. ( Ézs. 11,12; Ézs. 49,5a; Ézs.66,18; Jer 31,10; Ez 11,17; Ez 28,25; Ez 39,27).

Ha a jelenkori antiszemitizmus tényéből kihagyjuk a sátáni inspirációt, teljességgel érthetetlen az egész jelenség. Mert hát miért ellenséges egy népcsoporttal, – a zsidósággal szemben – egy olyan generáció, aki szinte semmit sem tud róla, de még a fáradságot sem veszi, hogy megismerje? Sátán az, aki gyűlöli Isten kiválasztott népét, és csak felhasználja az emberiséget, hogy gyűlölete cselekedeteit véghez vigye. Azonban Isten végtelen bölcsessége még e tényt is saját terve szolgálatába állítja…

Én személy szerint mély alázattal köszönöm meg a mindenség Alkotójának, és Fenntartójának, hogy részese és szemtanúja lehetek, amint célirányosan a beteljesülés felé haladnak a többezer éve leírt próféciák.”

 

Hát igen.

Ezek után nincs is véleményem. Talán azt is meg értitek miért nem linkelem ide a forrás címét. Ha akarod úgy is megtalálod.